Najważniejsze zmiany w Zasadach ochrony prywatności Adobe

 

Obowiązuje od 3 maja 2018 r.

 

 

PODSTAWY PRAWNE

Adobe zbiera i przetwarza dane osobowe użytkownika wtedy, gdy istnieją ku temu podstawy prawne, co obejmuje między innymi:

  • przypadki, gdy firma Adobe jest do tego zobowiązana umownie;
  • przypadki, gdy Adobe jest do tego uprawniona;
  • przypadki, w których użytkownik udzieli na to zgody lub dokona odpowiednich wyborów.

 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

 

Adobe przekazuje dane osobowe użytkownika:

  • W ramach grupy spółek Adobe — w celach określonych w Zasadach ochrony prywatności.
  • usługodawcom, z którymi Adobe współpracuje w ramach swojej działalności, np. usługodawcom wspomagającym obsługę klienta, dostawcom usług marketingowych oraz operatorom płatności;
  • w uzasadnionym zakresie — osobom trzecim poza przedsiębiorstwem Adobe w celu wykrywania oszustw i zapobiegania nim, udzielania odpowiedzi na uprawnione wnioski oraz w innych przypadkach, w których prawo tego wymaga lub na to zezwala.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

 

Adobe przechowuje informacje osobowe użytkownika:

  • Po założeniu konta, w odniesieniu do kont aktywnych użytkowników produktów, usług i aplikacji Adobe.
  • Do chwili zamknięcia konta na wniosek użytkownika.

 

 

 

28 września 2016 r. spółka Adobe Inc. uzyskała certyfikat Tarcza Prywatności UE-USA w zakresie gromadzenia i przekazywania danych osobowych swoich użytkowników oraz danych osobowych przetwarzanych przez spółkę Adobe w imieniu jej klientów biznesowych Adobe Creative Cloud, Document Cloud i Marketing Cloud. Należy zauważyć, że certyfikat ten nie obejmuje danych osobowych zgromadzonych w związku z niedawnym przejęciem spółek Fotolia i Livefyre przez Adobe. W celu uzyskania więcej informacji, należy przejść do sekcji Tarcza prywatności/Przekazywaniedanych z Europy.