28. september, 2016 har Adobe Systems Incorporated blitt sertifisert i henhold til personvernskjoldet (EU-USA) for innsamling og overføring av personopplysninger til våre brukere, så vel som de personopplysningene som Adobe behandler på vegne av våre bedriftskunder av Adobe Creative Cloud, Document Cloud og Marketing Cloud. Legg merke til at vår sertifisering utelukker personopplysninger samlet inn i forbindelse med våre mest nylige oppkjøp av Fotolia og Livefyre. Se Personvernskjold / Europeiske dataoverføringerfor ytterligere informasjon.