# Tilgjengelighet*

Tiltak mot piratkopiering

Rapportere piratkopiering av programvare

Hvordan kan jeg stoppe piratkopiering av programvare?

Rapporter det

Den beste måten å forhindre piratkopiering av programvare på er å rapportere det. Bruk et av de to skjemaene nedenfor for å sikre rask kommunikasjon angående mistanke om piratkopiering av programvare.

Bedriftsskjema

Fyll ut dette skjemaet hvis du skal rapportere en organisasjon du mener bruker ikke-lisensiert programvare.

Skjema for enkeltpersoner

Bruk dette skjemaet hvis du er en enkeltperson som har vært offer for piratkopiert programvare og har kjøpt det du mener er ulovlige kopier av Adobe-produkter, eller for å rapportere en enkeltperson eller bedrift som tilbyr programvare på ulovlig vis eller programvare som du mistenker er ulovlig.

Opplys andre

De som tror de sparer penger på piratkopiert programvare, kunne ikke tatt mer feil. Bøter og fengselsstraffer, høyere administrative kostnader og redusert produktivitet gjør piratkopiering svært kostbart. Finn ut hvordan du kan opplyse ansatte og brukere om riktige fremgangsmåter for lisensiering av programvare.

Om personvern

Informasjonen du oppgir til Adobe vil bli brukt av datterselskaper og enkelte klarerte leverandører til granskingsformål og for å søke erstatning på vegne av Adobe og andre. Dine personlige opplysninger, som oppgis via disse skjemaene og under granskingsprosessen, vil ikke bli brukt til andre formål uten din tillatelse, og de vil heller ikke deles med andre bortsett fra i tilfeller der dette kreves etter gjeldende lov. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Adobes Personvern på nettet.

Neste steg