*Piedāvājums ir spēkā no 2018. gada 8. līdz 30. novembrim. Piedāvājums ir pieejams klientiem Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīs, tostarp Šveicē, taču to nevar izmantot Turcijā, Ziemeļamerikā, Kanādā, Japānā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Varat iegādāties tikai 3 papildu Adobe Creative Cloud komandām pakotnes, un piedāvājums neattiecas uz abonementu atjaunošanu. Iegādājieties Creative Cloud komandām vienas lietotnes plānu par €24,99/ mēnesī bez PVN katram lietotājam (parastā cena ir €29,99/ mēnesī bez PVN katram lietotājam) Creative Cloud komandām visu lietotņu plānu par €59,99/ mēnesī bez PVN katram lietotājam (parastā cena ir €69,99/ mēnesī bez PVN katram lietotājam ), pērkot Adobe veikalā vai zvanot tieši Adobe. Nepieciešams 12 mēnešu abonements. Piedāvājuma termiņa beigās jūsu abonements tiek automātiski atjaunots uz 12 mēnešiem ar standarta abonementa maksu, ja vien jūs neizvēlaties mainīt vai atcelt savu abonementu. Piedāvājums nav pieejams izglītības iestāžu klientiem.


Šo piedāvājumu drīkst izmantot tikai personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu. Šo piedāvājumu nedrīkst izmantot personas, uz kurām attiecas embargo vai eksporta ierobežojumi (ASV vai vietējie). Neparedzētu apstākļu dēļ piedāvājums un cenas var mainīties bez paziņojuma. Piedāvājumu nevar piešķirt, mainīt, pārdot, pārvietot, apvienot, izņemt naudā vai apmainīt pret citām precēm vai pakalpojumiem, ja šeit nav skaidri norādīts pretēji. Piedāvājuma pieejamība ir atkarīga no saņēmēja atrašanās vietas. Var būt piemērojami papildu noteikumi un nosacījumi. NOSACĪJUMI NAV SPĒKĀ GADĪJUMĀ, JA TIE IR PRETRUNĀ AR TIESĪBU AKTIEM VAI TIESĪBU AKTI IEROBEŽO TO PIEMĒROŠANU.