Abonnementen beheren

Acrobat Reader is een gratis applicatie waarmee u PDF-bestanden kunt openen, weergeven, ondertekenen, afdrukken, annoteren, zoeken en delen. U moet wel abonnementsservices aanschaffen als u de volgende Premium-functies wilt gebruiken:

Abonneren op services

Uw abonnementen weergeven en nieuwe abonnementen toevoegen:

Als een functie die u wilt gebruiken, niet beschikbaar is, of u wordt gevraagd om u te abonneren, kunt u als volgt uw huidige abonnementen controleren:

 1. Tik op pictogram voor profiel

 2. Tik op Abonnementen.

 3. Als u een abonnement wilt toevoegen of meer informatie wilt, tikt u op Nu abonneren.

../_images/managesubs.png

Bestaande abonnementen upgraden

Met Acrobat kunt u een upgrade uitvoeren naar elk gewenst pakket, maar u wordt wel gevraagd om de bestaande abonnementen op te zeggen als u een upgrade uitvoert naar een pakket dat services bevat waarop u al bent geabonneerd. Als u zich bijvoorbeeld abonneert op Premium, moet u alle andere abonnementen annuleren.

Een abonnement annuleren

U moet een abonnement opzeggen via de Store waar u het abonnement hebt gekocht.

Opzeggen vanuit de Adobe Acrobat Reader-app:

 1. Tik op pictogram voor profiel

 2. Tik op Abonnementen.

 3. Tik op Abonnementen beheren.

 4. Wanneer de App Store wordt geopend, voltooit u de workflow voor uw selectie.

U ontvangt een annuleringsmail.

Annuleringskosten en terugbetalingen

Een terugbetaling hangt af van wanneer u opzegt en het type abonnement dat u hebt gekocht. De meeste abonnementen worden volledig terugbetaald als u annuleert binnen 14 dagen na uw eerste aankoop. Lees of u geld terugkrijgt als u annuleert.

Adobe geeft geen terugbetaling voor aankopen die rechtstreeks via app stores worden gedaan. Raadpleeg voor restitutie- of factureringsverzoeken: Terugbetalingen van Apple voor App Store of iTunes Store.

Meer hulp nodig bij terugbetalingen? Gebruik de chatbot Contact opnemen onder aan de pagina Veelgestelde vragen over Acrobat Reader Mobile.

Een abonnement herstellen

Uw lidmaatschap wordt automatisch geactiveerd. Als er een probleem optreedt, kunt u uw aankoop als volgt herstellen:

 1. Tik op pictogram voor profiel

 2. Tik op Abonnementen.

 3. Tik op Aankopen herstellen.

Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt aangegeven dat uw aankoop is hersteld. Hierna start u de app opnieuw en probeert u de betaalde services te gebruiken.

Opmerking

Zie ook de veelgestelde vragen hieronder voor speciale gevallen.

Uw app bijwerken

Acrobat Reader is naadloos geïntegreerd met uw apparaat en Adobe Document Cloud. Door een wijziging in een of meerdere van deze componenten, moet u soms ook een of meer van de andere componenten bijwerken. U moet uw app bijwerken naar de laatste versie als deze niet automatisch wordt bijgewerkt.

Document Cloud is een zich ontwikkelende service en de voortdurende veranderingen kunnen storingen veroorzaken in bepaalde workflows die gebruikmaken van DC-services. Werk Acrobat Reader dus bij naar de nieuwste versie wanneer u daarom wordt gevraagd.

We raden u aan de app bij te werken en de optie voor automatisch bijwerken in te schakelen om toegang te krijgen tot de nieuwste versie. Volg hiervoor de Apple Store-instructies.

Bestanden opslaan

Als een bestand is gewijzigd door een van de abonnementsservices te gebruiken, worden de bestanden altijd opgeslagen: Op iOS worden deze bestanden altijd opgeslagen naar Document Cloud, onafhankelijk van hun oorspronkelijke locatie.

Veelgestelde vragen over abonnementen

Waarom zijn er automatisch kosten voor mij in rekening gebracht nadat de proefversie was beëindigd?

De gratis proefversie wordt na de proefperiode automatisch omgezet naar een betaald abonnement.

Als ik mijn abonnement annuleer, stuurt Adobe dan een bevestiging?

 • Annuleren via de app store: Controleer het bevestigingsbeleid bij annuleringen van uw app store.

 • Annuleren via Adobe: Adobe stuurt u een e-mail ter bevestiging.

Hoe weet ik dat mijn proefversie wordt beëindigd en dat er kosten in rekening worden gebracht?

Controleer de instellingen in de Adobe-app om te zien wanneer een betaling wordt afgeschreven. Tik op Instellingen > Abonnementen beheren om de volgende geplande betaling te zien.

Wat moet ik doen als ik per ongeluk twee keer een abonnement neem?

U kunt niet twee abonnementen nemen met één login-ID. Als u zich aanmeldt als een andere gebruiker, moet u uw abonnementen afzonderlijk beheren voor elke aanmelding.

Ik wil evalueren of ik moet kopen of annuleren. Waar vind ik een volledige lijst met functies die op alle platforms beschikbaar zijn?

De app stores laten zien welke in-app-aankopen beschikbaar zijn (beschikbare abonnementsfuncties).

Kan ik vanaf meerdere mobiele apparaten toegang krijgen tot mijn Acrobat Reader Premium-abonnement?

Ja, u kunt vanaf meerdere mobiele apparaten toegang krijgen tot het Acrobat Reader Premium-abonnement door u aan te melden met de inloggegevens van het abonnementsaccount.

Kan ik mijn Adobe Acrobat Premium-abonnement gebruiken met Acrobat Reader voor desktop?

Nee, u kunt uw Adobe Acrobat Premium-abonnement niet gebruiken om toegang te krijgen tot de abonnementsfuncties van Acrobat Reader voor desktop.

Abonnementsfuncties

PDF maken

Abonnementhouders van Adobe Acrobat Premium of Adobe Acrobat Pro DC kunnen allerlei documenttypen omzetten naar de PDF-indeling. Voor deze online service is een internetverbinding nodig.

Een ongeopend bestand naar PDF converteren:

 1. Meld u aan bij Document Cloud.

 2. Ga naar de lijst in het startscherm of de lijst Bestanden of Gedeeld en tik op pictogram met plusteken > pictogram voor maken PDF maken.

../_images/createmenu.png
 1. Tik op een willekeurige bestandslocatie en navigeer naar een bestand.

 2. Selecteer één niet-PDF-bestand.

De app converteert het bestand automatisch naar een PDF en slaat deze op naar Document Cloud.

../_images/converted.png

Een geopend bestand naar PDF converteren:

 1. Meld u aan bij Document Cloud.

 2. Ga naar een willekeurige bestandenlijst (Start, Bestanden, Gedeeld) en open een niet-PDF-bestand.

 3. Tik op pictogram overloop > pictogram voor maken PDF maken.

Uw bestand wordt automatisch geconverteerd naar een PDF en opgeslagen naar Document Cloud.

../_images/createmenuoverflow.png

PDF exporteren naar andere bestandsindelingen

Abonnees kunnen PDF-inhoud exporteren naar andere indelingen, waaronder Word, Excel, PowerPoint en RTF. Tijdens de workflow voor exporteren kunnen gebruikers de gescande tekst desgewenst converteren naar echte tekst via OCR (optische tekenherkenning). Meerdere talen worden voor het exporteren ondersteund.

Een geopend PDF-bestand exporteren:

 1. Meld u aan bij Document Cloud en open een PDF-bestand.

 2. Tik op pictogram overloop

 3. Tik op pictogram exporteren

../_images/fileoverflowmenu.png
 1. Geef een indeling op voor exporteren, zoals .docx, .rtf, enz.

 2. Optioneel: De exporttaal is standaard ingesteld op de taal van uw app. U kunt de taal wijzigen door te tikken op Taal en een andere taal te selecteren.

 3. Tik op Exporteren.

../_images/exportpdf.png

Een niet-geopend PDF-bestand exporteren:

 1. Ga naar de lijst in het startscherm of de lijst Bestanden of Gedeeld en tik op pictogram overloop naast een willekeurig bestand.

 2. Tik op pictogram exporteren en voltooi de workflow die hierboven is beschreven.

../_images/filelistcontextmenu.png

PDF bewerken

Abonnementhouders van Adobe Acrobat Premium of Adobe Acrobat Pro DC kunnen PDF's bewerken op hun mobiele telefoon of tablet. Met de bewerkingsfuncties kunt u:

 • Tekst en afbeeldingen toevoegen

 • Tekst bewerken en tekstblokken verwijderen, verplaatsen en groter of kleiner maken

 • De stijl, grootte, dikte, kleur en uitlijning van het lettertype wijzigen

 • Tekst omzetten naar een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens

 • Afbeeldingen verwijderen, verplaatsen, roteren en groter of kleiner maken

 • Handelingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken om de bewerkingsmodus te openen.

 • Op tekst of een afbeelding tikken als u deze wilt bewerken.

 • Tik op pictogram voor tekst toevoegen of pictogram voor afbeelding toevoegen om een tekstvak of afbeelding toe te voegen.

../_images/editbuttonmenu.png

Raadpleeg Een PDF bewerken voor meer informatie.

Bestanden combineren

Met een abonnement op Adobe Acrobat Premium of Adobe Acrobat Pro DC kunt u maximaal 12 bestanden combineren tot een enkel PDF-bestand. U kunt bestanden ook combineren vanuit een geïntegreerde bestandslocatie zoals Dropbox en Drive.

Let op de volgende beperkingen bij het combineren van bestanden:

 • Het is niet mogelijk bestanden te combineren die ter revisie zijn gedeeld.

 • U moet zich aanmelden bij Document Cloud.

 • Er is een internetverbinding vereist.

 • U hebt een Acrobat Reader-abonnement nodig.

Bestanden combineren:

 1. Druk in de lijst met bestanden lang op een bestand totdat er een vinkje verschijnt.

 2. Tik indien nodig op een of meer bestanden. U kunt maximaal 12 niet-gedeelde bestanden selecteren.

 3. Tik op pictogram overloop > Bestanden combineren. Als u niet-PDF-bestanden selecteert, converteert Acrobat deze onmiddellijk naar PDF.

  ../_images/combinefiles.png

Opmerking

U kunt ook in de lijst met bestanden tikken op pictogram met plusteken > Bestanden combineren. Of u kunt een bestand openen en tikken op pictogram overloop > Bestanden combineren. Navigeer vervolgens naar een bestandslocatie, selecteer bestanden en tik op Volgende. Volg hierna de onderstaande stappen.

 1. Voer indien nodig een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Tik op pictogram herschikken om de bestanden opnieuw te ordenen en sleep een bestand omhoog of omlaag.

  • Als u een bestand wilt verwijderen uit de lijst met te combineren bestanden, tikt u op pictogram voor verwijderen naast het bestand.

  • Als u een bestand wilt hernoemen, tikt u op pictogram pen naast de titel van het bestand en voert u de nieuwe naam in. Standaard is de naam 'Combineren + (huidige datum)'.

../_images/combinename.png
 1. Tik op Combineren.

Het bestand wordt automatisch verzonden naar de Adobe-service Combineren en geüpload naar Document Cloud.

../_images/fileoverflowmenu.png

Een PDF comprimeren

Met het Premium-abonnement van Acrobat kunt u een PDF-bestand comprimeren om het kleiner te maken, zodat u het gemakkelijker kunt delen. Een PDF comprimeren:

 1. Tik op pictogram overloop > pictogram voor comprimeren PDF comprimeren.

 2. Selecteer een compressieniveau in het dialoogvenster dat wordt geopend en tik op Comprimeren in de rechterbovenhoek.

Hiermee maakt u een gecomprimeerde kopie van het PDF-bestand dat in Document Cloud wordt opgeslagen.

Opmerking

Een bestand dat al maximaal is gecomprimeerd, of dat is gecomprimeerd met het niveau 'Hoge compressie', kan niet verder worden gecomprimeerd. Elke poging om zo'n bestand verder te comprimeren geeft een foutmelding.

../_images/compress.png.

PDF's met een wachtwoord beveiligen

Abonnees op Adobe Acrobat Premium of Adobe Acrobat Pro DC kunnen PDF's met een wachtwoord beveiligen door een wachtwoord voor het openen van documenten in te stellen.

Houd rekening met het volgende wanneer u een wachtwoord voor een PDF maakt:

 • De app maakt een bestandskopie met de naam ‘<bestandsnaam>_beveiligd’ en slaat dat bestand op in Document Cloud. Het originele bestand wordt niet beschermd of gewijzigd.

 • Acties die het bestand wijzigen, worden geblokkeerd op mobiele apparaten, inclusief Invullen en ondertekenen, opmerkingen plaatsen en bewerken.

 • U kunt de beperkte functies gebruiken met de desktopversie van Acrobat.

 • U kunt het wachtwoord verwijderen met de desktopversie van Acrobat (u moet dan wel op de hoogte zijn van het originele wachtwoord).

 • Er is geen apart wachtwoord voor het bewerken van bestanden. Als een gebruiker een bestand kan openen, kan hij het ook bewerken.

 • Momenteel ondersteunt de mobiele app voor Acrobat Reader niet dat met wachtwoord beveiligde PDF's worden afgedrukt.

Een bestand met een wachtwoord beveiligen vanuit een geopende PDF of vanuit een willekeurige bestandenlijst:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op beveiligingspictogram

../_images/protect.png
 1. Voer een wachtwoord in en bevestig het. Gebruik alleen ondersteunde tekens.

 2. Tik op Wachtwoord instellen.

../_images/setpassword.png

Ondersteunde tekens

Bij het maken van een wachtwoord voor het beveiligen van een PDF mag u alleen letters, cijfers en de onderstaande ondersteunde tekens gebruiken. Als wachtwoorden niet-ondersteunde tekens bevatten, verschijnt een foutmelding.

Ondersteunde tekens: !, “, “, #, $, %, &, ‘, (, ), *, +, ,, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :, ;, < , =, > , ?, @, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [, \, ], ^, _, `, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, {, |, }, ~

Een beveiligd bestand openen

Om een met een wachtwoord beveiligd bestand te openen, moet u het wachtwoord kennen.

Opmerking

Het is niet mogelijk een vergeten wachtwoord op te halen.

 1. Open een beveiligd bestand.

 2. Typ het wachtwoord.

 3. Tik op OK.

../_images/enterpassword.png

Vergeten wachtwoorden

De wachtwoordfunctie is specifiek ontworpen om uw documenten te beveiligen tegen schadelijke aanvallen en ongewenste weergave. Daarom is het niet mogelijk om een vergeten wachtwoord op te halen. Opmerking:

 • De DC-functie voor wachtwoordbescherming op mobiele apparaten werkt hetzelfde als op de desktop.

 • Het is raadzaam om een beveiligde back-up van uw wachtwoord te maken voor het geval dat u het wachtwoord vergeet.

 • Wanneer u een bestand met een wachtwoord beschermd, maakt Acrobat Reader een nieuw bestand aan. Het oorspronkelijke bestand is niet beveiligd, en u kunt dat bestand dus altijd van uw apparaat ophalen.