Adobe logotips

Noteikumi un nosacījumi

*Piedāvājums ir derīgs no 2020. gada 16. novembra līdz 2020. gada 27. novembrim. Piedāvājums ir pieejams visiem jaunajiem un esošajiem Adobe Creative Cloud klientiem, taču attiecas tikai uz jaunajiem plāna “Creative Cloud darba grupām — visas lietotnes” pirkumiem un nav pieejams abonementu atjaunošanai. Iegūstiet plānu “Creative Cloud darba grupām — visas lietotnes” par 59,99 €/mēn vienam lietotājam bez PVN (parastā cena: 69,99 €/mēn vienam lietotājam bez PVN), iegādājoties veikalā Adobe Store vai arī tieši sazinoties ar uzņēmumu Adobe vai Adobe partneri. Nepieciešams 12 mēnešu abonements. Piedāvājuma termiņa beigās jūsu abonements tiks automātiski atjaunots uz 12 mēnešiem ar tobrīd spēkā esošo standarta abonēšanas maksu, ja vien neizvēlēsieties abonementu mainīt vai atcelt. Piedāvājums nav pieejams klientiem izglītības iestādēs.

 

Šo piedāvājumu drīkst izmantot tikai personas, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Šo piedāvājumu nedrīkst izmantot personas, uz kurām attiecas ASV vai vietējie embargo vai eksporta ierobežojumi. Neparedzētu apstākļu dēļ piedāvājums un cenas var mainīties bez paziņojuma. Piedāvājumu nedrīkst piešķirt, mainīt, pārdot, pārvietot, apvienot, izņemt naudā vai apmainīt pret citām precēm vai pakalpojumiem, ja šeit nav skaidri norādīts pretēji. Var būt piemērojami papildu noteikumi un nosacījumi. NOSACĪJUMI NAV SPĒKĀ GADĪJUMĀ, JA TIE IR PRETRUNĀ AR TIESĪBU AKTIEM VAI TIESĪBU AKTI IEROBEŽO TO PIEMĒROŠANU.