modeler

Skapa 3D-modeller för
dator och VR.

Endast Windows

mb_marquee

Skapa 3D-modeller för dator och VR.

Endast Windows

sg_appicon
sa_appicon
ds_appicon
pt_appicon
sg_appicon
sg_appicon

Upptäck Substance 3D Collection
Modellera, texturera och rendera 3D-resurser och scener.

Formge 3D-skapelser med digital lera.

Adobe Substance 3D Modeler gör att modellering i 3D känns lika naturligt och gestlikt som att rita. Uppmuntra det kreativa flödet i detta flexibla och kraftfulla 3D-formningsverktyg.

Rätt verktyg för rätt situation.

Frigör 3D-modellering från tekniska begränsningar.

Med den intuitiva designen frigör Modeler dig från de tekniska begränsningarna med traditionell 3D-modellering. Fokusera enbart på den kreativa processen och skapa enkla 3D-modeller eller komplexa, till fullo utformade 3D-scener.

Från utveckling i 3D till formgivning av en hel scen.

Modeler är ett flexibelt verktyg där du skapar concept art, skissar eller gör prototyper, blockerar bort spelnivåer, skapar karaktärer eller rekvisita ned på detaljnivå eller formger en hel scen. Allt i en och samma app.

Ett enormt antal kreativa möjligheter.
Skapa 3D i 3D.

Växla smidigt mellan dator och VR.

Modelers kraftfulla verktyg fungerar smidigt på både dator och i VR. Skapa med den hårdvara som gör att du kan arbeta smidigt i alla delar av ditt kreativa arbetsflöde.

Med funktionerna i Substance 3D Modeler interagerar du naturligt med det du skapar.

Stöd för flera ytor

Stöd för flera ytor

Med Modeler kan du växla när du vill mellan VR och datorn, beroende på behoven i projektet, vilken arbetsuppgift du håller på med och dina egna arbetsmetoder.

Verktyg för montering

Verktyg för symmetri och repetition

Utnyttja funktioner för kraftfull symmetri och repetition och montera snabbt ihop komplexa strukturer och skapa med otrolig detaljnivå.

Kraftfull målningsmotor

Organisk formgivning

Bygg upp, jämna till och förfina organiska former med verktyg som är inspirerade från lerskulptering.

Kraftfull målningsmotor

Skulptering av hårda ytor

Skapa tydliga och väldefinierade former med en rad olika parametriska grundformer och lägg enkelt till och beskär dem till mer komplexa modeller

Finns på Meta Quest 2 och Quest Pro.
Se vad du kan göra i VR med Meta Quest.

Finns på Meta Quest 2 och Quest Pro.