Oras na para kumilos ang mga admin.

Welcome sa Adobe Creative Cloud para sa mga team. Magsimula kaagad sa Admin Console para magdagdag at magtalaga ng mga lisensya, mag-manage ng storage ng team, makakuha ng suporta, at marami pa.

Makakuha ng hanggang 5 lisensya sa mas mababang presyo. Magbayad lang ng      kada lisensya para sa unang taon Tingnan ang mga tuntunin.

Pagsisimula sa Admin Console.

Pag-manage sa lisensya

Bumili, mag-deploy, at mag-manage ng mga lisensya mo mula sa iisang lugar na nagbibigay ng dashboard view ng lahat ng miyembro ng team at plan. Binuo ito para sa mga organisasyong may istruktura at laki tulad ng organisasyon mo.

Pagsubaybay sa storage

Gamitin ang bagong tab na Storage sa Admin Console para makita kung gaano karaming cloud storage ang ginagamit ng lahat, at magdagdag ng mas malaking storage kung kinakailangan. 

Pagbawi ng asset

Mapanatag ang loob sa kaalamang palaging mananatili sa kumpanya ang mga creative asset at Mga Library sa Creative Cloud, kahit na magbago ang mga tao at poyekto.

Advanced na suporta

Makakuha ng 24/7 na suporta mula mismo sa Admin Console mo, tulungan ang team mo na mabuo ang mga kasanayan nila sa Mga 1:1 na Session ng Eksperto, at mag-share ng feedback para mapaganda ang experience sa Creative Cloud. 

Pagsingil

Pagsama-samahin ang lahat ng plan mo sa ilalim ng iisang kontrata para pasimplehin ang pagsingil at gawing mas madaling hulaan ang pagbabadyet.

“Hinahati ng naka-centralize na pagbibigay ng lisensya sa Adobe Creative Cloud para sa mga team ang oras na iginugugol sa pag-manage ng mga lisensya para sa IT team.”

“Hinahati ng naka-centralize na pagbibigay ng lisensya sa Adobe Creative Cloud para sa mga team ang oras na iginugugol sa pag-manage ng mga lisensya para sa IT team.”

— Derek Chen, Head ng Notebook Sales and Marketing Division, MSI

Piliin ang plan mo ng Creative Cloud para sa mga team.

Single App

   kada lisensya

Makapili ng isang Adobe app tulad ng Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, o Acrobat Pro.

Creative Cloud All Apps

      kada lisensya ​ 

Makakuha ng hanggang 5 lisensya sa mas mababang presyo at makatipid sa 20+ creative app kabilang ang Photoshop, Illustrator, Adobe Express, Premiere Pro, at Acrobat Pro. Tingnan ang mga tuntunin

Tingnan kung ano pa ang kasama | Alamin pa

 

26% diskwento sa unang taon

Kailangan ng plan na may unlimited na stock asset? Tingnan ang Pro Edition ng Creative Cloud para sa negosyo

Bibili para sa malaking organisasyon? Tingnan ang Creative Cloud para sa enterprise