Piedāvājums ir spēkā no 2019. gada 8. novembra līdz 29. novembrim. Piedāvājums ir pieejams visiem jaunajiem un esošajiem Adobe Creative Cloud klientiem, taču attiecas tikai uz jaunajiem plāna “Creative Cloud komandām — visas lietotnes” pirkumiem un nav pieejams abonementu atjaunošanai. Iegūstiet plānu “Creative Cloud komandām — visas lietotnes” par €49,99 mēnesī vienam lietotājam bez PVN (parastā cena: €69,99 mēnesī vienam lietotājam bez PVN), vai nu iegādājoties pakalpojumā Adobe Store, vai arī piezvanot Adobe partnerim vai tieši uzņēmumam Adobe. Attiecas uz 12 mēnešu dalību. Piedāvājuma termiņa beigās jūsu dalība tiks automātiski atjaunota uz 12 mēnešiem ar tobrīd spēkā esošo standarta dalības maksu, ja vien neizvēlēsieties dalību mainīt vai atcelt. Piedāvājums nav pieejams izglītības iestāžu klientiem.

Šo piedāvājumu drīkst izmantot tikai personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu. Šo piedāvājumu nedrīkst izmantot personas, uz kurām attiecas ASV vai vietējie embargo vai eksporta ierobežojumi. Neparedzētu apstākļu dēļ piedāvājums un cenas var tikt mainītas bez paziņojuma. Piedāvājumu nedrīkst piešķirt, apmainīt, pārdot, nodot citiem, kombinēt, izņemt naudā vai apmainīt pret citām precēm vai pakalpojumiem, ja šeit nav skaidri norādīts pretēji. Var būt piemērojami papildu noteikumi un nosacījumi. NOSACĪJUMI NAV SPĒKĀ GADĪJUMĀ, JA TIE IR PRETRUNĀ AR TIESĪBU AKTIEM VAI TIESĪBU AKTI IEROBEŽO TO PIEMĒROŠANU.