MGA FEATURE AT TOOL NG ADOBE ACROBAT

Tuklasin ang lahat ng kayang gawin ng PDF mo.

Panatilihing tuloy-tuloy ang negosyo gamit ang Adobe Acrobat. Gumagawa ka man sa desktop, mobile, o sa web, mayroon kang kumpletong set ng mga tool para mag-convert, mag-edit, mag-share, at lumagda ng mga PDF — at marami pa. Magsimula ng free trial para subukan ito mismo, o alamin ang tungkol sa lahat ng feature sa ibaba.

mag-edit

gumawa

mag-export

lumagda

mag-ayos

i-share protektahan

Mas maraming magagawa sa Acrobat.

Bakit lilimitahan ang kayang gawin ng PDF mo? Tingnan ang mga karagdagang tool at feature na ito ng Acrobat at sulitin ang kayang gawin ng PDF mo.

Mas maraming magagawa sa Acrobat.

Bakit lilimitahan ang kayang gawin ng PDF mo? Tingnan ang mga karagdagang tool at feature na ito ng Acrobat at sulitin ang kayang gawin ng PDF mo.

Gawin itong accessible.

Gumawa ng mga PDF at i-verify ang accessibility sa ilang madaling hakbang.

Gamitin ang Action Wizard sa Acrobat Pro.

Gumawa at gumamit ng mga custom na pagkilos sa anumang PDF para makatipid ng oras at mga keystroke.

Matugunan ang mga pamantayan ng ISO.

I-convert ang PDF mo sa PDF/X, PDF/A, o PDF/E para makasunod sa mga regulasyon.

Makakuha ng karagdagang suporta.

Bisitahin ang Help Center ng Adobe para sa higit pang tulong sa Acrobat.

Ilabas ang mga potensyal ng bawat PDF.