NY TEKNIK

Metaversum och andra delade immersiva upplevelser.

”Vi använder i allt högre grad den digitala världen till att göra sådant vi en gång gjorde i den fysiska världen. Det pågående samtalet om metaversum speglar det faktum att distinktionen mellan vad människor gör i den fysiska respektive virtuella världen håller på att suddas ut.”

Shantanu Narayen

CEO, Adobe 

”Vi använder i allt högre grad den digitala världen till att göra sådant vi en gång gjorde i den fysiska världen. Det pågående samtalet om metaversum speglar det faktum att distinktionen mellan vad människor gör i den fysiska respektive virtuella världen håller på att suddas ut.”

Shantanu Narayen

CEO, Adobe 

Sammanfattning.

Metaversum och andra delade immersiva upplevelser är den nya vågen av digital interaktion. De immersiva upplevelserna innefattar flera metaversum – fullödiga, delade interaktiva upplevelser med samarbete och samskapande liksom fullt fungerande gemensamma ekonomier – tillsammans med andra upplevelser som är inriktade på shopping, internutbildning, lek och spel, utbildning, distansmöten, kulturella upplevelser med mera.

Det finns många nivåer i metaversum-stacken där en rad olika företag spelar viktiga roller.

Adobes produkter understöder immersiva upplevelser idag och vår roll kommer att växa i framtiden. Våra 3D-produkter och våra produkter för kollaborativt skapande av immersivt innehåll, som Adobe Substance 3D och Adobe Aero, är branschledande vad gäller framtagning av dagens immersiva upplevelser, inklusive spel, immersiv handel och upplevelser med förstärkt verklighet. Vi arbetar med innovationer som låter kreatörer och varumärken uträtta mer och tillgängliggör 3D och immersiv kreativitet för alla.

Delade immersiva upplevelser kräver innovativa nya metoder för handel, marknadsföring, upplevelseleverans, analys och personalisering – tjänster som verktygen i Adobes Digital Experience tillhandahåller.

Nu är det dags för företagen att bli ”metaversum-redo”. För att vara metaversum-redo krävs en satsning på att demokratisera allt från innehållsskapande till utveckling och leverans av resor. Adobe kan utbilda varumärken och kreatörer i att definiera och tydligt beskriva den delade vision de för in i metaversumet. Smarta företag anammar 3D och framtagning av immersivt innehåll. Det hjälper dem att förbereda sig för morgondagens immersiva upplevelser – och gör produktdesign, marknadsföring och e-handelsarbetsflöden billigare, snabbare och bättre redan idag.

Virtuella alster och varor, från konst till kläder och accessoarer, utgör en viktig del i delade immersiva upplevelser. Det är viktigt att säkerställa deras äkthet.Adobes arbete med Content Authenticity Initiative (CAI) hjälper till att säkerställa att konsumenter kan spåra ursprunget till virtuella alster, inklusive hur de har redigerats. CAI:s arbete syftar även till att digitala kreatörer får erkänsla för sitt arbete.

DEL ETT

Vad är immersiva upplevelser?

En immersiv upplevelse drar in dig i en digitalt framtagen, ofta tredimensionell, värld. Många delade immersiva upplevelser låter dig använda och interagera med virtuella objekt och andra besökare. Det pågår mycket hype och diskussioner om metaversum men vi menar att det inte bara kommer att finnas många metaversum, utan också många andra typer av delade immersiva upplevelser.

En del immersiva upplevelser kommer att levereras genom virtuell verklighet och helt innesluta besökaren. Andra kommer att levereras genom förstärkt verklighet och blanda virtuella upplevelser med den fysiska världen. Ytterligare andra kommer att levereras genom webben och andra plattformar.

Metaversum är en unik typ av immersiv upplevelse som är ihållande och delad. De ger en omfattande virtuell värld där du kan interagera med andra människor som kanske finns många mil bort. Ekonomier i metaversum är också live, ihållande och delade.

Metaversum och delade immersiva upplevelser möjliggör helt nya typer av samarbeten och samskapande och erbjuder nya sätt för varumärken och kunder att interagera. Det kan visa sig på många olika sätt: från distansmedarbetare som utvecklar en ny produkt tillsammans i en virtuell designstudio till kunder som skräddarsyr en jacka eller ett par byxor för att göra dem till sina egna och sedan se exakt hur de kommer att se ut på en avatar som har samma form och storlek som de själva.

Det kommer att finnas många olika typer av immersiva upplevelser bortom de olika metaversumen. Några exempel:

 • En shoppingupplevelse med förstärkt verklighet som hjälper konsumenterna att fatta köpbeslut genom att visa upp 3D-bilder på virtuella varor i den fysiska världen.
 • En internutbildning i virtuell verklighet som hjälper nyanställda att lära sig en komplicerad arbetsuppgift.
 • Ett immersivt virtuellt museum som visar upp mycket mer av museets samling än vad som kan ställas ut fysiskt.

Digital konst och virtuella ägodelar kommer att spela en viktig roll i vissa immersiva upplevelser, som hjälper människor att uttrycka sina personligheter och intressen i det nya utrymmet. Dessutom kommer metaversumet att omskapa texturer och taktila upplevelser för besökarna. Den växande marknaden för digitala resurser utgör en ny viktig möjlighet för aktörer i skaparekonomin.

DEL TVÅ 

Adobes värderingar.

I arbetet med immersiva upplevelser tillämpar Adobe sina mångåriga värderingar, inklusive engagemanget i öppna standarder som pdf för att underlätta det fria idéflödet. Målet är att möjliggöra kreativitet för alla och att förändra världen genom digitala upplevelser samt att kreatörerna ska kunna leva gott på sitt arbete.

Så här tillämpas dessa värderingar på immersiva upplevelser:

Vi stöttar öppna standarder och plattformar. Vi menar att immersiva upplevelser fungerar bäst för besökare, kreatörer och varumärken om upplevelserna bygger på en gemensam uppsättning öppna standarder som gör det tydligt för alla vad man kan förvänta sig. Vi stöttar och bidrar till utvecklingen av ledande standarder för immersiva upplevelser, inklusive USD (Universal Scene Description) – ett av de ledande formaten för framtagning av 3D/immersivt innehåll – och glTF (Graphics Language Transmission Format), ett standardformat för tredimensionella scener och modeller. Kreatörer och varumärken bör kunna skapa och samskapa en tillgång en gång för att sedan distribuera den överallt.

3D och immersiv kreativitet ska vara tillgängligt för alla. Immersiva upplevelser har förutsättningar att bli en dominerande form av interaktion och ingen ska utelämnas från detta. Adobe satsar på att erbjuda kreativa verktyg för 3D och immersivt innehåll som låter alla uttrycka sig. Vi kommer också att tillhandahålla de verktyg som möjliggör för människor att samarbeta och samskapa innehåll för – och inom – olika metaversum och andra delade immersiva upplevelser.

Vi satsar på att hjälpa kreatörer, kommunikatörer, soloprenörer och företag av alla storlekar att dra nytta av immersiva upplevelser. Vårt mål på Adobe är att förändra världen genom digitala upplevelser och vi menar att immersiva tekniklösningar kommer att bidra med nya mångsidiga sätt för enskilda personer och företag att interagera. Vi satsar på att hjälpa till att leverera och optimera de nya upplevelserna.

Ursprunget till ett virtuellt alster, inklusive hur resursen skapats, ska vara tydligt för alla. Marknaden för virtuella alster representerar ett nytt viktigt sätta för kreatörer att kunna tjäna pengar på sitt arbete och för konsumenter att kunna stötta de kreatörer de uppskattar. Den marknadsplatsen kommer att blomstra endast om man kan känna trygghet i ursprunget till de varor som handlas.

DEL TRE 

Adobes roll.

Framtagning av innehåll.

 • Vi kommer snart att släppa Modeler, där du kan skulptera 3D-objekt i ett gränssnitt som kombinerar naturliga, flytande gester i virtuell verklighet med precisionen hos ett datorgränssnitt.
 • Vi gör innovationer för att förenkla för 3D-konstnärer att samarbeta. 
 • Vi utvecklar nya sofistikerade möjligheter att skapa 3D-innehåll där kreatörer kan tänka helt nytt kring 3D och de immersiva världarna och göra sådant de tidigare aldrig kunde tänka sig. 
 • Aero hjälper kreatörer och varumärken att skapa och distribuera interaktiva upplevelser med förstärkt verklighet på mobila plattformar.
 • Vi arbetar för att demokratisera 3D-skapandet och utvecklar tillgängliga verktyg som alla kan använda för att uttrycka sina idéer och arbeta tillsammans med andra för att samskapa, inklusive inuti en delad immersiv upplevelse.

Adobe är ledande idag vad gäller att hjälpa till att leverera digitala upplevelser i olika kanaler och vi kommer att fortsätta att vara en betrodd partner i och med att kanalerna utvecklas. Vi tillhandahåller de kärnfunktioner som behövs för att leverera delade immersiva upplevelser.

Inom handel.

 • Företag runt om i världen förlitar sig idag på Adobe för leveranser av handelsupplevelser, liksom de marknadsupplevelser som krävs för att stötta detta. 
 • I och med att webben utvecklas för att inkludera mer immersiva upplevelser kommer handel att utgöra ett kärnelement. Ägandet av artefakter, avatarer och till och med fastigheter blir alltmer distribuerat. Köp, försäljning, handel och uppvisning av dessa artiklar kommer att ske med stöd från Adobe Experience Cloud, inklusive funktioner i Adobe Commerce.

Inom området upplevelseleveranser.

 • Adobe Experience Manager (AEM) är den ledande lösningen för upplevelseleverans och resurshantering för alla typer av digitala medier. AEM kommer att utvecklas till att bli den centrala punkten för leverans och hantering av resurser för alla typer av digitala medier. AEM kommer att utvecklas till att bli den centrala punkten för resursstyrning, interaktioner, samarbeten och samskapande. 
 • Med Adobe Workfront gör vi det möjligt för kreatörer att enkelt överbrygga världar av kreativitet, resurshantering och distribution med AEM. 
 • AEM och Workfront ger funktionalitet som är en integrerad del av kundernas framtida satsningar att bygga upp skalbara immersiva upplevelser som utnyttjar 3D-resurser och artifakter, inklusive de som utvecklats i och utanför företaget. För varumärken som tar språnget till metaversumekonomin blir Workfront det nya immersiva ”kontoret” där samskapandet försiggår.

På marknaden för virtuella resurser.

Adobes arbete med våra industripartners i Content Authenticity Initiative kommer att leda till ökad transparens vad gäller virtuellt skapande. Samarbetet med partners i styrningen av innehållet är avgörande. I de immersiva upplevelserna vill människor uttrycka sina personligheter genom vilka digitala resurser de bär och visar upp. I många fall vill de känna en personlig koppling till de virtuella ägodelarna och vill kunna spåra tillbaka dem till de kreatörer de beundrar.

Vårt arbete med Content Authenticity Initiative ger insikter i hur virtuella skapelser tillkommer, inklusive information om vilka digitala konstnärer som är involverade. 

Våra verktyg gör det möjligt för företag och enskilda personer att gå in på marknaden för digitala resurser. Många av dessa resurser skapas med Adobe-produkter, inklusive Photoshop, Illustrator och Substance 3D. Behance hjälper kreatörer att visa upp sina digitala resurser i sina Behance-profiler. Och våra Experience Cloud-tillämpningar hjälper företag att upprätta lämpliga godkännande- och arbetsflödesprocesser för resurser och dela dessa resurser med världen.

DEL FYRA 

Hur varumärken kan bli redo för metaversum.

För att bli metaversum-redo kan man börja att skapa 3D och immersivt innehåll redan nu för att slippa behöva jaga ifatt senare. Genom att göra det förbereder man varumärkena på den immersiva framtiden och det kan ge betydande utdelning redan idag. Ett sätt för företag att börja är att utveckla en tydlig strategi för hur de vill röra sig i metaversum, inklusive vilka typer av immersiva upplevelser och innehåll som de vill skapa. Använd din djupa förståelse för kunder och marknad för att förstå och hitta metoder för att skapa värde för dina kunder i denna digitala värld i ständig utveckling. 

Använd dessa färdigheter redan idag och se hur dina arbetsflöden för produktdesign och marknadsföring blir otroligt mycket mer effektiva – och skaffa dig samtidigt den tekniska förståelse du behöver för att få ut mesta möjliga av det metaversum som alltmer blir en del av vår vardag.

Fördelar idag.

Smarta företag använder idag 3D-design för att snabba upp produktdesign och utveckling av marknadsförings- och e-handelsresurser.

Produktdesign: 3D-kreativitet kan kapa veckor eller månader från produktutvecklingen så att man slipper hålla på att bygga och leverera en massa fysiska prototyper och företagen kan testa efterfrågan på en produkt i sociala kanaler innan de ens har skapat en fysisk version av den.

Marknadsförings- och e-handelsresurser: Det är billigare, snabbare, mer hållbart och kreativt att rendera marknadsförings- och e-handelsbilder med kreativa 3D-program än att fota produktbilderna i en fotostudio. Med en uppsättning renderade produktbilder kan man enkelt byta bakgrund och på så sätt anpassa bilderna för olika kulturer och plattformar. Och om man modifierar produktdesignen kan man göra bildändringarna på bara några minuter i programvaran, till skillnad från de dagar eller veckor som det kan ta när man ska återsamla ett gäng konstnärer och tekniker i fotostudion.

Framtida fördelar.

Genom att skapa 3D-material och immersivt innehåll kan företag förbereda sig på den immersiva framtiden på ett antal olika sätt.

Frihet att experimentera: Morgondagens immersiva upplevelser kommer att växa fram ur tusentals olika kortsiktiga experiment och samarbeten varumärken emellan. Många av dessa möjligheter kommer att dyka upp snabbt och ger flexibilitet att snabbt testa och iterera i 3D, vilket förenklar för varumärkena att delta och ta reda på vad som fungerar och vad som inte gör det.

Resursbibliotek: I och med att immersiva upplevelser blir allt vanligare kommer varumärken som redan har byggt upp ett stort bibliotek med 3D-resurser som speglar alla deras produkter att kunna delta fullt ut direkt och få förstahandelsfördelar.

Muskelbyggande: Att skapa för 3D och immersiva plattformar kräver nya färdigheter, talanger, verktyg och arbetsflöden. Genom att skapa i 3D nu kan ni börja bygga muskler och lära er det ni behöver kunna för att lyckas inom 3D och immersiva miljöer.

Det är också läge för varumärkena att fundera över hur olika metaversum och andra delade immersiva plattformar kan fördjupa sina relationer med kunderna. Hur kan man använda den inneslutande beskaffenheten hos ett metaversum för att locka in kunder i produktvärlden – och hjälpa dem att se hur produkterna passar in i sin egen värld? Hur kan man engagera kunder genom att erbjuda dem möjlighet att samskapa en produkt som är perfekt och unik för dem? Metaversum kommer fundamentalt att ändra det sätt på vilket varumärken attraherar och engagerar kunder – och nu är det dags att planera hur detta medium ska förändra kundupplevelsen.

Adobes logo

Skapa ditt eget metaversum.

Om du vill göra dig redo för metaversum bör du redan nu bestämma hur du vill röra dig i dessa immersiva verkligheter – och sedan bygga de färdigheter och digitala förmågor som gör vägen dit kortare.

Ta första steget genom att kolla in våra resurser för metaversum.

Om du vill göra dig redo för metaversum bör du redan nu bestämma hur du vill röra dig i dessa immersiva verkligheter – och sedan bygga de färdigheter och digitala förmågor som gör vägen dit kortare. Ta första steget genom att kolla in våra resurser för metaversum.

teknisk info

Läs hur Adobe bygger de verktyg som ska bygga metaversum och hur ni kan bli metaversum-redo.

video

Se Adobe-ledare dela med sig av sina insikter och perspektiv om metaversum.

produkt

Läs om Adobes 3D- och AR-verktyg som du kan använda för att börja bygga immersiva upplevelser.