Substance 3D Painter

Malowanie tekstur 3D w czasie rzeczywistym

Moduł Painter kupisz w planie kolekcji Adobe Substance 3D za jedyne  ​.

Reprezentujesz firmę? Zadzwoń do nas w celu konsultacji: 800 01 20 77

Ożywianie zasobów 3D dzięki ich malowaniu

W module Substance 3D Painter znajdziesz narzędzia do nakładania tekstur na zasoby 3D — od zaawansowanych pędzli po materiały inteligentne.

Zapoznanie z podstawami modułu Substance 3D Painter

Dzięki samouczkom wideo na temat podstawowych czynności łatwiej rozwiniesz swoje pomysły.

hiperrealistyczny zegarek inteligentny 3D utworzony przy użyciu programu do teksturowania 3D

Standardowe w branży oprogramowanie do teksturowania

Moduł Painter jest powszechnie używany do profesjonalnego teksturowania grafiki 3D.

Kompozycja 3D domu średniowiecznego w trzech porach roku utworzona za pomocą narzędzia do teksturowania 3D

Nowa swoboda kreatywna

Z modułu Painter możesz korzystać niezależnie od planowanego stylu grafiki 3D — od fotorealizmu po kompozycje stylizowane.

Niebieskie paski 3D namalowane na modelu twarzy kobiety

Lepsze wyniki kreatywne dzięki inteligentnym narzędziom

Pędzle i inne narzędzia parametryczne ułatwiają malowanie zasobów w dokładnie oczekiwany sposób.

osoba używająca pola obrazu modułu Substance 3D Painter podczas pracy nad efektami światła i cienia w trzech wymiarach

Zapoznanie z możliwościami oferty

Nowoczesne pole obrazu w module Painter w czasie rzeczywistym wyświetla wprowadzane zmiany — również efekty takie jak oświetlenie i cenie.

Bezpieczna edycja w module Painter

Rejestrowane są wszystkie operacje i pociągnięcia, co umożliwia ponowne przetworzenie kompozycji w każdej chwili. Kiedy tylko zajdzie potrzeba, możesz zmodyfikować pociągnięcia farbą czy zmienić rozdzielczość, zachowując efekty wcześniejszej pracy.

Bezpieczna edycja w module Painter

Rejestrowane są wszystkie operacje i pociągnięcia, co umożliwia ponowne przetworzenie kompozycji w każdej chwili. Kiedy tylko zajdzie potrzeba, możesz zmodyfikować pociągnięcia farbą czy zmienić rozdzielczość, zachowując efekty wcześniejszej pracy.

Wydajność i funkcjonalność środowiska malowania

Zaawansowany aparat malowania

Zaawansowany aparat malowania

Do malowania służą pędzle dynamiczne, narzędzie do rzutowania i funkcje symulacji cząsteczek — w tym pędzle predefiniowane programu Photoshop.

Maski i materiały inteligentne

Maski i materiały inteligentne

Moduł pozwala nakładać realistyczne szczegóły powierzchni — od cienkiej warstwy kurzu po wyraźne zużycie.

Zaawansowane tworzenie materiałów

Zaawansowane tworzenie materiałów

Dostępne są symulacje rzeczywistych efektów materiałowych, takich jak rozpraszanie podpowierzchniowe, anizotropia, połysk czy powłoka ochronna.

Łatwe eksportowanie

Łatwe eksportowanie

Funkcja eksportowania obsługuje formaty wszelkich aparatów gier i narzędzi do renderowania. W module Painter możesz utworzyć ustawienia eksportu dostosowane do własnego procesu.

Automatyczne punkty UV

Automatyczne punkty UV

Importowane modele nie wymagają dodatkowego przygotowania przed nałożeniem tekstury.

Obsługa efektów wizualnych

Obsługa efektów wizualnych

Moduł Painter obsługuje malowanie na wielu kafelkach (UDIM), format Alembic, importowanie z kamery i skrypty Python. Jest też zgodny z narzędziami VFX Reference Platform.

Dobierz odpowiedni plan.

Kolekcja Substance 3D
dla użytkowników indywidualnych

  ​

Modeluj, teksturuj i renderuj zasoby oraz sceny 3D. Pobierz 50 zasobów 3D na miesiąc. Dowiedz się więcej

Kolekcja Substance 3D
dla zespołów

  za licencję (bez VAT) 

Modeluj, teksturuj i renderuj zasoby oraz sceny 3D. Pobierz 100 zasobów 3D na miesiąc. Dowiedz się więcej

Kolekcja Substance 3D
dla uczniów i studentów

BEZPŁATNIE

Pozwala modelować, teksturować i renderować zasoby oraz sceny 3D. Dowiedz się więcej

Kup przez telefon: 800 01 20 77

Reprezentujesz firmę? Poproś o poradę

 

Informacja dla uczelni wyższych: Aplikacje Substance 3D są teraz częścią naszych planów dla edukacji.

Odkryj rodzinę aplikacji Substance 3D.

Substance 3D Modeler

To intuicyjne narzędzie ułatwia rzeźbienie modeli 3D na komputerze lub w rzeczywistości wirtualnej.

Substance 3D Sampler

Przekształcaj fotografie w modele i materiały 3D.

Substance 3D Designer

Kompleksowe ustawienia pozwalają precyzyjnie budować parametryczne zasoby 3D.

Substance 3D Painter

Ta aplikacja, będąca standardem branżowym, pozwala w czasie rzeczywistym nakładać tekstury na modele 3D.

Substance 3D Stager

To wirtualne studio ułatwia budowanie i renderowanie zaawansowanych scen 3D.

Substance 3D Assets

Korzystaj z wciąż uzupełnianej biblioteki wstępnie wybranych, wysokiej jakości zasobów 3D.

Często zadawane pytania

W procesie obróbki grafiki 3D zazwyczaj najpierw tworzy się model, inaczej określany jako siatka. Siatki są domyślnie wyświetlane jako szare obiekty lub szkielety. Do tworzenia tych obiektów służy oprogramowanie do modelowania 3D. Kolejnym ważnym krokiem tego procesu jest dodawanie do obiektów tekstur oraz materiałów. W ten sposób oprogramowanie do malowania 3D pozwala uzyskać określony wygląd powierzchni obiektów. Choć wiele programów integruje obie te funkcje, program Substance 3D Painter jest czołowym narzędziem do malowania tekstur, które umożliwia nakładanie tekstur na modele w czasie rzeczywistym.

Wśród narzędzi kolekcji Substance 3D umożliwiających pracę z teksturami program Substance 3D Painter cechuje się średnim poziomem trudności. Opracowano go z myślą o zapewnieniu jak największej płynności teksturowania i tworzenia materiałów. Podobnie jak inne zaawansowane narzędzia program Painter oferuje szereg złożonych funkcji, które trzeba dobrze poznać, aby skuteczne wykorzystywać jego możliwości.

Podczas tworzenia nowego projektu i dodawania siatki program Substance 3D Painter udostępnia ustawienia importowania, które umożliwiają wydzielanie informacji dotyczących obiektu, w tym tekstur. Możesz także automatycznie importować mapy zintegrowane. Po ukończeniu pracy nad projektem możesz wyeksportować tekstury jako bitmapy lub wyeksportować geometrię modelu. Aby otworzyć okno eksportowania, wybierz opcję File > Export textures (Plik > Eksportuj tekstury). Szczegółowe omówienie ustawień eksportowania i sposobów ich używania znajdziesz w dokumentacji modułu Substance 3D Painter.

Program Substance 3D Painter służy do malowania w trzech wymiarach. Umożliwia on nakładanie tekstur i materiałów bezpośrednio na siatki 3D — w czasie rzeczywistym. Inaczej działa moduł Substance 3D Designer, który służy przede wszystkim do tworzenia materiałów. Generuje on tekstury na podstawie wzorców proceduralnych w grafach opartych na węzłach. Program Designer należy więc traktować jako alternatywne narzędzie do tworzenia tekstur i materiałów, które mogą być nakładane na modele przy użyciu programu Painter.

Program Substance 3D Painter obsługuje większość popularnych i standardowych formatów plików 3D. Umożliwia też importowanie plików siatek do teksturowania. Program obsługuje między innymi następujące typy siatek: FBX, OBJ, ABC, DAE, PLY, GLTF, GLB, USD, USDA, USDC i USDZ. Pozwala również eksportować dane w tych formatach. Program Substance 3D Painter przygotowuje odpowiednie pliki, materiały i tekstury wymagane do eksportu. Aby dostosować dane wyjściowe do określonych potrzeb, użyj ustawień eksportowania. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji programu.

Dostarczanie efektownej grafiki przy użyciu modułu Substance 3D i programu Illustrator