modeler

Rzeźbienie pomysłów w glinie cyfrowej

Program Adobe Substance 3D Modeler uzupełnia obieg pracy o nowe funkcje rzeźbienia. Zarejestruj się, aby wcześniej uzyskać dostęp do wersji beta.

ramka_mb

Rzeźbienie pomysłów w glinie cyfrowej

Program Modeler uzupełnia obieg pracy Substance 3D o nowe funkcje rzeźbienia. Zarejestruj się, aby wcześniej uzyskać dostęp do wersji beta.

Warsztat modelowania 3D — na komputerze i w rzeczywistości wirtualnej

Program Substance 3D Modeler interpretuje przestrzenne dane wejściowe ze świata rzeczywistego, umożliwiając rzeźbienie w zupełnie naturalny sposób. Możesz używać płynnych, realnych gestów, aby uzyskać artystyczne efekty.

Odpowiednie narzędzie do tej sytuacji

Odpowiednie narzędzie do tej sytuacji

Przejdź z komputera do rzeczywistości wirtualnej. Program Modeler łatwo dostosujesz do zmieniających się preferencji czy chwilowych potrzeb.

Ogromna gama kreatywnych możliwości

Program Modeler ułatwia pracę na każdym etapie projektu — od tworzenia kompozycji koncepcyjnych, szkicowania i prototypowania przez ogólne budowanie poziomów gier i dopracowywanie postaci lub rekwizytów po konstruowanie kompletnej sceny.

Ogromna gama kreatywnych możliwości
Grafika 3D — opracowana w środowisku 3D

Grafika 3D — opracowana w środowisku 3D

Intuicyjne środowisko pracy nad modelami 3D uwalnia od ograniczeń technicznych i pozwala skoncentrować się na tworzeniu.

Funkcje programu Substance 3D Modeler pozwalają na naturalną interakcję ze sztuką.

Obsługa wielu płaszczyzn

Obsługa wielu płaszczyzn

Korzystając z programu Modeler, możesz w każdej chwili przejść między pracą w rzeczywistości wirtualnej i na komputerze — zależnie od potrzeb projektu, wykonywanego zadania czy preferowanego sposobu pracy.

Narzędzia konstrukcyjne

Narzędzia konstrukcyjne

Narzędzia do tworzenia symetrii, powtórzeń i połączonych wariantów kopii pozwalają szybko tworzyć i edytować złożone konstrukcje.

Zaawansowany aparat malowania

Rzeźbienie w naturalny sposób

Różnorodne narzędzia i realistyczne bryły podstawowe ułatwiają budowanie kompozycji oraz dopracowywanie szczegółów.

Zaawansowany aparat malowania

Rzeźbienie w twardych powierzchniach

Program pozwala łączyć i wycinać kształty podstawowe w celu uzyskania złożonych modeli — na przykład budynków czy pojazdów.