Oferta obowiązuje od 30 stycznia do 3 marca 2017. Oferta obowiązuje na całym świecie, także w Ameryce Północnej, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Dotyczy wyłącznie klientów posiadających wersję CS3 lub nowszą. Numery seryjne są weryfikowane w momencie zakupu. Nie mogły być użyte we wcześniejszych promocjach. Uzyskaj plan pojedynczej aplikacji usługi Creative Cloud dla zespołów za 19,99 € na użytkownika na miesiąc bez VAT (normalnie 29,99 € na użytkownika na miesiąc bez VAT), plan wszystkich aplikacji usługi Creative Cloud dla zespołów za 49,99 € na użytkownika na miesiąc bez VAT (normalnie 69,99 € na użytkownika na miesiąc bez VAT) lub plan wszystkich aplikacji usługi Creative Cloud dla zespołów połączony z członkostwem Adobe Stock za 79,98 € na użytkownika na miesiąc bez VAT (normalnie 99,98 € na użytkownika na miesiąc bez VAT), kupując w Sklepie Adobe lub bezpośrednio telefonicznie w firmie Adobe. Wymagane jest 12-miesięczne członkostwo. Z końcem okresu oferty członkostwo będzie rozliczane automatycznie zgodnie z ceną standardową, chyba że zostanie zmienione lub anulowane przez klienta. Oferta nie jest dostępna dla klientów z sektora edukacji.
 
Oferta obowiązuje tylko dla określonych osób mających ukończone 18 lat. Obywatele i mieszkańcy krajów objętych embargiem lub ograniczeniami eksportu nałożonymi przez USA lub lokalnie nie mogą skorzystać z oferty. Produkty i usługi firmy Adobe są rozpowszechniane przez sprzedawców produktów firmy Adobe i innych partnerów handlowych („Partnerzy”), dlatego firma Adobe nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że jakikolwiek użytkownik końcowy uzyska określony rabat. Opłaty związane z licencjami dla poszczególnych użytkowników końcowych są określane przez partnerów. Podane kwoty są tylko przybliżonymi cenami detalicznymi. Oferta i ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Tej oferty nie można cedować, wymieniać, sprzedawać, przekazywać ani łączyć z innymi rabatami lub ofertami. Nie można jej również wymienić na gotówkę ani inne dobra lub usługi, których nie wymieniono jawnie w tych warunkach. Tej oferty nie można cedować, wymieniać, sprzedawać, przekazywać ani łączyć z innymi rabatami lub ofertami. Nie można jej również wymienić na gotówkę ani inne dobra lub usługi, których nie wymieniono jawnie w tych warunkach. Mogą obowiązywać dodatkowe warunki. OFERTA JEST NIEWAŻNA W MIEJSCACH, GDZIE PODLEGA OGRANICZENIOM PRAWNYM.