Accessibility

Anti-piratkopieringsinitiativ

Hvad er straffen?

Hvad er straffen?

Der er alvorlige økonomiske og juridiske straffe for piratkopiering af software. Ulovlig distribution og brug af software kan straffes med fængsling i op til fem år, og overtrædelser med bøder op til US$ 250.000. I retstvister, der anlægges mod personer, der ulovligt distribuerer Adobe-software, kan Adobe opnå det makismale af sine tabte fortjenester, krænkerens fortjenester eller lovmæssige erstatninger på op til $US150,000 pr. krænket produkt, samt Adobes sagsomkostninger.

Men omkostningerne måles ikke kun i dollars. Hvis organisationer retsforfølges pga. piratkopiering af software, lider deres ry også alvorlig skade.

Næste trin