#F5F5F5

FOTOGRAFI

DNG jämfört med RAW.

Digitalkameror använder RAW-filer för fotografering och lagring av bilder. DNG-filer lämpar sig till fotoredigering. Båda ger otroligt uttrycksfulla bilder och utgör en stor del av proffsfotografens och redigerarens verktygslåda. Om du arbetar med högupplösta bilder kanske du undrar om du ska använda DNG- eller RAW-filer.

Utforska Creative Cloud

BMP vs PNG marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Vad är en DNG-fil?

DNG står för Digital Negative Image. DNG är ett öppet källformat som är royaltyfritt, mycket kompatibelt och som hela tiden förbättrar råformatet som togs fram för redigering av foton – i synnerhet med Adobe.

Läs mer om DNG-filer

Vad är en RAW-fil?

RAW-filer är precis vad det låter som: råa, orörda och obehandlade bilder som registrerats direkt i kamerasensorn. Alla tillgängliga bilddata finns där utan informationsbortfall eller komprimering. Det leder till högkvalitativa bilder som kan redigeras med minimala kvalitetsförluster. Både digitalkameror, bildskannrar och filmskannrar producerar RAW-filer.

Läs mer om RAW-filer

Vad är skillnaden mellan DNG- och RAW-filer?

Det finns flera olika skillnader mellan de båda filtyperna, i synnerhet vad gäller hur man redigerar och lagrar dem.

DNG-filer är enklare att redigera.

Det kan vara en utmaning att redigera RAW-filer. Du behöver använda en vidhängande fil eller konvertera dem till något annat format först. En vidhängande fil är en separat XMP-fil som innehåller alla redigeringar, förändringar och inställningar. Den separata filen innebär att den ursprungliga RAW-filen förblir helt oförändrad och orörd. Vidhängande filer är små och innebär att alla RAW-filer i praktiken lagras som två filer.

Med DNG-filer skrivs redigeringar och förändringar in direkt i filen. Detta leder till färre filer som ska lagras men det plockas också bort information som du inte kan återhämta senare.

Kvalitet och filstorlek.

DNG-filer är rent generellt 15–20 % mindre än RAW-filer men skillnaden i kvalitet är minimal. En DNG-fil kan också spara den ursprungliga RAW-filen i sig själv. Då fördubblas storleken men det är också ett bra skydd.

DNG-filer plockar också bort viss information för att minska storleken och förenkla lagring och redigering. Det kan vara sådant som förgranskningar i JPEG, GPS-information, metadata och vissa kameramodellers fokuspunkter, belysning och bildkontroller.

Minne och arkiv.

Du kan komprimera DNG-filer. Det gör dem mycket mindre än RAW-filer och idealiska för lagring och arkivering. Värt att notera är att USA:s kongressbibliotek använder sig av DNG-filer i detta syfte. En annan praktisk arkiveringsfunktion är att DNG kan göra självkontroller med avseende på förvanskning.

Kompatibilitet.

Det går inte att redigera RAW-filer i program från tredje part. Det finns dessutom många olika typer av RAW-filer, vilket komplicerar saken ytterligare. Råfilerna skiljer sig åt mellan olika kameratillverkare och i vissa fall mellan olika sensormodeller. En RAW-fil från Canon är inte samma sak som en RAW-fil från Nikon. Det kan bli ännu mer problematiskt om du har en helt ny, toppmodern kamera. Det tar ofta lite tid innan programmen kommer ifatt kamerautvecklingen.

DNG-filer korrigeras allt eftersom med tanke på alla de olika RAW-filer som tillkommer. DNG säkerställer ett enskilt, öppet, mycket kompatibelt format som gör att du alltid kan öppna fotofilerna – även om kameramärket upphör med stöd för den inbyggda RAW-filtypen. Å andra sidan kanske DNG-filerna inte alltid fungerar med den programvara som kameratillverkarna producerar till märkets egna foton.

Redigera.

Det enklaste sättet att redigera RAW-filer är att konvertera dem till DNG. Beroende på dator, program och antalet foton kan det ta timmar och ibland dagar att konvertera – men det är skönt att veta att man alltid kan öppna och redigera DNG-filer.

DNG-filer fungerar väl med Adobe-program som Photoshop och Lightroom. Om du har många foton att redigera kan det vara bra att använda DNG tack vare inbyggda genvägar och slimmade processer som är inbyggda i filerna.

Arbeta med andra fotoredigerare

Vidhängande filer till RAW-filerna låter kanske komplicerat men det är en utmärkt lösning om du arbetar med andra fotoredigerare. Förutsatt att du har tillgång till den ursprungliga RAW-filen kan du skicka den vidhängande filen fram och tillbaka om ni är flera som ska samarbeta om en fil.

När du använder DNG-filer till samarbeten behöver du skicka hela filen och alltid säkerställa att det är den senaste versionen. Det kan leda till problem med tiden, i synnerhet om det handlar om många filer.

DNG jämfört med RAW: vanliga frågor.

Varför fotar man i RAW-format?

RAW-filer innehåller maximal mängd information. JPEG innehåller till exempel 256 olika ljusstyrkenivåer. RAW-filer kan hantera över 16 000. Fler ljusstyrkenivåer innebär mjukare övergångar och fylligare, rikare bilder som är mer detaljerade och som är mindre troligt att de bleknar.
Kan man fota i DNG-format?
Ja. Det är inte alla kameratillverkare som använder sig av det formatet men en del har anammat det som en ny standard. Det är till exempel Leica, Hasselblad och Pentax. Flertalet kameror fotar också i JPEG och TIFF.

Bör jag fota i RAW och spara som DNG?

Det är en praktisk lösning som används av många fotografer. Många program ger också möjlighet att konvertera till DNG vid importen. Det tar lite tid att konvertera filer – och det tar dubbelt så stor plats att behålla både RAW- och DNG-versioner av alla foton. En del fotografer konverterar bara vissa utvalda foton.

Hur öppnar jag en RAW-fil?

Gör så här för att öppna en RAW-fil i Adobe Photoshop.

  1. Öppna Adobe Photoshop.
  2. Klicka på Arkiv > Öppna.
  3. Välj den fil du vill öppna.
  4. Välj Öppna.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade