modeler

Forma dina idéer med digital lera.

Adobe Substance 3D Modeler ger fler formgivningsmöjligheter till arbetsflödet i Substance 3D. Registrera dig för tidig åtkomst till betaversionen.

mb_marquee

Forma dina idéer med digital lera.

Modeler ger fler formgivningsmöjligheter till arbetsflödet i Substance 3D. Registrera dig för tidig åtkomst till betaversionen.

Din verkstad för 3D-skulptering, på datorn och i VR.

Substance 3D Modeler tolkar rumsliga indata från den fysiska världen och låter dig formge modellen som du skulle i en verklig verkstad. Använd naturliga, flytande gester i ett artistiskt flöde.

Rätt verktyg för rätt situation.

Rätt verktyg för rätt situation.

Växla mellan dator och VR. Oavsett vilka preferenser du har och vilka krav som finns i nuläget kan Modeler anpassas efter dina behov.

Ett enormt antal kreativa möjligheter.

Modeler hjälper dig i alla faser i projektet, oavsett om du skapar concept art, skissar eller gör prototyper, blockerar bort spelnivåer, skapar karaktärer ned på detaljnivå eller gör rekvisita, eller om du formger en hel scen.

Ett enormt antal kreativa möjligheter.
Skapa 3D i 3D.

Skapa 3D i 3D.

Den intuitiva 3D-modelleringen frigör dig från tekniska begränsningar så att du kan fokusera på det du vill gestalta.

Med funktionerna i Substance 3D Modeler interagerar du naturligt med det du skapar.

Stöd för flera ytor

Stöd för flera ytor

Med Modeler kan du växla när du vill mellan VR och datorn, beroende på behoven i projektet, vilken arbetsuppgift du håller på med och dina egna arbetsmetoder.

Verktyg för montering

Verktyg för montering

Använd verktyg som symmetri, repeterare och länkade kopievarianter för att på ett effektivt sätt skapa och redigera avancerade strukturer.

Kraftfull målningsmotor

Organisk formgivning

Bygg upp dina skapelser och formge fina detaljer med ett antal olika verktyg och organiska grundformer.

Kraftfull målningsmotor

Skulptering av hårda ytor

Montera och karva primitiva former för att skapa komplexa modeller som byggnader eller fordon.