Tillgänglighet*

Kampanjen mot piratkopiering

Partners mot piratkopiering

Adobe samarbetar med flera organisationer världen över för att förebygga piratkopiering. Dessa fungerar som branschens väktare och söker rätt på och anmäler lagbrytare, arbetar för lagstiftning som ska skydda programmakare, tillhandahåller verktyg för att spåra upp olicensierad programvara samt bedriver upplysningsverksamhet riktad till företag och användare.

Partners

Business Software Alliance

Business Software Alliance (BSA)

Adobe är medlem av Business Software Alliance, en global organisation arbetar för fri och öppen handel i världen med laglig programvara genom att förespråka effektiva skydd för materiell egendom. BSA grundades 1998 och representerar ledande utvecklare av programvara och e-handel i 65 länder. Mer information finns på BSA:s webbplats.

CAAST

CAAST

Canadian Alliance Against Software Theft (CAAST) grundades 1990 och är en sammanslutning av programtillverkare med målet att minska piratkopiering av program. CAAST utbildar och informerar företag, konsumenter, högskolor och återförsäljare. CAAST samarbetar med Business Software Alliance. Besök CAAST:s webbplats.

Nästa steg