Đã đến lúc hành động cho các quản trị viên.

Chào mừng bạn đến với Adobe Creative Cloud dành cho nhóm. Chuyển ngay đến Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để thêm và chỉ định giấy phép, quản lý kho lưu trữ của nhóm, nhận hỗ trợ và thực hiện nhiều việc khác.

Bắt đầu với Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Quản lý giấy phép

Mua, triển khai và quản lý giấy phép của bạn từ một nơi tập trung có bảng tổng quan về tất cả các thành viên trong nhóm và các gói. Công cụ này được xây dựng cho các tổ chức có cơ cấu và quy mô tương tự như tổ chức của bạn.

Theo dõi dung lượng lưu trữ

Sử dụng tab Dung lượng lưu trữ mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để xem mọi người đang sử dụng bao nhiêu dung lượng lưu trữ đám mây và thêm dung lượng lưu trữ nếu cần. 

Thu hồi tài nguyên

Yên tâm khi biết rằng các tài nguyên sáng tạo và Thư viện Creative Cloud luôn được duy trì chỉ nằm trong phạm vi công ty, ngay cả khi nhân sự và dự án thay đổi.

Hỗ trợ nâng cao

Nhận hỗ trợ 24/7 từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, giúp nhóm của bạn xây dựng kỹ năng với các Phiên làm việc 1:1 với chuyên gia và chia sẻ phản hồi để cải thiện trải nghiệm Creative Cloud. 

Thanh toán

Hợp nhất tất cả các gói của bạn trong một hợp đồng để đơn giản hóa việc thanh toán và giúp dễ dự đoán ngân sách hơn.

“Việc cấp phép tập trung trong Adobe Creative Cloud dành cho nhóm giúp đội ngũ CNTT giảm một nửa thời gian dành cho việc quản lý các giấy phép”.

“Việc cấp phép tập trung trong Adobe Creative Cloud dành cho nhóm giúp đội ngũ CNTT giảm một nửa thời gian dành cho việc quản lý các giấy phép”.

– Derek Chen, Giám đốc bộ phận kinh doanh và tiếp thị máy tính xách tay, MSI

Chọn gói Creative Cloud dành cho nhóm của bạn.

Ứng dụng đơn

   mỗi giấy phép

Nhận một ứng dụng Adobe do bạn chọn, ví dụ như Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro hoặc Acrobat Pro.

Gói Creative Cloud All Apps

   mỗi giấy phép

Hơn 20 ứng dụng sáng tạo, trong đó có Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro và Acrobat Pro.

Giá trị tốt nhất

 Gọi số +65 3157 2191 hoặc yêu cầu tư vấn

Bạn cần gói sản phẩm có kho nội dung không giới hạn? Xem Creative Cloud Bản chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

Bạn mua cho tổ chức lớn? Xem Creative Cloud dành cho doanh nghiệp