Toegankelijkheid

Initiatief tegen piraterij

Handhaaf de regels: effectief doorlopend softwarebeheer

Systematische controles en planning

Softwarecontroles zouden regelmatig moeten worden ingepland in het kader van uw doorlopende softwarebeheer. Overweeg de volgende eenvoudige mogelijkheden, die u kunnen helpen de kosten voor softwarebeheer te verlagen en de productiviteit van uw werknemers te verhogen:

  • Softwarecontrole biedt u aanvullende informatie waarmee u makkelijker uw softwarekosten en de productiviteit van uw werknemers kunt beheren. Kijk of er oude licenties zijn en laat alle gebruikers overstappen op de recentste versie. Wordt een nieuw type software steeds populairder binnen uw organisatie? Dan kunt u een van de volumelicentieprogramma's overwegen om zowel de kosten te verlagen als de productiviteit van de werknemers te verhogen.
  • Overweeg de aankoop en de boekhouding van software te centraliseren, zodat u altijd de beste prijs krijgt voor uw volumeorders. Door een centrale aankoop van software kunt u veel makkelijker bijhouden hoeveel wordt uitgegeven aan software en dit bedrag vergelijken met het daaraan toegewezen budget.
  • Adobe® Open Options-volumelicentieprogramma's staan niet alleen garant voor de beste prijs, maar kunnen u ook helpen de wet na te leven en bieden u eenvoudig on line toegang tot uw licentie-informatie via een aangepaste website. Verschillende volumelicentieprogramma's zijn langlopende contracten waarin systematische controles van softwarelicenties zijn opgenomen, en die u zo helpen de wet na te leven.

Effectieve communicatie met werknemers

Om mensen bewust te maken van de potentiële kosten van softwarepiraterij en van de voordelen van volledige naleving van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom, moet u de volgende processen implementeren:

  • Laat alle werknemers een exemplaar ondertekenen van uw bedrijfsbeleid voor het juiste gebruik van software. Download een voorbeeldformulier (PDF: 6k, Engelstalig).
  • Zorg ervoor dat actuele informatie met betrekking tot het softwarelicentiebeleid van uw organisatie direct beschikbaar is, zowel in afgedrukte vorm als in elektronische vorm op het intranet van uw organisatie. Publiceer de juiste procedures voor het toevoegen van nieuwe computers of nieuwe toepassingen of voor het aanstellen van nieuwe werknemers.
  • Ontmoedig individuele aanschaffingen. Maak werknemers bewust van eventuele bestaande volumecontracten voor software, zodat uw bedrijf de maximale kortingen kan behalen.
  • Bied werknemers eenvoudig toegang tot duidelijke richtlijnen die hen helpen softwarepiraterij te voorkomen. Publiceer bijvoorbeeld documenten als 10 belangrijke feiten over Adobe-softwarelicenties (PDF: 397k, Engelstalig) op uw intranetsite.
  • Als blijkt dat werknemers illegale software hebben, treedt u op in overeenstemming met het softwarebeleid van uw organisatie.
  • Besteed regelmatig (bijvoorbeeld twee maal per jaar) formeel weer aandacht aan deze onderwerpen om problemen met piraterij te voorkomen.