Services voor abonnementen

Enkele krachtige functies van Acrobat Reader zijn beschikbaar als onderdeel van een abonnement, zoals PDF's maken, PDF's exporteren naar andere bestandsindelingen, PDF's comprimeren en combineren, en PDF's bewerken.

Abonnementen beheren

Abonneren op services

Uw abonnementen weergeven en nieuwe abonnementen toevoegen:

Als een functie die u wilt gebruiken, niet beschikbaar is, of u wordt gevraagd om u te abonneren, kunt u als volgt uw huidige abonnementen controleren:

 1. Tik op pictogram voor profiel

 2. Tik op Abonnementen.

 3. Als u een abonnement wilt toevoegen of meer informatie wilt, tikt u op Nu abonneren.

../_images/managesubs.png

Bestaande abonnementen upgraden

Als u een pakket wilt upgraden dat services bevat waarop u al bent geabonneerd, wordt dit niet voorkomen door de abonnementenworkflow. De workflow zal u wel informeren dat u deze bestaande abonnementen moet annuleren. Als u zich bijvoorbeeld abonneert op Premium, moet u alle andere abonnementen annuleren.

Een abonnement annuleren

U moet een abonnement opzeggen via de Store waar u het abonnement hebt gekocht.

Opzeggen vanuit de Adobe Acrobat Reader-app:

 1. Tik op pictogram voor profiel

 2. Tik op Abonnementen.

 3. Tik op Abonnementen beheren.

 4. Wanneer de App Store wordt geopend, voltooit u de workflow voor uw selectie.

U ontvangt een annuleringsmail.

Annuleringskosten en terugbetalingen

Een terugbetaling hangt af van wanneer u opzegt en het type abonnement dat u hebt gekocht. De meeste abonnementen worden volledig terugbetaald als u annuleert binnen 14 dagen na uw eerste aankoop. Lees of u geld terugkrijgt als u annuleert.

Adobe geeft geen terugbetaling voor aankopen die rechtstreeks via app stores worden gedaan. Raadpleeg voor restitutie- of factureringsverzoeken: Terugbetalingen van Apple voor App Store of iTunes Store.

Meer hulp nodig bij terugbetalingen? Gebruik de chatbot Contact opnemen onder aan de pagina Veelgestelde vragen over Acrobat Reader Mobile.

Een abonnement activeren

Uw lidmaatschap wordt automatisch geactiveerd. Als er een probleem optreedt, kunt u uw aankoop als volgt opnieuw activeren of herstellen:

 1. Tik op pictogram voor profiel

 2. Tik op Abonnementen.

 3. Tik op Aankopen herstellen.

Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt aangegeven dat uw aankoop is hersteld. Hierna start u de app opnieuw en probeert u de betaalde services te gebruiken.

Opmerking

Zie ook de veelgestelde vragen hieronder voor speciale gevallen.

Uw app bijwerken

Acrobat Reader en uw apparaat werken naadloos samen met Adobe Document Cloud om u de beste ervaring te bieden. Soms zijn er echter situaties waarin er door een wijziging in een van deze componenten, ook een of meer van de andere componenten moet worden bijgewerkt. Als uw app niet automatisch wordt bijgewerkt naar de meest recente versie wanneer die beschikbaar is, moet u zelf actie ondernemen.

De Document Cloud-service verandert continu om u te voorzien van extra betrouwbaarheid en functionaliteit. Hierdoor kunnen sommige workflows waarin DC-services worden toegepast, problemen ondervinden. In dat geval moet u Acrobat Reader zelf bijwerken naar de nieuwste versie. Als u via een dialoogvenster wordt gevraagd om uw app bij te werken, is een upgrade vereist om toegang te behouden tot alle functies van de app.

Ideaal gesproken werkt u de app bij en schakelt u de automatische updatefunctie in, zodat u altijd werkt met de nieuwste versie. Volg hiervoor de Apple Store-instructies.

Bestanden opslaan

Als een bestand is gewijzigd door een van de abonnementsservices te gebruiken, worden de bestanden altijd opgeslagen: Op iOS worden deze bestanden altijd opgeslagen naar Document Cloud, onafhankelijk van hun oorspronkelijke locatie.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik aankopen herstellen nadat ik ze heb bijgewerkt in een andere store dan die waar de oorspronkelijke download is geleverd?

Zie Aankopen herstellen.

Waarom zijn er automatisch kosten voor mij in rekening gebracht nadat de proefversie was beëindigd?

De gratis proefversie wordt na de proefperiode automatisch omgezet naar een betaald abonnement.

Als ik mijn abonnement annuleer, stuurt Adobe dan een bevestiging?

 • Annuleren via de app store: Controleer het bevestigingsbeleid bij annuleringen van uw app store.

 • Annuleren via Adobe: Adobe stuurt u een e-mail ter bevestiging.

Hoe weet ik dat mijn proefversie wordt beëindigd en dat er kosten in rekening worden gebracht?

Controleer de instellingen in de Adobe-app om te zien wanneer een betaling wordt afgeschreven. Tik op Instellingen > Abonnementen beheren om de volgende geplande betaling te zien.

Wat moet ik doen als ik per ongeluk twee keer een abonnement neem?

U kunt niet twee abonnementen nemen met één aanmeldings-id. Als u zich aanmeldt als een andere gebruiker, moet u uw abonnementen afzonderlijk beheren voor elke aanmelding.

Ik wil evalueren of ik moet kopen of annuleren. Waar vind ik een volledige lijst met functies die op alle platforms beschikbaar zijn?

De app stores laten zien welke in-app-aankopen beschikbaar zijn (beschikbare abonnementsfuncties).

PDF maken

Abonnementhouders van Adobe Acrobat Premium of Adobe Acrobat Pro DC kunnen allerlei documenttypen omzetten naar de PDF-indeling. Voor deze online service is een internetverbinding nodig.

Ongeopende bestanden converteren

 1. Meld u aan bij Document Cloud.

 2. Ga naar een bestandenlijst (Start, Bestanden of Gedeeld).

 3. Tik op pictogram met plusteken en daarna op pictogram voor maken

../_images/createmenu.png
 1. Tik op een willekeurige bestandslocatie en navigeer naar een bestand.

 2. Selecteer één niet-PDF-bestand.

De app converteert het bestand automatisch naar een PDF en slaat deze op naar Document Cloud.

../_images/converted.png

Geopende bestanden converteren

Converteer niet-PDF-bestanden naar PDF als volgt:

 1. Meld u aan bij Document Cloud.

 2. Ga naar een willekeurige bestandenlijst (Start, Bestanden, Gedeeld) en open een niet-PDF-bestand.

 3. Tik op pictogram overloop > pictogram voor maken

Uw bestand wordt automatisch geconverteerd naar een PDF en opgeslagen naar Document Cloud.

../_images/createmenuoverflow.png

PDF exporteren naar andere bestandsindelingen

Abonnees kunnen PDF-inhoud exporteren naar andere indelingen, waaronder Word, Excel, PowerPoint en RTF. Tijdens de workflow voor exporteren kunnen gebruikers de gescande tekst desgewenst converteren naar echte tekst via OCR (optische tekenherkenning). Meerdere talen worden voor het exporteren ondersteund.

Een geopend PDF-bestand exporteren

Een geopend PDF-bestand exporteren:

 1. Meld u aan bij Document Cloud en open een PDF-bestand.

 2. Tik op pictogram overloop

 3. Tik op pictogram exporteren

../_images/fileoverflowmenu.png
 1. Geef een indeling op voor exporteren, zoals .docx, .rtf, enz.

 2. Optioneel: De exporttaal is standaard ingesteld op de taal van uw app. U kunt de taal wijzigen door te tikken op Taal en een andere taal te selecteren.

 3. Tik op Exporteren.

../_images/exportpdf.png

Een niet-geopend PDF-bestand exporteren

U kunt de exportworkflow aanroepen vanuit elke bestandenlijst.

 1. Ga naar een bestandenlijst (Start, Bestanden of Gedeeld).

 2. Tik op pictogram overloop naast een bestand.

 3. Tik op pictogram exporteren en voltooi de workflow die hierboven is beschreven.

../_images/filelistcontextmenu.png

PDF bewerken

Abonnementhouders van Adobe Acrobat Premium of Adobe Acrobat Pro DC kunnen PDF's bewerken op hun mobiele telefoon of tablet. Met de bewerkingsfuncties kunt u:

 • Tekst en afbeeldingen toevoegen

 • Tekst bewerken en tekstblokken verwijderen, verplaatsen en groter of kleiner maken

 • De stijl, grootte, dikte, kleur en uitlijning van het lettertype wijzigen

 • Tekst omzetten naar een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens

 • Afbeeldingen verwijderen, verplaatsen, roteren en groter of kleiner maken

 • Handelingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

../_images/editmode.png

Bewerkingsmodus openen

Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken om de bewerkingsmodus te openen.

 • Op tekst of een afbeelding tikken als u deze wilt bewerken.

 • Tik op pictogram voor tekst toevoegen of pictogram voor afbeelding toevoegen om een tekstvak of afbeelding toe te voegen.

../_images/editbuttonmenu.png

Tekst toevoegen

Nieuwe tekst toevoegen:

 1. Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken.

 2. Tik op pictogram voor tekst toevoegen

 3. Tik op de tekstlocatie in het document.

 4. Optioneel. Druk lang op het tekstvak voor de volgende acties:

  • Sleep de afbeelding naar een andere locatie.

  • Sleep een blauwe hoekgreep om de afmetingen van het tekstvak te wijzigen.

  • Verwijder de tekst. Tik op Verwijderen.

 1. Selecteer een willekeurig tekstgereedschap in het hoofdmenu. U kunt de stijl, grootte, dikte, kleur en uitlijning van het lettertype wijzigen.

 2. Tik op Gereed.

../_images/addtext.png

Bestaande tekst bewerken

Bestaande tekst bewerken:

 1. Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken.

 2. Tik op een tekstblok:

  • Tik eenmaal en tik dan op Alles selecteren om een volledig tekstblok te selecteren.

  • Tik eenmaal en dubbeltik dan in het tekstblok om de handgrepen voor tekstselectie weer te geven. Sleep de handgrepen om specifieke tekst te selecteren.

 1. Selecteer een willekeurig tekstgereedschap in het hoofdmenu. U kunt de stijl, grootte, dikte, kleur en uitlijning van het lettertype wijzigen.

 2. Tik op Gereed.

../_images/selecttext.png

Lijsten invoegen

U kunt een nieuwe lijst invoegen of een bestaande lijst converteren naar een genummerde lijst of naar een lijst met opsommingstekens. Hiertoe selecteert u de tekst zoals hierboven is beschreven en tikt u op een van de lijstpictogrammen.

../_images/insertlist.png

Afbeeldingen bewerken

U kunt nieuwe en bestaande afbeeldingen verwijderen, roteren, verplaatsen en groter of kleiner maken: Dat doet u als volgt:

 1. Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken.

 2. Tik op een afbeelding.

 3. Druk lang op een afbeelding en:

  • Sleep de afbeelding naar een andere locatie.

  • Sleep een blauwe hoekgreep om de afmetingen van de afbeelding te wijzigen.

  • Verwijder de afbeelding. Tik op Verwijderen.

  • Tik op linksom draaien of rechtsom draaien om de afbeelding te draaien.

 1. Tik op Gereed.

../_images/editimage.png

Afbeeldingen toevoegen

Een nieuwe afbeelding aan een PDF toevoegen:

 1. Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken.

 2. Tik op pictogram voor afbeelding toevoegen

 3. Tik op de afbeeldingslocatie in het document.

 4. Tik op de bron voor een afbeelding en navigeer naar de afbeelding.

 5. Optioneel. Druk lang op de afbeelding en:

  • Sleep de afbeelding naar een andere locatie.

  • Sleep een blauwe hoekgreep om de afmetingen van de afbeelding te wijzigen.

  • Verwijder de afbeelding. Tik op Verwijderen.

 1. Tik op Gereed.

../_images/addimage.png

Handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

U kunt handelingen altijd ongedaan maken en weer opnieuw uitvoeren. Welke methoden beschikbaar zijn, is afhankelijk van de context:

 • Tik in de bewerkingsmodus op pictogram Ongedaan maken of pictogram Opnieuw uitvoeren rechtsboven.

 • Als het toetsenbord is geopend, pictogram Ongedaan maken of pictogram Opnieuw uitvoeren.

../_images/undoredoedit.png

Bestanden combineren

Met een abonnement op Adobe Acrobat Premium of Adobe Acrobat Pro DC kunt u maximaal 12 bestanden combineren tot een enkel PDF-bestand. U kunt bestanden ook combineren vanuit een geïntegreerde bestandslocatie zoals Dropbox en Drive.

Let op de volgende beperkingen bij het combineren van bestanden:

 • Het is niet mogelijk bestanden te combineren die ter revisie zijn gedeeld.

 • U moet zich aanmelden bij Document Cloud.

 • Er is een internetverbinding vereist.

 • U hebt een Acrobat Reader-abonnement nodig.

Bestanden combineren:

 1. Druk in de lijst met bestanden lang op een bestand totdat er een vinkje verschijnt.

 2. Tik indien nodig op een of meer bestanden. U kunt maximaal 12 niet-gedeelde bestanden selecteren.

 3. Tik op pictogram overloop > Bestanden combineren. Als u niet-PDF-bestanden selecteert, converteert Acrobat deze onmiddellijk naar PDF.

  ../_images/combinefiles.png

Opmerking

U kunt ook in de lijst met bestanden tikken op pictogram met plusteken > Bestanden combineren. Of u kunt een bestand openen en tikken op pictogram overloop > Bestanden combineren. Navigeer vervolgens naar een bestandslocatie, selecteer bestanden en tik op Volgende. Volg hierna de onderstaande stappen.

 1. Voer indien nodig een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Tik op pictogram herschikken om de bestanden opnieuw te ordenen en sleep een bestand omhoog of omlaag.

  • Als u een bestand wilt verwijderen uit de lijst met te combineren bestanden, tikt u op pictogram voor verwijderen naast het bestand.

  • Als u een bestand wilt hernoemen, tikt u op pictogram pen naast de titel van het bestand en voert u de nieuwe naam in. Standaard is de naam 'Combineren + (huidige datum)'.

../_images/combinename.png
 1. Tik op Combineren.

Het bestand wordt automatisch verzonden naar de Adobe-service Combineren en geüpload naar Document Cloud.

../_images/fileoverflowmenu.png

Een PDF comprimeren

Met het Premium-abonnement van Acrobat kunt u een PDF-bestand comprimeren om het kleiner te maken, zodat u het gemakkelijker kunt delen. Een PDF comprimeren:

 1. Tik op pictogram overloop > pictogram voor comprimeren PDF comprimeren.

 2. Selecteer een compressieniveau in het dialoogvenster dat wordt geopend en tik op Comprimeren in de rechterbovenhoek.

Hiermee maakt u een gecomprimeerde kopie van het PDF-bestand dat in Document Cloud wordt opgeslagen.

Opmerking

Een bestand dat al maximaal is gecomprimeerd, of dat is gecomprimeerd met het niveau 'Hoge compressie', kan niet verder worden gecomprimeerd. Elke poging om zo'n bestand verder te comprimeren geeft een foutmelding.

../_images/compress.png

PDF met een wachtwoord beschermen

Abonnees op Adobe Acrobat Premium of Adobe Acrobat Pro DC kunnen PDF's met een wachtwoord beveiligen door een wachtwoord voor het openen van documenten in te stellen.

Houd rekening met het volgende wanneer u een wachtwoord voor een PDF maakt:

 • De app maakt een bestandskopie met de naam ‘<bestandsnaam>_beveiligd’ en slaat dat bestand op in Document Cloud. Het originele bestand wordt niet beschermd of gewijzigd.

 • Acties die het bestand wijzigen, worden geblokkeerd op mobiele apparaten, inclusief Invullen en ondertekenen, opmerkingen plaatsen en bewerken.

 • U kunt de beperkte functies gebruiken met de desktopversie van Acrobat.

 • U kunt het wachtwoord verwijderen met de desktopversie van Acrobat (u moet dan wel op de hoogte zijn van het originele wachtwoord).

 • Er is geen apart wachtwoord voor het bewerken van bestanden. Als een gebruiker een bestand kan openen, kan hij het ook bewerken.

 • Momenteel ondersteunt de mobiele app voor Acrobat Reader niet dat met wachtwoord beveiligde PDF's worden afgedrukt.

Een bestand met een wachtwoord beveiligen vanuit een geopende PDF of vanuit een willekeurige bestandenlijst:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op beveiligingspictogram

../_images/protect.png
 1. Voer een wachtwoord in en bevestig het. Gebruik alleen ondersteunde tekens.

 2. Tik op Wachtwoord instellen.

../_images/setpassword.png

Ondersteunde tekens

Bij het maken van een wachtwoord voor het beveiligen van een PDF mag u alleen letters, cijfers en de onderstaande ondersteunde tekens gebruiken. Als wachtwoorden niet-ondersteunde tekens bevatten, verschijnt een foutmelding.

Ondersteunde tekens: !, “, “, #, $, %, &, ‘, (, ), *, +, ,, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :, ;, < , =, > , ?, @, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [, \, ], ^, _, `, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, {, |, }, ~

Een beveiligd bestand openen

Om een met een wachtwoord beveiligd bestand te openen, moet u het wachtwoord kennen.

Opmerking

Het is niet mogelijk een vergeten wachtwoord op te halen.

 1. Open een beveiligd bestand.

 2. Typ het wachtwoord.

 3. Tik op OK.

../_images/enterpassword.png

Vergeten wachtwoorden

De wachtwoordfunctie is specifiek ontworpen om uw documenten te beveiligen tegen schadelijke aanvallen en ongewenste weergave. Daarom is het niet mogelijk om een vergeten wachtwoord op te halen. Opmerking:

 • De DC-functie voor wachtwoordbescherming op mobiele apparaten werkt hetzelfde als op de desktop.

 • Het is raadzaam om een beveiligde back-up van uw wachtwoord te maken voor het geval dat u het wachtwoord vergeet.

 • Wanneer u een bestand met een wachtwoord beschermd, maakt Acrobat Reader een nieuw bestand aan. Het oorspronkelijke bestand is niet beveiligd, en u kunt dat bestand dus altijd van uw apparaat ophalen.