Ponuka platí od 14. februára 2019 do 1. marca 2019. Ponuka platí pre zákazníkov v Európskom hospodárskom priestore vrátane Švajčiarska, neplatí v Turecku, Severnej Amerike, Kanade, Japonsku, Austrálii a na Novom Zélande a platí iba pri 3 alebo viacerých kópiách plánu Adobe Creative Cloud pre tímy. Ponuka je dostupná len pre nových zákazníkov produktu Creative Cloud pre tímy a nie je dostupná v prípade predĺženia predplatného. Získajte plán Creative Cloud pre tímy – jedna aplikácia za 24,99 EUR bez DPH mesačne za používateľa (bežná cena 29,99 EUR bez DPH mesačne za používateľa) alebo Creative Cloud pre tímy – všetky aplikácie za 59,99 EUR bez DPH mesačne za používateľa (bežná cena 69,99 EUR bez DPH mesačne za používateľa). Zakúpiť si ich môžete v obchode Adobe Store alebo telefonicky priamo v spoločnosti Adobe. Vyžaduje sa 12-mesačné členstvo. Na konci obdobia platnosti ponuky sa vaše členstvo automaticky predĺži o ďalších 12 mesiacov a vyúčtuje za v tom čase bežnú cenu za členstvo, pokiaľ sa ho nerozhodnete zmeniť alebo zrušiť. Ponuka nie je dostupná pre zákazníkov z oblasti vzdelávania.

Ponuka platí len pre oprávnené osoby staršie než 18 rokov. Oprávnenie nemajú obyvatelia krajín, na ktoré je uvalené embargo, alebo krajín, na ktoré sa vzťahujú exportné obmedzenia USA alebo miestne exportné obmedzenia, ani osoby, ktoré sa v týchto krajinách nachádzajú. Ponuka a ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu nepredvídaných okolností. Ponuku nemožno priradiť, vymeniť, predať, preniesť, skombinovať ani vymeniť za hotovosť alebo iný tovar či služby, ktoré tu nie sú výslovne uvedené ako súčasť ponuky. Podlieha dostupnosti v mieste bydliska príjemcu. Môžu platiť ďalšie podmienky a požiadavky. PONUKA NEPLATÍ V KRAJINÁCH, KDE JE ZAKÁZANÁ ALEBO OBMEDZENÁ ZÁKONOM.