Oferta obowiązuje od 14 lutego do 1 marca 2019. Oferta jest dostępna dla klientów w Europejskim Obszarze Gospodarczym włącznie ze Szwajcarią. Nie obowiązuje w Turcji, Ameryce Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii ani Nowej Zelandii. Wymaga zakupu co najmniej trzech (3) stanowisk usługi Adobe Creative Cloud dla zespołów. Dotyczy tylko klientów kupujących nowe licencje Creative Cloud dla zespołów. Nie obejmuje odnawianych członkostw. Uzyskaj plan pojedynczej aplikacji Creative Cloud dla zespołów za 24,99 € (bez VAT) na użytkownika w miesiącu (przy cenie standardowej 29,99 € na użytkownika w miesiącu bez VAT) lub plan wszystkich aplikacji Creative Cloud dla zespołów za 59,99 € (bez VAT) na użytkownika w miesiącu (przy cenie standardowej 69,99 € na użytkownika w miesiącu bez VAT), kupując w Sklepie Adobe lub dzwoniąc bezpośrednio do firmy Adobe. Wymagane jest 12-miesięczne członkostwo. Z końcem okresu oferty członkostwo zostanie automatycznie odnowione na okres 12 miesięcy i zostanie rozliczone według standardowych opłat za członkostwo, chyba że zostanie zmienione lub anulowane przez klienta. Oferta nie jest dostępna dla klientów z sektora edukacji.
 
Oferta obowiązuje tylko dla określonych osób mających ukończone 18 lat. Obywatele i mieszkańcy krajów objętych embargiem lub ograniczeniami eksportu nałożonymi przez USA lub lokalnie nie mogą skorzystać z oferty. Oferta i ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Tej oferty nie można cedować, wymieniać, sprzedawać, przekazywać ani łączyć z innymi rabatami lub ofertami. Nie można jej również wymienić na gotówkę ani inne dobra lub usługi, których nie wymieniono wprost w tych warunkach. Oferta może ulec zmianie zależnie od kraju zamieszkania odbiorców. Mogą obowiązywać dodatkowe warunki. OFERTA JEST NIEWAŻNA W MIEJSCACH, GDZIE PODLEGA OGRANICZENIOM PRAWNYM.