modeler

Tworzenie modeli 3D
na komputerze i w rzeczywistości wirtualnej

Tylko Windows

ramka_mb

Tworzenie modeli 3D na komputerze i w rzeczywistości wirtualnej

Tylko Windows

Rzeźbienie trójwymiarowych pomysłów w glinie cyfrowej

Dzięki modułowi Adobe Substance 3D Modeler praca nad modelami 3D polega na prostych gestach — jest tak naturalna jak rysowanie. Promuj kreatywny przepływ myśli, stosując to elastyczne, zaawansowane narzędzie do kształtowania przestrzeni 3D.

Odpowiednie narzędzie do tej sytuacji

Modelowanie 3D wolne od ograniczeń technicznych

Intuicyjne środowisko modułu Modeler odsuwa nas od ograniczeń technicznych znanych z tradycyjnych metod tworzenia modeli 3D. Pozwala skoncentrować się w pełni na procesie projektowania. Umożliwia tworzenie zarówno prostych modeli, jak i kompleksowych scen w trzech wymiarach.

Od koncepcji 3D do kompletnej sceny

Moduł Modeler jest elastycznym narzędziem do tworzenia kompozycji koncepcyjnych, szkicowania i prototypowania. Pozwala na ogólne budowanie poziomów gier, dopracowywanie postaci lub rekwizytów, a także konstruowanie kompletnych scen. Wszystko to w jednej aplikacji.

Ogromna gama kreatywnych możliwości
Grafika 3D — opracowana w środowisku 3D

Łatwe przechodzenie między pulpitem a rzeczywistością wirtualną

Moduł Modeler oferuje zaawansowane narzędzia przystosowane do używania na komputerze oraz w rzeczywistości wirtualnej. Pozwala stosować sprzęt pomagający na każdym etapie kreatywnego obiegu pracy.

Funkcje programu Substance 3D Modeler pozwalają na naturalną interakcję ze sztuką.

Obsługa wielu płaszczyzn

Obsługa wielu płaszczyzn

Korzystając z programu Modeler, możesz w każdej chwili przejść między pracą w rzeczywistości wirtualnej i na komputerze — zależnie od potrzeb projektu, wykonywanego zadania czy preferowanego sposobu pracy.

Narzędzia konstrukcyjne

Narzędzia do generowania symetrii i powtórzeń

Funkcje generowania symetrii i powtórzeń pozwalają błyskawicznie montować złożone konstrukcje i dopracowywać niezwykłe szczegóły.

Zaawansowany aparat malowania

Rzeźbienie w naturalny sposób

Narzędzia zainspirowane technikami rzeźbiarskimi pozwalają budować, wygładzać i dopracowywać organiczne kształty.

Zaawansowany aparat malowania

Rzeźbienie w twardych powierzchniach

W tworzeniu wyraźnych, dynamicznych obiektów pomagają parametryczne kształty podstawowe, które możesz łatwo dodawać i wycinać, pracując nad złożonymi modelami.

Dostępne w Meta Quest 2 i Quest Pro.
Odkryj moc rzeczywistości wirtualnej w Meta Quest

Dostępne w Meta Quest 2 i Quest Pro.