Ponuka platí od 30. januára 2017 do 3. marca 2017. Ponuka platí vo všetkých krajinách okrem Severnej Ameriky, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu iba pre zákazníkov, ktorí vlastnia balík CS3 alebo novšiu verziu. Sériové čísla sa overia pri nákupe, pričom nesmeli byť použité pri predchádzajúcich akciách. Získajte plán Creative Cloud pre tímy – jedna aplikácia za 19,99 €/používateľ/mesiac bez DPH (bežná cena 29,99 €/používateľ/mesiac bez DPH), plán Creative Cloud pre tímy – všetky aplikácie za 49,99 €/používateľ/mesiac bez DPH (bežná cena 69,99 €/používateľ/mesiac bez DPH) alebo plán Creative Cloud pre tímy – všetky aplikácie + členstvo v službe Adobe Stock za 79,98 €/používateľ/mesiac bez DPH (bežná cena 99,98 €/používateľ/mesiac bez DPH). Zakúpiť si ich môžete v obchode Adobe Store alebo telefonicky priamo v spoločnosti Adobe. Vyžaduje sa 12-mesačné členstvo. Na konci obdobia platnosti ponuky sa vaše členstvo automaticky vyúčtuje za bežnú cenu za členstvo, pokiaľ sa ho nerozhodnete zmeniť alebo zrušiť. Ponuka nie je dostupná pre zákazníkov z oblasti vzdelávania.Ponuka platí len pre oprávnené osoby staršie než 18 rokov. Oprávnenie nemajú obyvatelia krajín, na ktoré je uvalené embargo, alebo krajín, na ktoré sa vzťahujú exportné obmedzenia USA alebo miestne exportné obmedzenia, ani osoby, ktoré sa v týchto krajinách nachádzajú. Keďže produkty a služby značky Adobe sa distribuujú prostredníctvom predajcov spoločnosti Adobe alebo iných predajných partnerov, prípadne subjektov („partneri“), spoločnosť Adobe nemôže zaručiť a ani neručí za to, že každý koncový používateľ získa niektorú konkrétnu zľavu. Aktuálne licenčné poplatky pre každého koncového používateľa určujú partneri. Uvedené ceny sú iba odhadovanými maloobchodnými cenami. Ponuka a ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu nepredvídaných okolností. Ponuku nemožno priradiť, vymeniť, predať, preniesť, skombinovať ani vymeniť za hotovosť alebo iný tovar či služby, ktoré tu nie sú výslovne uvedené ako súčasť ponuky. Podlieha dostupnosti v mieste bydliska príjemcu. Môžu sa na ňu vzťahovať ďalšie podmienky a požiadavky. PONUKA NEPLATÍ V KRAJINÁCH, KDE JE ZAKÁZANÁ ALEBO OBMEDZENÁ ZÁKONOM.