Accessibility

Anti-piratkopieringsinitiativ

Rapportering af mistanke om piratkopiering af software

En softwarepirat er en person eller gruppe, der tilbyder piratkopier, CD'er, programmer, der kan downloades, eller serienumre gratis mod betaling, eller i bytte tilbyder uddannelsesprodukter uden autorisation eller til ikke-berettigede personer eller grupper.

Rapporter mistanke om piratkopiering direkte til Adobe

  • Rapporter venligst mistanke om piratkopiering af software ved at udfylde og indsende den følgende formular.
  • INGEN AF FELTERNE ER OBLIGATORISKE. Selvom vi måske har behov for at kontakte dig for yderligere oplysninger, kan du forblive anonym. Hvis du giver os dine kontaktoplysninger, er du med til at øge sandsynligheden for, at vi kan indsamle tilstrækkelige oplysninger, så vi kan reagere på rapporterne. Vi opfordrer dig derfor kraftigt til at give os denne mulighed.
  • Feltet "Andre informationer" nederst i formularen kan indeholde en stor mængde oplysninger. Men hvis du har behov for at sende e-mails eller har et spørgsmål om piratkopiering, bedes du kontakte: piracy@adobe.com.

Anti-piratkopieringsformular

Mistanke om piratkopiering


Andre

 

Vigtige oplysninger om hemmeligholdelse

De oplysninger, du giver i denne formular, bliver af Adobe, dets datterselskaber og visse betroede leverandører og antipiratkopieringsorganisationer brugt udelukkende med henblik på at undersøge alle eksempler på krænkelse af Adobes rettigheder og på at søge erstatning på Adobes og andres vegne for en sådan krænkelse. Dine personlige oplysninger anvendes ikke til andre formål uden din tilladelse, og dine personlige oplysninger gives heller ikke videre til andre med mindre det er fastsat ved gældende lov. For yderligere oplysninger se hele Adobes politik om peronlige oplysninger.

Yderligere software-piratkopieringskontakter

Udenfor USA eller Canada kontaktes den lokale distributør eller Adobe-repræsentant.

Du kan også rapportere om mistanke om software-piratkopiering ved at ringe til antipiratkopieringshotlinen hos en (ikke begge) af følgende organisationer:

BSA-logo

SIAA-logo

Næste trin