Från och med 28 september 2016 följer Adobe Systems Incorporated regelverken för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA vid insamling och överföring av användarnas personuppgifter, samt de personuppgifter som Adobe hanterar på uppdrag av våra företagskunder som använder Adobe Creative Cloud, Document Cloud och Marketing Cloud. Observera att certifieringen inte inkluderar de personuppgifter som samlas in i samband med våra senaste förvärv av Fotolia och Livefyre. Se Sköld för skydd av privatlivet/Europeiska dataöverföringarför mer information.