Tilbudet gjelder i perioden 14. februar – 1. mars 2019. Tilbudet gjelder for kunder i EØS-området, inkludert Sveits, men ikke for kunder i Tyrkia, Nord-Amerika, Canada, Japan, Australia og New Zealand. Tilbudet gjelder kun for tre eller flere Adobe Creative Cloud for teams-lisenser. Kun for nye Creative Cloud for teams-kunder og ikke tilgjengelig ved fornyelse av abonnementer. Skaff deg en applikasjonsbasert Creative Cloud for teams-plan for NOK 236,00 ekskl. mva. per bruker per måned (vanlig pris er NOK 283,00 ekskl. mva. per bruker per måned) eller en Alle applikasjoner-plan for Creative Cloud for teams for NOK 567,00 ekskl. mva. per bruker per måned (vanlig pris er NOK 661,00 ekskl. mva. per bruker per måned) via Adobe Store eller ved å ringe Adobe direkte. 12-måneders medlemskap kreves. På slutten av tilbudsperioden fornyes medlemskapet automatisk for en periode på 12 måneder og faktureres til gjeldende vanlig medlemskapspris med mindre du velger å endre eller avslutte medlemskapet. Tilbudet gjelder ikke for utdanningskunder.

Gjelder kun for kvalifiserte personer som er 18 år eller eldre. Innbyggere i land underlagt embargo eller land som er underlagt eksportbegrensninger av USA eller lokalt, er ikke kvalifisert. Tilbudene og prisene kan endres uten varsel ved uforutsette omstendigheter. Tilbudene kan ikke tildeles, byttes, selges, overføres eller kombineres – eller innløses mot kontanter eller andre varer og tjenester som ikke uttrykkelig er inkludert. Tilbudet er avhengig av tilgjengelighet der mottakeren bor. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde. TILBUDET GJELDER IKKE DER DET ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT LOVMESSIGE BEGRENSNINGER.