Substance 3D Painter

Måla 3D-texturer i realtid.

Få Painter i planen Adobe Substance 3D Collection för   ​.

Är ni ett företag? Supporttelefon: 800-915-9428

Måla liv i 3D-resurserna.

Substance 3D erbjuder de verktyg du behöver för att texturera 3D-resurser. Modernisera textureringsprocessen med avancerade penslar och smarta material.

Orange 3D-modell av en robot med 3D-målarverktyg öppet

Upptäck grunderna i Substance 3D Painter.

Kom igång snabbt med kreativiteten tack vare grundläggande videokurser.

hyper-realistisk 3D-smartklocka som skapats med 3D-textureringsprogramvara

säg hej till branschens standard för textureringsprogramvara.

Painter är det idealiska textureringsprogrammet för 3D-specialister överallt.

3D-konst med ett medeltida hus under 3 olika årstider med 3D-textureringsverktyg

Få kreativ frihet.

Painter kan vara till hjälp oavsett vilken 3D-stil du är ute efter, från fotorealism till stiliserad konst.

Blå ränder som 3D-målats på en modell av ett kvinnoansikte

Stärk konstnärligheten med smarta verktyg.

Parametriska penslar och verktyg med vilka du kan måla den perfekta looken på vad som helst.

person som använder Substance 3D Painters visningsruta för 3D-belysning och skuggeffekter

Se exakt vad du får.

Painters toppmoderna visningsruta låter dig se arbetet i realtid med effekter som ljus och skuggor.

Painter fungerar icke-förstörande.

Alla åtgärder och penseldrag registreras och kan beräknas om när som helst. Modifiera penseldragen eller ändra upplösning när du vill utan att någonsin förlora något du gjort.

Painter fungerar icke-förstörande.

Alla åtgärder och penseldrag registreras och kan beräknas om när som helst. Modifiera penseldragen eller ändra upplösning när du vill utan att någonsin förlora något du gjort.

Kraft och användbarhet ger en utomordentlig målningsupplevelse.

Kraftfull målningsmotor

Kraftfull målningsmotor

Måla med dynamiska penslar, projiceringsverktyg, partiklar, inklusive penselförinställningar i Photoshop.

smarta masker och material

Smarta masker och material

Lägg på realistiska ytdetaljer, allt från subtila dammlager till tecken på extremt slitage med mera.

Avancerat materialskapande

Avancerat materialskapande

Härma verkliga beteenden hos materialet som glans, anisotropi, klarlack, ljusspridning under ytan med mera.

Enkelt att exportera

Enkelt att exportera

Exportera enkelt till valfri renderare eller spelmotor. Skapa egna förinställningar för export för att passa in Painter i din 3D-designpipeline.

Automatiska UV-koordinater

Automatiska UV-koordinater

Importerade modeller behöver inga särskilda förberedelser inför texturering.

VFX-stöd

VFX-stöd

Painter har stöd för flerrutorsmålning (UDIMS), Alembic, kameraimport och Python-skript och följer reglerna för VFX referensplattform.

Hitta den medlemsplan som är rätt för dig.

Substance 3D Collection
för enskilda personer

   ​

Modellera, texturera och rendera 3D-resurser och scener. Ladda ned 50 3D-resurser per månad. Läs mer


Substance 3D Collection för team

   per licens (exkl. moms) 

Modellera, texturera och rendera 3D-resurser och scener. Ladda ned 100 3D-resurser per månad. Läs mer

Substance 3D Collection
för studerande och lärare

KOSTNADSFRITT

Modellera, texturera och rendera 3D-resurser och scener. Läs mer

Ring och beställ: 800-915-9428

Är ni ett företag? Beställ rådgivning

 

Högskolor och universitet:  Substance 3D-programmen ingår nu i våra utbildningsplaner

Utforska programfamiljen Substance 3D.

Substance 3D Modeler

Utforma intuitivt 3D-modeller för dator och VR.

Substance 3D Sampler

Omvandla foton till 3D-modeller och material.

Substance 3D Designer

Designa parametriska 3D-resurser med full kontroll och oändliga möjligheter.

Substance 3D Painter

Texturera 3D-modeller i realtid med programmet som är branschstandard.

Substance 3D Stager

Komponera och rendera förstklassiga 3D-scenerier i din egen virtuella studio.

Substance 3D Assets

Välj bland materialen i ett kuraterat, allt större förstklassigt 3D-resursbibliotek.

Vanliga frågor.

Rent generellt är det första steget i 3D-processen att skapa en modell, eller det som vanligen kallas en trådmodell. Som standard har de flesta trådmodeller en skiffergrå färg och kan visas som en wireframe. 3D-modelleringsprogram används till att skapa dessa objekt. Nästa viktiga steg i processen är att lägga till texturer och material på objektet för att skapa det visuella utseendet på ytan med ett 3D-målningsprogram. Även om många program kan göra båda dessa saker i en och samma tillämpning är Substance 3D Painter branschledande inom texturmålning och låter dig texturera en modell i realtid.

Bland alla textureringsrelaterade Substance 3D-program kategoriserar vi Substance 3D Painter som medelsvårt. I Painter försöker vi göra texturerings- och materialframtagningsprocessen så slimmad som möjligt. Precis som de flesta avancerade program innehåller Painter många kraftfulla funktioner att lära sig och förstå för att maximera utdata från programmet.

När du skapar ett nytt projekt och lägger till ett trådobjekt erbjuder Substance 3D Painter flera importinställningar som du kan använda till att extrahera information från objektet, inklusive texturer. Du kan också importera bakade kartor automatiskt. När projektet är klart kan du exportera bitmappstexturer eller exportera modellens geometri. Exportfönstret kan öppnas via Arkiv > Exportera texturer. En komplett översikt över exportinställningarna och hur du använder dem finns i dokumentationen till Substance 3D Painter.

Substance 3D Painter är ett 3D-målningsprogram med vilket användare kan texturera och lägga till material direkt på 3D-modeller i realtid. Substance 3D Designer är å andra sidan primärt ett materialframtagningsprogram som genererar texturer från procedurmönster inuti nodbaserad grafik. Designer är alltså ett alternativ för att skapa texturer och material som du sedan kan applicera på modeller inuti Painter.

Substance 3D Painter är kompatibelt med flertalet vanliga 3D-filformat. Du kan importera trådmodellsfiler i Painter för att lägga textur på dem. Trådmodellsfiltyper som stöds är .fbx, .obj, .abc, .dae, .ply, .gltf, .glb, .usd, .usda, .usdc och .usdz. Du kan också exportera till dessa filformat. Substance 3D Painter förbereder de filer, material och texturer som krävs för exporten. Du kan också använda exportinställningarna till att anpassa utdataresultatet efter behov. Mer information finns i dokumentationen.

Leverera slående design med Substance 3D och Illustrator.