modeler

Utvikle ideer med digital leire.

Adobe Substance 3D Modeler gir deg flere utformingsmuligheter i Substance 3D-arbeidsflyten. Få den betautgaven for å få tidlig tilgang.

Kun Windows

mb_marquee

Utvikle ideer med digital leire.

Modeler gir deg flere utformingsmuligheter i Substance 3D-arbeidsflyten. Få den betautgaven for å få tidlig tilgang.

Kun Windows

Ditt 3D-verksted, på datamaskinen og i VR.

Substance 3D Modeler tolker rominndata fra den fysiske verden, noe som gir deg mulighet til å utforme modellen slik du ville gjort det på et virkelig verksted. Bruk de naturlige, flytende bevegelsene i den kunstneriske arbeidsmåten.

De rette verktøyene for den rette situasjonen.

De rette verktøyene for den rette situasjonen.

Veksle mellom datamaskinen og VR. Modeler tilpasses behovene dine uansett hvilke preferanser du har og hvilke krav som til enhver tid gjelder.

Et stort utvalg av kreative muligheter.

Modeler hjelper deg i alle faser av prosjektet uansett om du lager konseptuell kunst, tegner skisser og oppretter prototyper, skisserer spillnivåer, skaper detaljerte figurer eller rekvisitter eller utformer en hel scene.

Et stort utvalg av kreative muligheter.
Skap 3D-innhold i 3D.

Skap 3D-innhold i 3D.

En intuitiv tilnærming til 3D-modellering frigjør deg fra tekniske begrensninger og lar deg fokusere på innholdsskapingen.

Funksjonene i Substance 3D Modeler lar deg jobbe interaktivt på en naturlig måte med kreasjonene.

Støtte for flere overflater

Støtte for flere overflater

Med Modeler kan du når som helst veksle mellom VR og datamaskinen, avhengig av behovene for prosjektet, den aktuelle oppgaven eller egne preferanser når det gjelder arbeidsstil.

Sammensettingsverktøy

Sammensettingsverktøy

Bruk verktøy for blant annet symmetri, gjentakelser og varianter med koblede kopier for å opprette og redigere avanserte strukturer på en effektiv måte.

Effektiv tegnemotor

Organisk utforming

Bygg opp kreasjonene og utform fine detaljer med en rekke verktøy og organiske grunnformer.

Effektiv tegnemotor

Utforming på harde overflater

Sett sammen og skjær ut grunnformer for å opprette komplekse modeller av blant annet bygninger og kjøretøy.