Bestanden openen

Als u de Acrobat Reader-app gebruikt om PDF's te openen, kunt u geavanceerde bewerkings- en weergavefuncties gebruiken, zoals plaknotities, markeringen, tekenen in vrije vorm, handgeschreven handtekeningen, ingevulde formuliergegevens en meer. Gebruik de Acrobat Reader-app om bestanden te openen uit:

 • De Apple-app voor bestanden

 • Andere Adobe-apps zoals Adobe Scan en Adobe Sign

 • E-mail- en bestandsbijlagen

 • Browsers zoals Firefox, Edge en Chrome

 • Cloud-locaties zoals Dropbox, OneDrive en Google Drive

 • Uw apparaat

Opmerking

Bij workflows waarin u wordt gevraagd of u Acrobat éénmaal of altijd wilt openen, wordt Acrobat ingesteld als de standaard-PDF-viewer indien u Altijd kiest. Dit zorgt voor een brede ondersteuning van de PDF-standaard en gratis PDF-functies zoals voor delen, opmerkingen plaatsen en meer.

“Kopiëren naar” versus “Openen in”

Acrobat ondersteunt het openen, delen en kopiëren van een groot aantal documenttypen naar en van uw apparaat en van andere apps die niet van Adobe zijn. Uw bestandsworkflow kan de volgende menu-opties omvatten:

 • Openen in Acrobat: Hiermee kunt u het bestand in de Acrobat Reader-app openen en kan één bestand in zowel Acrobat als de bronapp gedeeld worden. Als u bijvoorbeeld "Openen in" kiest wanneer u een bestand deelt via de app voor bestanden, gebruikt Acrobat een verwijzing naar het bronbestand. Het bestand wordt niet naar Acrobat gekopieerd. Alle wijzigingen die u in Acrobat hebt doorgevoerd, worden opgeslagen in het oorspronkelijke bestand.

 • Kopiëren naar: Hiermee kan het bestand gekopieerd worden naar de lokale opslag van Acrobat, waartoe alleen Acrobat toegang heeft. Wijzigingen worden opgeslagen in een privékopie van Acrobat en het oorspronkelijke bestand blijft ongewijzigd.

In workflows kunt u zowel de functie Openen in als Kopiëren naar gebruiken, omdat Acrobat de gekopieerde bestanden toegankelijk maakt voor andere apps. U kunt bijvoorbeeld "Kopiëren naar" toepassen op een Mail-bestand dat u opent in Acrobat, en vervolgens de app voor bestanden gebruiken om hetzelfde bestand te "Openen in" het programma PDF Expert. Op dezelfde manier kunt u in PDF Expert de functie "Importeren uit" > Bestanden kiezen toepassen en naar Acrobat bladeren om een bestand te openen. Wijzigingen die u in deze externe apps doorvoert, worden opgeslagen in Acrobat.

Bestand vanaf de cloud openen

Met Acrobat Reader kunt u werken met PDF's vanuit e-mails en met bestanden van de Adobe-cloudopslag of andere opslagproviders van derden, zoals Dropbox, Google Drive en OneDrive. Het bijgewerkte PDF-bestand wordt automatisch weer opgeslagen op de oorspronkelijke cloudlocatie. U kunt deze ondersteunde apps vooraf installeren of indien nodig later aan uw account toevoegen.

../_images/files.png

Een bestand openen op de Adobe-cloudopslag, Dropbox, OneDrive of Drive:

 1. Ga naar pictogram voor bestanden de pagina Bestanden.

 2. Tik op een van de opslagopties voor de cloud.

  Als uw account niet is gekoppeld, tikt u op Account toevoegen en voltooit u de workflow.

 1. Wanneer u voor het eerst een cloudlocatie opent, vraagt Acrobat u om toegang toe te staan. Tik op Toestaan.

../_images/dropboxallow.png
 1. Zodra u toegang krijgt, navigeert u naar een bestand en tikt u erop om het in Acrobat te openen. Als u de PDF bewerkt, worden alle wijzigingen automatisch opgeslagen op de cloud.

 2. U kunt ook tikken op Door meer bestanden bladeren om naar andere opslaglocaties te navigeren die toegankelijk zijn op uw apparaat.

PDF's openen vanuit een e-mail

Met de Acrobat Reader-app hebt u nu toegang tot alle PDF's in het bijbehorende e-mailaccount.

PDF's openen vanuit Apple Mail:

 1. Blader in een e-mail met een PDF-bijlage naar de beneden.

 2. Tik op Tik om te downloaden. Er verschijnt een PDF-voorvertoningspagina.

 3. Tik op de voorvertoning.

 4. Tik op pictogram voor delen in het onderste menu.

 5. Veeg over het menu om Acrobat weer te geven.

 6. Tik op Acrobat.

PDF's openen vanuit Gmail:

 1. Tik in een e-mail op de PDF-bijlage.

 2. Tik op pictogram voor delen.

 3. Zoek in het dialoogvenster dat verschijnt het Acrobat-pictogram en tik erop om het te selecteren.

Om toegang te krijgen tot PDF-bijlagen vanuit de Acrobat Reader-app:

 1. Ga naar pictogram voor bestanden de pagina Bestanden.

 2. Tik eerst op PDF's van e-mails en daarna op een map om de lijst met PDF's te bekijken.

 3. Tik op de titel van een PDF om deze te openen. U kunt de PDF later opnieuw openen vanuit de lijst met recente bestanden.

 4. Tik op pictogram overloop om een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Bekijk de datum van ontvangst en de naam van de afzender.

  • Tik op Oorspronkelijke e-mail weergeven om de bron-e-mail te lezen.

  • Tik op Een kopie verzenden om een kopie van het PDF-bestand met andere mensen te delen.

  • Tag het bestand als Met ster.

  • Stel een wachtwoord in om het bestand te openen.

  • Tik op PDF exporteren om het bestand in een andere indeling te exporteren.

  • Tik op Een kopie opslaan om een kopie van de PDF op te slaan.

  • Tik op Vragen om e-handtekeningen om het PDF-bestand voor elektronische ondertekening te verzenden.

../_images/open_email_pdfs.png

Een bestand vanuit een browser openen

Let op: verschillende browsers werken met verschillende workflows. De Acrobat Reader-app gebruiken voor toegang tot een bestand dat in Safari is geopend:

 1. Tik op pictogram voor delen in het onderste menu.

 2. Veeg naar links om de Acrobat-optie weer te geven.

 3. Tik op Acrobat.

../_images/open-in-acrobat.png

Openen vanuit Adobe Scan

Als Adobe Scan is geïnstalleerd, kunt u elk gescand bestand rechtstreeks in Acrobat openen en vervolgens het bestand bewerken of opmerkingen toevoegen.

 1. Open de Adobe Scan-app.

 2. Tik in de lijst Recente bestanden op pictogram Acrobat voor een willekeurig bestand.

 3. Of tik in de lijst Alle scans achtereenvolgens op pictogram overloop voor een willekeurig bestand en daarna op pictogram Acrobat

../_images/scan-to-acrobat.png

Adobe Scan-bestanden openen vanuit de Acrobat Reader-app: 1. Ga naar pictogram voor bestanden de pagina Bestanden. 1. Tik op pictogram met plusteken > Scan. Hiermee wordt de Adobe Scan-app geopend. 1. Voor elk bestand dat u in de Acrobat Reader-app wilt openen, tikt u op pictogram Acrobat

Openen vanuit app voor bestanden

Met de iOS-app voor bestanden (iOS 11+) kunt u al uw bestanden gemakkelijk vinden, ordenen en beheren. Beschikbare bestanden zijn onder andere de lokale bestanden op uw apparaat, bestanden op andere iOS-apparaten en op de cloudopslag. De mobiele Adobe DC-app ondersteunt de app voor bestanden en dat betekent dat u meer controle hebt over uw bestanden en scans, en dat u ze gemakkelijker kunt openen, ongeacht hun locatie.

Een bestand openen in Acrobat:

 1. Tik op het pictogram van de bestandsapp. Al uw bestanden worden weergegeven, inclusief alle bestanden in Adobe Acrobat of Adobe Scan.

../_images/filesappicon.png
 1. Blader naar het bestand of zoek ernaar. Open het vervolgens.

 2. Tik op pictogram voor delen > Openen in Acrobat.

../_images/filesappopen.png

Als Acrobat nog niet voorkomt in de lijst met beschikbare locaties in de bestandsapp, kunt u die aan de hand van de volgende stappen toevoegen:

 1. Tik op het pictogram van de bestandsapp.

 2. Tik op pictogram overloop

 3. Tik op Bewerken.

 4. Schakel zo nodig locaties in en uit. U kunt ook lang drukken op hamburgerpictogram en items naar een nieuwe positie slepen.

 5. Tik op Gereed.

../_images/filesapplocations.png

Ga naar https://support.apple.com/nl-nl/HT201387 voor meer informatie.

Openen vanuit iBooks

In iBooks is de optie "Openen in" of "Delen" niet beschikbaar. Als u een PDF-document wilt overbrengen van iBooks naar Acrobat Reader, stuurt u het PDF-document via e-mail naar uzelf en volgt u de stappen onder PDF's openen vanuit een e-mail.

Acrobat toevoegen aan het menu Delen

De meest voorkomende manier om bestanden te openen in Acrobat is om PDF's vanuit andere apps te delen (te openen) via het menu Delen. (Tik op pictogram voor delen). Als u een bestand deelt met Acrobat, wordt het bestand gekopieerd naar Acrobat en automatisch geopend.

Acrobat wordt mogelijk niet standaard weergegeven in de lijst voor delen van apps. Acrobat toevoegen als een standaarditems in de lijst voor delen:

 1. Open een PDF in een willekeurige app.

 2. Tik op Openen in... of op pictogram voor delen (varieert per app en OS-versie).

 3. Veeg naar links tot het pictogram Meer verschijnt en tik hier op.

 4. Wanneer de lijst met apps wordt weergegeven, tikt u op Bewerken.

 5. Blader omlaag in de lijst met apps en tik op Kopiëren naar Acrobat.

 6. Tik op Gereed om de bewerkingsmodus af te sluiten.

 7. Tik nogmaals op Gereed om het dialoogvenster Instellingen voor delen te sluiten.

Als u nu vanuit een app tikt op het pictogram Delen, is Acrobat duidelijk zichtbaar als optie.

../_images/addtoshare.png