*Erbjudandet gäller mellan den 8 och 30 november 2018. Erbjudandet gäller för kunder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inklusive Schweiz men exkluderar Turkiet, Nordamerika, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland. Gäller för minst 3 licenser av Adobe Creative Cloud for teams och gäller inte prenumerationsförnyelser. Skaffa Creative Cloud for teams Fristående program 240,00 SEK/månad exkl. moms (ordinarie pris 287,00 SEK/månad exkl. moms) Creative Cloud for teams Alla program för 575,00 SEK/månad exkl. moms (ordinarie pris 671,00 SEK/månad exkl. moms) i Adobe Store eller genom att ringa direkt till Adobe. 12-månadersavtal krävs. När erbjudandeperioden löper ut kommer medlemskapet att förnyas automatiskt ytterligare 12 månader till det då gällande ordinarie priset om ni inte väljer att ändra eller säga upp medlemskapet. Erbjudandet gäller inte utbildningskunder.


Erbjudandet gäller endast för berättigade personer som fyllt 18 år. Medborgare eller boende i länder som är underkastade handelsembargo eller amerikanska eller lokala exportrestriktioner är inte berättigade. Erbjudandet och priserna kan ändras utan föregående meddelande på grund av oförutsedda omständigheter. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster som inte uttryckligen nämns i dessa villkor. Gäller med reservation för var mottagaren bor. Ytterligare villkor kan finnas. GÄLLER INTE I LÄNDER DÄR DET ÄR FÖRBJUDET I LAG.