Toegankelijkheid

iOS-apparaten ondersteunen een aantal toegankelijkheidsfuncties die hier niet zijn vermeld. Ga naar de Apple-ondersteuningssite voor meer informatie. U kunt ook uw toegankelijkheidsinstellingen controleren. Ga hiervoor naar het instellingenscherm van uw apparaat en tik op Toegankelijkheid.

Visuele functies

Nachtmodus

In de Nachtmodus van Acrobat wordt zwart-wit bij weinig licht omgekeerd en wordt het contrast verhoogd. Met Nachtmodus raken uw ogen minder snel vermoeid en kan ook de batterijduur worden verlengd.

 1. Open een document:

 2. Tik op het pictogram voor de weergavemodus (hangt af van de huidige modus).

 3. Nachtmodus inschakelen.

../_images/scrollmodes.png

Opmerking

Met de vergrendelingsoptie voor schermhelderheid voorkomt u dat het PDF-scherm wordt gedimd.

Scherm aan houden

U kunt uw scherm aan laten staan om te voorkomen dat het apparaat wordt gedimd tijdens het lezen van een PDF-document. Deze functie wordt standaard uitgeschakeld telkens wanneer u een nieuw document opent. De functie inschakelen:

 1. Open een document:

 2. Tik op het pictogram voor de weergave-instellingen.

 3. Schakel de optie Scherm aan houden in.

../_images/viewsettings.png

Opmerking

De functie 'Scherm aan houden' wordt automatisch uitgeschakeld na 30 minuten inactiviteit. Raak het scherm aan om de tijdsduur van de time-out opnieuw te starten.

Lezen bij weinig licht

Met de nachtfunctie van uw apparaat kunt u de leesbaarheid bij weinig licht verbeteren. Zo raken uw ogen minder snel vermoeid en kan ook de batterijduur worden verlengd.

 1. Ga naar de scherminstellingen van uw apparaat.

 2. Tik op Beeldscherm en helderheid.

 3. Tik op Nachtmodus.

../_images/nightshift.png
 1. Configureer de instellingen. Afhankelijk van uw OS-versie kunt u de nachtmodus inplannen, de functie handmatig inschakelen en de algemene tint naar wens aanpassen.

../_images/nightshift1.png

Helderheid weergeven

Stel de helderheid van het scherm in om beter te kunnen lezen.

 1. Ga naar de scherminstellingen van uw apparaat.

 2. Tik op Beeldscherm en helderheid.

 3. Stel het gewenste niveau voor helderheid in.

../_images/brightness.png

Kleuren omkeren

Bij uw apparaatinstellingen is ook de optie om kleuren om te keren. Kleuren omkeren:

 1. Tik op Instellingen.

 2. Tik op Toegankelijkheid.

 3. Tik op Weergave en tekstgrootte.

 4. Kies een van deze opties:

  • De functie Slim omkeren inschakelen: Deze functie keert de meeste kleuren om, maar laat afbeeldingen, media en sommige apps in hun oorspronkelijke staat.

  • De functie Klassiek omkeren inschakelen: Hiermee worden alle kleuren omgekeerd.

../_images/invertcolor.png

Opmerking

Via dit scherm kunt u ook het contrast, de tekstgrootte en andere weergavefuncties aanpassen.

Donkere modus

Voor gebruikers van iOS 13+ biedt de Acrobat-versie van oktober 2019 ondersteuning voor de donkere modus. De contrastrijke weergave van de donkere modus kan de leesbaarheid in omgevingen met weinig licht verbeteren en ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat. Voor sommige gebruikers is de donkere modus een belangrijke toegankelijkheidsfunctie waardoor kleuren hun kwaliteit behouden en beelden beter worden weergegeven dan in de nachtmodus.

 1. Ga naar de scherminstellingen van uw apparaat.

 2. Tik op Beeldscherm en helderheid.

 3. Kies lichte of donkere modus.

../_images/darkmode.png

Dynamische tekst

Met de functie Dynamische tekst in iOS kunt u de gewenste tekstgrootte opgeven. Acrobat-ondersteuning voor dynamische tekst betekent dat de gebruikersinterface automatisch lettertypen schaalt op basis van uw instellingen. De tekengrootte van Acrobat vergroten of verkleinen:

 1. Ga naar de scherminstellingen van uw apparaat.

 2. Tik op Weergave en helderheid > Tekstgrootte.

 3. Plaats de schuifregelaar op de gewenste instelling.

../_images/textsize.png

Audiofuncties

Voiceover

De app biedt ondersteuning voor VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS-systemen. Met VoiceOver kunnen personen met een visuele handicap de inhoud van een PDF beluisteren met behulp van eenvoudige gebaren. Met ingang van de versie van oktober 2019 is de ondersteuning van VoiceOver uitgebreid met de doorlopende leesmodus van Acrobat. Ga als volgt te werk om VoiceOver in te schakelen:

 1. Ga naar de scherminstellingen van uw apparaat.

 2. Tik op Toegankelijkheid.

 3. Tik op VoiceOver en schakel de functie in.

../_images/voiceover.png

Gebarenfuncties

De app biedt ondersteuning voor de standaard VoiceOver-gebaren zoals beschreven in de Apple-documentatie.

Er zijn ook aangepaste acties waarmee u snel en gemakkelijk bestanden kunt openen. Een contextbord weergeven voor elk bestand in een bestandenlijst (Start, Bestanden, Gedeeld en Zoeken):

 1. Veeg omlaag met één vinger op een bestand.

 2. Dubbeltik wanneer u "Contextbord" hoort.

Sneltoetsen

Als uw apparaat een toetsenbord heeft, ondersteunt Acrobat de volgende sneltoetsen:

Sneltoets

Functie

⌘+ pijl omhoog

Navigeren naar begin (eerste pagina van het document)

⌘+ pijl omlaag

Navigeren naar einde (laatste pagina van het document)

⌥ + pijl omhoog

Naar boven scrollen/vorige pagina

⌥ + pijl omlaag

Naar beneden scrollen/volgende pagina

Shift + spatiebalk

Naar boven scrollen/vorige pagina

Spatiebalk

Naar beneden scrollen/volgende pagina

PageUp

Naar boven scrollen/vorige pagina

PageDown

Naar beneden scrollen/volgende pagina

Pijl omhoog

Naar boven

Pijl-omlaag

Naar beneden

Pijl links

Naar links

Pijl rechts

Naar rechts

⌘ + +

Inzoomen

⌘ + -

Uitzoomen