Auditude

 

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2012 r.

 

Platforma Adobe® Auditude® jest wykorzystywana przez firmy, których celem jest dostarczanie odpowiednich treści i reklam w filmach wideo, które użytkownicy oglądają w Internecie.Jaki rodzaj danych gromadzi firma Adobe, gdy dana firma korzysta z platformy Adobe Auditude?

Podczas korzystania z platformy Adobe Auditude dana firma informuje firmę Adobe o tym, jakie dane Adobe może gromadzić na temat dostarczanych użytkownikom filmów wideo. Przykłady rodzajów danych, które mogą być gromadzone przez Adobe na prośbę danej firmy:

  • Przeglądarka internetowa, w której użytkownik wyświetla film
  • System operacyjny zainstalowany na urządzeniu, na którym użytkownik ogląda film
  • Dostawca usług internetowych, z którego użytkownik korzysta podczas oglądania filmu wideo
  • Adres IP użytkownika, który firma Adobe może wykorzystać w celu określenia jego przybliżonej lokalizacji (regionu, państwa lub miasta – lecz nie jego dokładnej lokalizacji w czasie rzeczywistym)
  • Adres URL strony internetowej, na której zamieszczony był film wideo
  • Opis strony internetowej, na której zamieszczony był film wideo (np. artykuł czytany przez użytkownika)
  • Strona internetowa, wyszukiwarka lub wyszukana fraza, która zaprowadziła użytkownika na stronę z danym filmem wideo
  • Czy użytkownik wyświetlił film lub wszedł z nim w jakąkolwiek interakcję
  • Czy użytkownik kliknął w reklamę zawartą w filmie wideo oraz czy zakupił reklamowany w niej produkt

 

Firma Adobe gromadzi i przechowuje takie dane w imieniu i na prośbę firmy korzystającej z platformy Auditude. Żadna z powyższych informacji nie umożliwia identyfikacji użytkownika ani określenia jego dokładnej lokalizacji.

 

W jaki sposób wykorzystywane są zgromadzone dane?

Firma korzystająca z platformy Adobe Auditude może gromadzić dane do różnorakich celów, np. aby poprawić swoje filmy wideo, ułatwić ich wyszukiwanie lub umieszczać w nich bardziej atrakcyjne reklamy.

Informacje zgromadzone przez firmę Adobe są własnością firmy korzystającej z platformy Auditude, nie własnością firmy Adobe. Firma Adobe wykorzystuje takie dane tylko w zakresie umożliwiającym świadczenie usług na rzecz takiej firmy, który dozwolony jest w umowie podpisanej z tą firmą. Więcej informacji na temat dozwolonych sposobów wykorzystywania tych informacji przez takie firmy podano w
zasadach ochrony prywatności strony internetowej korzystającej z platformy Auditude. Należy pamiętać, że firmy korzystające z rozwiązania Adobe Auditude mogą niekiedy upoważnić firmę Adobe do uzyskiwania dostępu do zebranych przez nią danych zagregowanych oraz udostępniania ich innym w celu generowania danych statystycznych lub przeprowadzenia badań rynku. Zagregowane dane są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkowników.
Adobe może na przykład publikować raporty wskazujące, z jakich przeglądarek lub systemów operacyjnych korzystają użytkownicy odwiedzający strony internetowe firm korzystających z platformy Auditude.

 

Czy firma Adobe udostępnia jakiekolwiek gromadzone przez siebie dane podczas korzystania z Adobe Auditude?

Firma Adobe udostępnia dane gromadzone dla firm korzystających z Adobe Auditude tylko podmiotom wymienionym w Zasadach Ochrony Prywatności firmy Adobe lub na prośbę firmy korzystającej z Auditude. Więcej informacji na temat tego, czy dana firma może poprosić Adobe o udostępnienie powyższych danych, znajduje się w polityce prywatności na stronie internetowej zawierającej film wideo.

 

Czy platforma Adobe Auditude wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie?

Platforma Adobe Auditude wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie w celu poprawy treści wideo dostarczanych przez Auditude. Np. Auditude wykorzystuje pliki cookie, aby zbierać informacje o tym, jakie filmy wyświetlił użytkownik oraz z jakich części strony internetowej firmy użytkownik korzystał. Firmy wykorzystują takie informacje, aby dostarczać użytkownikowi treści wideo dostosowane do strony internetowej, na której się znajduje. Pliki cookies mogą być również stosowane w celu uniknięcia sytuacji, w której użytkownik ogląda w kółko te same reklamy, a także w celu określenia skuteczności reklam w filmach wideo – np. jak wiele osób klika w daną reklamę.

Tu podano więcej informacji na temat możliwości sterowania stosowanymi plikami cookie.