Erbjudandet gäller mellan 22 april och 31 maj 2019. Erbjudandet gäller för kunder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inklusive Schweiz. Erbjudandet gäller för alla nya och befintliga kunder med Adobe Creative Cloud men gäller endast vid köp av minst 3 licenser av Adobe Creative Cloud for Teams, gäller inte prenumerationsförnyelser. Skaffa Creative Cloud for teams med planen Fristående program för 240 SEK/användare/månad exkl. moms (ordinarie pris 287 SEK/användare/månad exkl. moms) och Creative Cloud for teams med planen Alla program för 575 SEK/användare/månad exkl. moms (ordinarie pris 671 SEK/användare/månad exkl. moms) via Adobe Store eller genom att ringa direkt till Adobe eller en Adobe-återförsäljare. 12-månadersavtal krävs. När erbjudandeperioden löper ut kommer medlemskapet att förnyas automatiskt ytterligare 12 månader till det då gällande ordinarie priset om ni inte väljer att ändra eller säga upp medlemskapet. Erbjudandet gäller inte utbildningskunder.

Erbjudandet gäller endast för berättigade personer som fyllt 18 år. Medborgare eller boende i länder som är underkastade handelsembargo eller amerikanska eller lokala exportrestriktioner är inte berättigade. Erbjudandet och priserna kan ändras utan föregående meddelande på grund av oförutsedda omständigheter. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster som inte uttryckligen nämns i dessa villkor. Ytterligare villkor kan finnas. GÄLLER INTE I LÄNDER DÄR DET ÄR FÖRBJUDET I LAG.