Tillgänglighet*

Kampanjen mot piratkopiering

På rätt sida om lagen: Kontinuerlig och effektiv administration av programvara

Systematisk inventering och planering

Programvaruinventering bör vara ett återkommande moment i programadministrationen. Här följer några tips som kan minska kostnaderna för programadministrationen och ge produktivare medarbetare:

  • Inventeringarna ger den information som behövs för att hålla kostnaderna nere och produktiviteten uppe. Sök rätt på gamla licenser och gå in för den senaste versionen. Håller en ny programvara att bli populär hos er? Då kanske ni ska överväga volymlicenser för att få lägre kostnader?
  • Centralisera programinköpen och dokumentationen kring dessa; då får man alltid bästa pris vid volymbeställning. Centrala inköp gör det enklare att jämföra de verkliga programkostnaderna med de budgeterade.
  • Genom volymlicensprogrammet Adobe® Open Options får man inte bara bättre pris, man får också tillgång till all licensinformation på en egen webbplats. Flera av volymlicensprogrammen innebär långtidskontrakt med systematiska regelbundna kontroller av licenserna så att man alltid befinner sig på rätt sida om lagen.

Upplys medarbetarna

För att uppmärksamma medarbetarna på vad piratkopiering kan kosta och vilka fördelar det har att inte bryta mot upphovsrätten kan man införa följande processer:

  • All personal får skriva under att de följer företagets regler för programvara. Exempelblankett (PDF: 6k, på eng).
  • Se till att era programvaruregler hålls uppdaterade och finns tillgängliga både i utskrift och elektroniskt. Upplys om gällande rutiner för att installera nya datorer och program samt hur nya användare införlivas.
  • Motarbeta individuella programinköp. Upplys om de fördelar företaget har av volyminköp.
  • Ge medarbetarna enkla riktlinjer som kan hjälpa dem undvika piratkopierade program. Lägg till exempel ut dokument som 10 Important Facts About Adobe Software Licensing (PDF: 397k, på eng) i ert intranät.
  • Om det påträffas piratkopior i personalens datorer, agera då i enlighet med de regler ni fastställt.
  • Ta regelbundet upp dessa frågor (t.ex. två gånger om året) för att förebygga problem med piratkopiering.

Nästa steg