Auditude

 

Viimeisin päivitys torstai 22. lokakuuta 2012

 

Adobe® Auditude® -käyttöympäristöä käyttävät yritykset, jotka haluavat tarjota Internetissä olevien videoiden katsojille paremmin kohdennettua sisältöä ja mainontaa.Minkä tyyppistä tietoa Adobe kerää, kun yritys käyttää Adobe Auditudea?

Adobe Auditudea käyttävä yritys voi pyytää Adobea keräämään tietyntyyppistä tietoa tarjoamistaan videoista. Yritys saattaa pyytää Adobea keräämään esimerkiksi seuraavan tyyppisiä tietoja:

  • videon katsomiseen käytetty verkkoselain
  • videon katsomiseen käytetyn laitteen käyttöjärjestelmä
  • videon katsomiseen käytetty Internet-palveluntarjoaja
  • käyttäjän IP-osoite, jota Adobe voi käyttää karkean sijaintialueen päättelemiseen (paikkakunta, alue tai kaupunki, mutta ei reaaliaikainen tarkka sijainti)
  • videon sisältävän verkkosivun URL-osoite
  • videon sisältävän verkkosivuston kuvaus (kuten käyttäjän mahdollisesti lukemat uutisartikkelit)
  • verkkosivu, hakukone tai hakukysely, joka johti videon sisältävälle sivulle
  • videon mahdollinen katselu tai videoon liittyvät muut toiminnot
  • videon sisältämän mainoksen mahdollinen napsautus ja sen mahdollinen johtaminen mainostetun tuotteen ostoon.

 

Adobe kerää ja säilyttää näitä tietoja Auditudea käyttävän yrityksen puolesta ja pyynnöstä. Kerättävien tietojen avulla ei voida tunnistaa käyttäjän henkilöllisyyttä tai tarkkaa sijaintia.

 

Miten kerättyä tietoa käytetään?

Adobe Auditudea käyttävä yritys voi kerätä tietoa moniin tarkoituksiin, kuten omien videoidensa parantamiseen, videoiden löytämisen helpottamiseen tai videoiden sisältämien mainosten kehittämiseen.

Adoben keräämät tiedot eivät ole Adoben omaisuutta vaan Auditudea käyttävän yrityksen omaisuutta. Adobe käyttää näitä tietoja ainoastaan yrityksen kanssa solmimansa sopimuksen mukaisesti palvelujen tarjoamiseen yritykselle. Lisätietoja siitä, miten eri yritykset voivat käyttää näitä tietoja,
on Auditude-käyttöympäristöä soveltavan verkkosivuston tietosuojakäytännössä Huomaa, että Adobe Auditudea käyttävät yritykset voivat joskus antaa Adoben käyttää ja jakaa keräämiään koottuja tietoja tilastotietojen tarjoamiseen tai markkinatutkimustarkoituksiin. Kootut tilastotiedot ovat nimettömiä, ja ne eivät paljasta tietojen antajan henkilöllisyyttä. Adobe voi esimerkiksi
julkaista raportteja siitä, mitä selaimia tai käyttöjärjestelmiä Auditudea käyttävien yritysasiakkaiden verkkosivustojen käyttäjät suosivat.

 

Jakaako Adobe keräämiään tietoja Adobe Auditudea käytettäessä?

Adobe ei jaa Adobe Auditudea käyttäville yrityksille keräämiään tietoja kenenkään kanssa muuten kuin Adoben tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla tai Auditudea käyttävän yrityksen pyynnöstä. Lisätietoja yritysten mahdollisuuksista pyytää Adobea jakamaan näitä tietoja on sen verkkosivuston tietosuojakäytännössä, jolla video sijaitsee.

 

Käytetäänkö Adobe Auditudessa evästeitä tai vastaavia tekniikoita?

Adobe Auditudessa käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita, joiden avulla parannetaan Audituden avulla tarjottujen videoiden sisältöjä. Auditudessa voidaan käyttää evästeitä esimerkiksi katsottujen videoiden ja yrityksen verkkosivun interaktiivisten osien käytön ymmärtämiseen. Näiden tietojen avulla yritykset voivat tarjota vierailtuihin verkkosivuihin paremmin kohdennettua videosisältöä. Evästeiden avulla voidaan varmistaa, että käyttäjille ei näytetä samoja mainoksia toistamiseen, ja määritellä videoiden sisältämien mainosten tehokkuus (selvittämällä esimerkiksi, napsautetaanko tiettyä mainosta usein).

Lue lisää evästeiden käytön hallinnasta.