Tillgänglighet*

Kampanjen mot piratkopiering

Bra rutiner

På rätt sida om lagen: Gör en programinventering

För att ta reda på om man har rätt antal licenser för all installerad programvara gör man en inventering i alla persondatorer i företaget. Programvaruinventeringar bör utföras rutinmässigt alla organisationer.

Det finns många program för detta, t.ex. kostnadsfria GASP Suite, standardverktyget från Business Software Alliance. GASP kan identifiera och hitta programvara med eller utan licens samt andra filer i datorer av alla slag. GASP finns för Windows® och Macintosh.

Step 3 Step 2 Step 1

Inventeringen görs i tre steg:

Steg 1

Sök igenom datorerna efter alla programvaror och teckensnitt från Adobe och notera alla versionsnummer och plattformar. Om ni inte har en egen inventeringsblankett kan ni använda den här enkla blanketten (på eng).


Steg 2

Summera det faktiska antalet installationer och jämför detta med era licensuppgifter. Här finns en analysblankett (på eng) för detta. Licensuppgifterna bör omfatta alla licensavtal, kvitton och fakturor. Om ni har köpt licenser genom Adobe® Open Options på licensing.adobe.com (på eng), bör licensuppgifterna finnas på webben.


Steg 3

Beställ den programvara som saknas. Ni måste omedelbart köpa nya licenser för den programvara ni hittat som saknar licens. Överväg då om alla användare ska få den senaste versionen av programvaran samt om ni ska skaffa underhållsavtal och därigenom få uppgraderingar utan extra kostnad under avtalets löptid. Den samlade ordern kan ge särskilda volymrabatter. I det flexibla volymlicensprogrammen Adobe Open Options kan ni kombinera inköp av olika programvaror och underhållskontrakt så att ni får maximal valuta för pengarna.

Nästa steg