โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*ข้อเสนอเริ่มต้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ข้อเสนอนี้มีให้สำหรับลูกค้า Adobe Creative Cloud ใหม่และที่มีอยู่ทั้งหมด แต่จะใช้กับการซื้อใหม่ของ Creative Cloud for Team All Apps และไม่สามารถใช้ได้กับการต่ออายุการสมัครใช้งาน รับแผน Creative Cloud for Teams All Apps สำหรับ ... ต่อผู้ใช้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาปกติที่ ฿3,050.00/เดือน ต่อผู้ใช้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มผ่าน Adobe Store โดยโทรหา Adobe โดยตรงหรือ Adobe Partner ต้องสมัครสมาชิก 12 เดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอ การเป็นสมาชิกของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 12 เดือนและเรียกเก็บเงินตามอัตราการสมัครใช้งานมาตรฐาน เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก ข้อเสนอนี้ไม่รวมลูกค้า Education

 

ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้พักอาศัยหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาหรือในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ข้อเสนอและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามมิให้มีการมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน รวม หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ตามที่แจ้งไว้ อาจมีการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย