De viktigaste ändringarna i Adobes sekretesspolicy

 

Datum för ikraftträdande: 3 maj 2018

 

 

JURIDISKA GRUNDER.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när vi har juridiska skäl att göra det, till exempel:

  • När vi har en kontraktsenlig skyldighet.
  • När vi har ett legitimt intresse.
  • När du ger oss ditt samtycke eller när det överensstämmer med dina val.

DELNING.

Vi delar dina personuppgifter:

  • Inom Adobe och dess företagskoncern för de ändamål som beskrivs i vår sekretesspolicy.
  • Med de tjänstleverantörer som hjälper oss driva vår verksamhet, till exempel genom att tillhandahålla kundsupport, marknadsföringstjänster och betalningstjänster.
  • Med tredje part utanför Adobe vid skäligt behov, till exempel i syfte att upptäcka och förebygga bedrägeri, uppfylla en rättslig begäran eller då lagen tillåter eller kräver det.

BEVARANDE.

Vi bevarar dina personuppgifter:

  • När du registrerar dig och har ett aktivt Adobe-konto och använder våra produkter, tjänster och program.
  • Tills du begär att ditt Adobe-konto ska avslutas

 

 

 

Från och med 28 september 2016 följer Adobe Inc. regelverken för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA vid insamling och överföring av användarnas personuppgifter, samt de personuppgifter som Adobe hanterar på uppdrag av våra företagskunder som använder Adobe Creative Cloud, Document Cloud och Marketing Cloud. Observera att certifieringen inte inkluderar de personuppgifter som samlas in i samband med våra senaste förvärv av Fotolia och Livefyre. Se Sköld för skydd av privatlivet/Europeiska dataöverföringarför mer information.