Tilbudet starter 30. januar og utløper 3. mars 2017. Tilbudet er tilgjengelig verden over, bortsett fra Nord-Amerika, Canada, Australia og New Zealand, for kunder som har CS3 eller nyere. Serienumrene vil bli validert ved kjøpstidspunktet, og de kan ikke ha vært brukt i tidligere kampanjer. Skaff deg en applikasjonsbasert Creative Cloud for teams-plan for NOK 189 per bruker per måned ekskl. mva. (vanlig pris er NOK 283 per bruker per måned ekskl. mva.), en Alle applikasjoner-plan for Creative Cloud for teams for NOK 472 per bruker per måned ekskl. mva. (vanlig pris er NOK 661 per bruker per måned ekskl. mva.) eller en Alle applikasjoner-plan for Creative Cloud for teams + Adobe Stock-medlemskap for NOK 755 per bruker per måned ekskl. mva. (vanlig pris er NOK 944 per bruker per måned ekskl. mva.) via Adobe Store eller ved å ringe Adobe direkte. 12-måneders medlemskap kreves. På slutten av tilbudsperioden faktureres medlemskapet automatisk til vanlig medlemskapspris med mindre du velger å endre eller avslutte abonnementet. Tilbudet gjelder ikke for utdanningskunder.

Gjelder kun for kvalifiserte personer som er 18 år eller eldre. Innbyggere i land underlagt embargo eller land som er underlagt eksportbegrensninger av USA eller lokalt, er ikke kvalifisert. Adobes produkter og tjenester distribueres via Adobe-forhandlere eller andre kanalpartnere eller enheter (""partnere""), og Adobe gir derfor ikke, og kan heller ikke gi, garantier for at sluttbrukere vil motta bestemte rabatter. Faktiske lisenskostnader for hver sluttbruker fastsettes av partnerne. Oppgitte priser er anslåtte forhandlerpriser. Tilbudene og prisene kan endres uten varsel ved uforutsette omstendigheter. Tilbudene kan ikke tildeles, byttes, selges, overføres eller kombineres – eller innløses mot kontanter eller andre varer og tjenester som ikke uttrykkelig er inkludert. Tilbudet er avhengig av tilgjengelighet der mottakeren bor. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde. TILBUDET GJELDER IKKE DER DET ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT LOVMESSIGE BEGRENSNINGER.