"* Piedāvājums ir spēkā no 2019. gada 22. aprīļa un beidzas 2019. gada 31. maijā. Piedāvājumu var izmantot tikai klienti Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, ieskaitot Šveici. Piedāvājums ir pieejams visiem jaunajiem un esošajiem Adobe Creative Cloud klientiem, taču to var izmantot tikai gadījumā, ja klients iegādājas vismaz 3 papildu Adobe Creative Cloud komandām licences. Piedāvājums neattiecas uz abonementu atjaunošanu. Iegūstiet Creative Cloud komandām vienas lietotnes plānu par €24,99 /mēnesī vienam lietotājam (bez PVN) (parastā cena €29,99 /mēnesī vienam lietotājam (bez PVN)) un Creative Cloud komandām visu lietotņu plānu par €59,99 /mēnesī vienam lietotājam (bez PVN) (parastā cena €69,99 /mēnesī vienam lietotājam (bez PVN)) — iegādājieties pakalpojumā Adobe Store vai zvaniet Adobe partnerim vai Adobe tieši. Nepieciešama 12 mēnešu dalība. Piedāvājuma termiņa beigās jūsu dalība tiks automātiski atjaunota uz 12 mēnešiem ar tobrīd spēkā esošo standarta dalības maksu, ja vien jūs neizvēlēsieties mainīt vai atcelt dalību. Piedāvājums nav pieejams izglītības iestāžu klientiem.
 
Šo piedāvājumu drīkst izmantot tikai personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu. Šo piedāvājumu nedrīkst izmantot personas, uz kurām attiecas ASV vai vietējie embargo vai eksporta ierobežojumi. Neparedzētu apstākļu dēļ piedāvājums un cenas var mainīties bez paziņojuma. Piedāvājumu nevar piešķirt, mainīt, pārdot, nodot, apvienot, izņemt naudā vai apmainīt pret citām precēm vai pakalpojumiem, ja šeit nav skaidri norādīts pretēji. Var būt piemērojami papildu noteikumi un nosacījumi. NOSACĪJUMI NAV SPĒKĀ GADĪJUMĀ, JA TIE IR PRETRUNĀ AR TIESĪBU AKTIEM VAI TIESĪBU AKTI IEROBEŽO TO PIEMĒROŠANU."