Erbjudandet gäller mellan 8 och 29 november 2019. Erbjudandet gäller för alla nya och befintliga kunder som har Adobe Creative Cloud, men endast vid nya köp av Adobe Creative Cloud for teams Alla program och inte vid förnyelse av prenumerationer. Skaffa Creative Cloud for teams med planen Alla program för 479,00 SEK per användare ochmånad exkl. moms (ordinarie pris 671,00 SEK per användare och månad exkl. moms) via Adobe Store eller genom att ringa direkt till Adobe eller en Adobe-återförsäljare. 12-månadersavtal krävs. När erbjudandeperioden löper ut kommer medlemskapet att förnyas automatiskt ytterligare 12 månader till det då gällande ordinarie priset om ni inte väljer att ändra eller säga upp medlemskapet. Erbjudandet gäller inte utbildningskunder. 

 

Erbjudandet gäller endast för berättigade personer som fyllt 18 år. Medborgare eller boende i länder som är underkastade handelsembargo eller amerikanska eller lokala exportrestriktioner är inte berättigade. Erbjudandet och priserna kan ändras utan föregående meddelande på grund av oförutsedda omständigheter. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster som inte uttryckligen nämns i dessa villkor. Ytterligare villkor kan finnas. GÄLLER INTE I LÄNDER DÄR DET ÄR FÖRBJUDET I LAG.