Auditude

 

Poslední aktualizace: 22. října 2012

 

Platformu Adobe® Auditude® využívají firmy, které chtějí poskytovat relevantní obsah a reklamy u videí, která sledujete na webu.Jaký typ informací společnost Adobe shromažďuje, když určitá firma využívá Adobe Auditude?

Když určitá firma využívá Adobe Auditude, sdělí společnosti Adobe, jaký typ informací si přeje, abychom shromažďovali o videích, která vám tato firma dodává. Příklady typu informací, o jejichž shromažďování může firma společnost Adobe požádat:

  • Webový prohlížeč použitý ke zhlédnutí videa
  • Operační systém zařízení, na kterých je video zhlédnuto
  • Poskytovatel internetového připojení použitý při sledování videa
  • Vaše IP adresa, z níž může Adobe odvodit vaši přibližnou obecnou zeměpisnou polohu (na úrovni regionální, státní nebo na úrovni města – nikoli ale vaše přesné umístění v reálném čase)
  • Adresa URL webové stránky, která video obsahovala
  • Popis webové stránky, která video obsahovala (například novinový článek, který jste četli)
  • Odkazující webová stránka, vyhledávač nebo vyhledávací dotaz, který vás na stránku s videem přivedl
  • Zda bylo video zhlédnuto nebo zda s ním proběhla nějaká interakce
  • Zda jste kliknuli na reklamu ve videu nebo zde takové kliknutí vedlo k nákupu inzerovaného produktu

 

Adobe shromažďuje a ukládá tyto informace jménem společnosti využívající Auditude a jejím jménem. Adobe shromažďuje a ukládá tyto informace z pověření společnosti využívající Auditude a jejím jménem. Žádná ze shromážděných informací vás osobně identifikuje ani neurčuje vaši přesnou polohu.

 

K čemu se shromážděné informace používají?

Firma, která využívá platformu Adobe Auditude, může shromažďovat informace pro různé účely, například aby zlepšila svá videa, aby je bylo jednodušší najít nebo aby byly reklamy ve videích zajímavější.

Vlastníkem informací, které Adobe shromáždí, je společnost využívající Auditude, nikoli společnost Adobe. Společnost Adobe používá tyto informace pouze způsobem sjednaným Adobe a společností za účelem poskytování služeb předmětné společnosti. Další informace o tom, jak může předmětná společnost tyto informace využívat, naleznete
v zásadách ochrany soukromí webu, který využívá platformu Auditude. Někdy mohou společnosti, které využívají Adobe Auditude, dovolit, aby společnost Adobe měla přístup k „agregovaným“ informacím shromážděným společností Adobe za účelem poskytování statistických informací či průzkumu trhu a aby tyto agregované informace sdílela. Agregované informace jsou anonymní a neumožňují identifikaci osob.
Společnost Adobe může například publikovat zprávy, které ukazují, jaké prohlížeče nebo jaké operační systémy se používají k přístupu na weby firem, které využívají platformu Auditude.

 

Sdílí společnost Adobe jakékoli informace, které shromažďuje při používání Adobe Auditude, s jinými subjekty?

Společnost Adobe nesdílí informace shromážděné pro firmy, které používají platformu Adobe Auditude, s nikým, kromě případů popsaných v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe nebo případně na žádost firmy využívající platformu Auditude. Další informace o tom, zda daná firma žádá společnost Adobe o sdílení těchto údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na webu obsahujícím příslušné video.

 

Používá Adobe Auditude soubory cookie a podobné technologie?

Platforma Adobe Auditude používá soubory cookie a podobné technologie s cílem lepšit videoobsah poskytovaný prostřednictvím platformy Auditude. Adobe Auditude například používá soubory cookie pro porozumění tomu, jaká videa jste zhlédli a s jakými částmi webu dané firmy jste byli v interakci. Firmy využívají tyto informace k tomu, aby vám poskytovaly videoobsah, který je relevantní ve vztahu k vámi navštěvovanému webu. Soubory cookie je možné použít také k zajištění toho, aby vám nebyla zobrazována stále stejná reklama, a také ke zjištění účinnosti reklam ve videích – například zda na určitou reklamu klikne hodně uživatelů.

Získejte další informace o tom, jak kontrolovat používání souborů cookie.