K 28. září 2016 získala společnost Adobe Systems Incorporated certifikaci v rámci štítu mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů, který se týká shromažďování a přenosu osobních údajů našich uživatelů a osobních údajů, které Adobe zpracovává jménem našich firemních zákazníků využívajících služeb Adobe Creative Cloud, Document Cloud a Marketing Cloud. Naše certifikace se netýká osobních údajů shromažďovaných ve spojitosti s našimi posledními akvizicemi firem Fotolia a Livefyre. Další informace uvádí dokument Štít pro ochranu údajů / Přenosy dat z Evropy.