Tilbudet gjelder i perioden 22. april – 31. mai 2019. Tilbudet er begrenset til kunder i EØS-området, inkludert Sveits. Tilbudet er tilgjengelig for alle nye og eksisterende Adobe Creative Cloud-kunder, men gjelder kun ved kjøp av minst tre Adobe Creative Cloud for teams-lisenser og er ikke tilgjengelig ved fornyelse av abonnementer. Skaff deg en applikasjonsbasert Creative Cloud for teams-plan for NOK 236,00 per bruker per måned ekskl. mva. (normal pris NOK 283,00 per bruker per måned ekskl. mva.) og en Alle applikasjoner-plan for Creative Cloud for teams for NOK 567,00 per bruker per måned ekskl. mva. (normal pris NOK 661,00 per bruker per måned ekskl. mva.) via Adobe Store, ved å ringe Adobe direkte eller via en Adobe-partner. 12-måneders medlemskap kreves. På slutten av tilbudsperioden fornyes medlemskapet automatisk for en periode på 12 måneder og faktureres til gjeldende vanlig medlemskapspris med mindre du velger å endre eller avslutte medlemskapet. Tilbudet gjelder ikke for utdanningskunder.
 
Gjelder kun for kvalifiserte personer som er 18 år eller eldre. Innbyggere i land underlagt embargo eller land som er underlagt eksportbegrensninger av USA eller lokalt, er ikke kvalifisert. Tilbudene og prisene kan endres uten varsel ved uforutsette omstendigheter. Tilbudene kan ikke tildeles, byttes, selges, overføres eller kombineres – eller innløses mot kontanter eller andre varer og tjenester som ikke uttrykkelig er inkludert. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde. TILBUDET GJELDER IKKE DER DET ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT LOVMESSIGE BEGRENSNINGER.