Logo Adobe

Zmluvné podmienky

* Ponuka sa začína 18. januára 2022 a končí sa 2. februára 2022. Ponuka platí pre nových predplatiteľov plánu Adobe Creative Cloud – všetky aplikácie a platí výhradne pre zákazníkov, ktorí nakupujú priamo od Adobe, prípadne zavolajú oddelenia zákazníckej podpory. Kúpte si plán Adobe Creative Cloud – všetky aplikácie pre tímy za 59,99 €/mesačne (719,88 €/ročne) (plus príslušné dane/DPH/GST) na prvý rok. Vyžaduje sa 12-mesačná viazanosť predplatného. Na konci obdobia platnosti ponuky sa vaše predplatné bude automaticky obnovovať, až kým sa ho nerozhodnete zmeniť alebo zrušiť. Na základe vášho spôsobu platby sa vám bude za plán Všetky aplikácie účtovať v tom čase aktuálna cena, aktuálne 69,99 €/mesačne(839,88 €/ročne) (plus príslušné dane/DPH/GST). Limit: jedno predplatné na zákazníka. Zrušenie možno vykonať prostredníctvom konta Adobe Account alebo zákazníckej podpory. Ponuka nie je k dispozícii pre zákazníkov zo vzdelávacích inštitúcií, výrobcov OEM ani pre zákazníkov s hromadnými licenciami.

Všeobecné podmienky: Ponuka platí len pre oprávnené osoby staršie než 18 rokov. Oprávnenie nemajú obyvatelia krajín, na ktoré je uvalené embargo, alebo krajín, na ktoré sa vzťahujú exportné obmedzenia USA alebo miestne exportné obmedzenia, ani osoby, ktoré sa v týchto krajinách nachádzajú. Ponuka a ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu nepredvídaných okolností. Ponuku nemožno priradiť, vymeniť, predať, preniesť, skombinovať ani vymeniť za hotovosť alebo iný tovar či služby, ktoré tu nie sú výslovne uvedené ako súčasť ponuky. Podlieha dostupnosti v mieste bydliska príjemcu. Môžu platiť ďalšie podmienky a požiadavky. PONUKA NEPLATÍ V KRAJINÁCH, KDE JE ZAKÁZANÁ ALEBO OBMEDZENÁ ZÁKONOM.