28 września 2016 r. spółka Adobe Systems Incorporated uzyskała certyfikat Tarcza Prywatności UE-USA w zakresie gromadzenia i przekazywania danych osobowych swoich użytkowników oraz danych osobowych przetwarzanych przez spółkę Adobe w imieniu jej klientów biznesowych Adobe Creative Cloud, Document Cloud i Marketing Cloud. Należy zauważyć, że certyfikat ten nie obejmuje danych osobowych zgromadzonych w związku z niedawnym przejęciem spółek Fotolia i Livefyre przez Adobe. W celu uzyskania więcej informacji, należy przejść do sekcji Tarcza prywatności/Przekazywaniedanych z Europy.