Instellingen

Apparaatinstellingen

De app maakt optimaal gebruik van de functies van uw apparaat en met bepaalde instellingen kunt u sneller en gemakkelijker werken met documenten. Siri en het vernieuwen van de app op de achtergrond zijn standaard ingeschakeld. Meldingen moeten handmatig worden ingeschakeld. Een instelling wijzigen:

 1. Ga naar de scherminstellingen van uw apparaat.

 2. Tik op Acrobat.

 3. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

../_images/iossettings.png

Mobiel datagebruik inschakelen

De optie om mobiel datagebruik te beheren is enkel beschikbaar op mobiele apparaten. Mobiel datagebruik is standaard ingeschakeld. Ga als volgt te werk als u het mobiel datagebruik wilt uitschakelen:

 1. Ga naar de scherminstellingen van uw apparaat.

 2. Tik op Acrobat.

 3. Schakel Mobiele data uit.

Meldingen beheren

Als u de app installeert, wordt u gevraagd of u meldingen wilt inschakelen. Wanneer meldingen zijn ingeschakeld, weet u wanneer een bestand is gewijzigd en wanneer een revisor een opmerking heeft geplaatst, enzovoort.

Opmerking

Met deze instelling beheert u enkel apparaatmeldingen die op uw startscherm worden weergegeven. U kunt meldingen die in het product worden weergegeven niet uitschakelen. Als Acrobat bijvoorbeeld is geopend en ongelezen meldingen detecteert, wordt het klokpictogram pictogram voor nieuwe berichten weergegeven.

U kunt meldingen als volgt beheren:

 • Meldingen uitschakelen.

 • Meldingen koppelen aan geluiden en aan het pictogram van de app.

 • U kunt bepalen wanneer meldingen op het vergrendelde scherm of in de geschiedenis worden weergegeven, enzovoort.

 • U kunt meldingen weergeven in banners en voorbeelden.

Uw apparaatmeldingen beheren:

 1. Ga naar de scherminstellingen van uw apparaat.

 2. Tik op Acrobat.

 3. Tik op Meldingen.

 4. Schakel Meldingen toestaan in of uit.

 5. Configureer andere opties naar wens.

 6. Tik op Terug.

U kunt ook vanuit Acrobat naar de apparaatinstellingen navigeren. Tik op pictogram voor profiel > Voorkeuren > Instellingen-app openen.

../_images/settingsnotifications.png

Lezen bij weinig licht

Met de nachtfunctie van het apparaat kunt u de leesbaarheid bij weinig licht verbeteren. Zo raken uw ogen minder snel vermoeid en kan ook de batterijduur worden verlengd.

 1. Ga naar de scherminstellingen van het apparaat.

 2. Tik op Beeldscherm en helderheid.

 3. Configureer de instellingen voor het helderheidsniveau en de nachtfunctie.

../_images/nightshift.png

Kleuren omkeren

Bij versies iOS 11 en later bevatten uw apparaatinstellingen een optie om kleuren om te keren.

 1. Tik op Instellingen.

 2. Tik op Toegankelijkheid.

 3. Tik op Weergave en tekstgrootte.

 4. Kies een van deze opties:

  • De functie Slim omkeren inschakelen: Deze functie keert de meeste kleuren om, maar laat afbeeldingen, media en sommige apps in hun oorspronkelijke staat.

  • De functie Klassiek omkeren inschakelen: Hiermee worden alle kleuren omgekeerd.

../_images/invertcolor.png

De donkere modus gebruiken

Voor gebruikers van iOS 13+ bieden de versies van oktober 2019 en later ondersteuning voor de donkere modus. De contrastrijke weergave van de donkere modus kan de leesbaarheid in omgevingen met weinig licht verbeteren en ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat. Voor sommige gebruikers is de donkere modus een belangrijke toegankelijkheidsfunctie waardoor kleuren hun kwaliteit behouden en beelden beter worden weergegeven dan in de nachtmodus.

 1. Ga naar de scherminstellingen van uw apparaat.

 2. Tik op Beeldscherm en helderheid.

 3. Kies lichte of donkere modus.

../_images/darkmode.png

Acrobat-instellingen

Met de instellingen van Acrobat kunt u workflowfuncties vooraf configureren, zoals mobiel datagebruik, meldingen, automatisch invullen van formulieren, enzovoort. Uw instellingen veranderen:

 1. Open de app en meld u aan.

 2. Tik op pictogram voor profiel

 3. Navigeer naar het toepasselijke scherm, zoals hieronder wordt beschreven.

../_images/mainmenu.png

Uw profiel instellen

De app gebruikt standaard uw app-profiel om formulieren automatisch in te vullen. Tijdens het typen, worden overeenkomstige profielgegevens weergegeven in de pop-up van het toetsenbord. Deze functie bespaart tijd en stroomlijnt uw werkzaamheden op mobiele apparaten. Uw profiel configureren:

 1. Tik op pictogram voor profiel > Gebruikersprofiel.

 2. Vul de gewenste velden in.

 3. Tik op Gereed.

../_images/profile.png

Formulieren automatisch invullen

De app gebruikt standaard uw invulgeschiedenis en gebruikersprofiel om alle volgende formulieren automatisch in te vullen. Hierdoor bespaart u veel tijd, vooral op mobiele apparaten. Bronnen voor deze suggesties zijn onder meer:

 • Uw apparaatprofiel: Profielgegevens worden weergegeven in de pop-up van het toetsenbord.

 • Gegevens van opgeslagen formulieren: Als de eerste twee letters overeenkomen met gegevens die u hebt ingevuld in eerdere (opgeslagen) formulieren, worden die gegevens gebruikt voor de automatische suggesties.

 • Datumnotaties: Als u de eerste letter of een willekeurig getal invult voor de huidige datum, worden de volgende datumnotaties voorgesteld: 06-08-2018; 6 aug 2018; 6 augustus 2018.

Deze functie uitschakelen:

 1. Tik op pictogram voor profiel > Voorkeuren.

 2. Schakel de optie Eerder gebruikte woorden suggereren bij het invullen van formulieren.

 3. Tik op Gereed (iPad) of Instellingen > Gereed (iPhone)

../_images/suggest.png

De gegevensgeschiedenis van een formulier wissen

Uw gebruiksgeschiedenis van voltooide formulieren wordt opgeslagen. Hierdoor kan de app woorden suggereren wanneer u typt in een formulierveld. Om uw geschiedenis voor suggesties te wissen tikt u op Suggesties wissen > Alles wissen.

Locatie van bestanden met ster

Als u een ster aan een bestand toekent, is dit min of meer hetzelfde als wanneer u een 'favoriet' bestand maakt. Geef bestanden een ster als u ze gemakkelijk wilt bijhouden of vinden. Na het toekennen van een ster verschijnt op de door u opgegeven locaties een ster naast het bestand.

 1. Tik op pictogram voor profiel > Voorkeuren.

 2. Tik in het vak Locatie van bestand met ster op de weergegeven optie. Kies een van de opties in het dialoogvenster:

 • Document Cloud: Bestanden met ster worden automatisch gesynchroniseerd met de cloud. Bij lokale bestanden wordt er geen ster weergegeven.

 • Alleen op dit apparaat: Het bestand wordt op uw apparaat van een ster voorzien.

 • Elke keer vragen: Wanneer u een ster aan een bestand toekent, moet u in een dialoogvenster aangeven of u elke keer wilt worden gevraagd waar een ster naast het bestand moet worden weergegeven.

 1. Tik op OK.

../_images/stardialog.png

Als u Elke keer vragen kiest, moet u telkens wanneer u een ster aan een bestand toekent, aangeven waar u het bestand wilt synchroniseren en van een ster wilt voorzien: alleen op uw apparaat of ook in Document Cloud. Als u op Deze instelling onthouden tikt, verandert uw apparaatinstelling voor alle bestanden die een ster hebben.

../_images/staraskdialog.png

Afgevlakte kopie delen

Als u een PDF van buiten Acrobat Reader (met eender welke optie om te delen) deelt, worden PDF-bestanden met commentaren standaard in interactieve modus weergegeven. De ontvanger kan annotaties, zoals markeringen, onderlijnen, doorhalen, plaknotities en formuliervelden, bewerken.

Opmerking

Afvlakken geldt niet voor Delen voor weergave of revisie. Deze instelling heeft alleen invloed op het delen van iOS als de gebruiker Delen > ‘Een kopie delen’ selecteert en vervolgens een optie, zoals Mail, AirDrop, ‘Kopiëren naar …’, ‘Opslaan naar bestand’, enzovoort selecteert.

Interactiviteit van annotaties (alle commentaren en markeringen vergrendelen en dus wijzigingen voorkomen) uitschakelen voor iOS delen:

 1. Tik op pictogram voor profiel > Voorkeuren.

 2. Schakel Afgevlakte kopie delen in.

 3. Tik op Gereed (iPad) of Instellingen > Gereed (iPhone)

../_images/flattenedcopy.png

Let op: Acrobat kan versleutelde PDF-documenten niet afvlakken.

De auteursnaam instellen

Met de revisiefunctie kunt u zichzelf identificeren als de auteur van opmerkingen en meldingen. U kunt uw auteursnaam altijd tijdens een revisie instellen, maar u kunt dit ook van tevoren doen.

Hiervoor gaat u als volgt te werk:

 1. Tik op pictogram voor profiel > Voorkeuren.

 2. Tik op het veld Auteursnaam en voer uw naam in.

 3. Tik op Gereed (iPad) of Instellingen > Gereed (iPhone)

../_images/authorname.png

Inschrijven bij Intune

Met de versie van juli 2019 ondersteunt Acrobat aanmelden voor Microsoft Intune direct vanuit de app. Als uw organisatie Intune gebruikt om apparaten te beheren en voorkeuren in te stellen, wordt u misschien gevraagd om uw apparaat aan te melden. Dat doet u als volgt:

 1. Tik op pictogram voor profiel > Voorkeuren.

 2. Schakel Intune MAM in.

 3. Voltooi het aanmeldproces in het aanmeldingsscherm van Microsoft dat wordt weergegeven.

../_images/intune.png

Uw abonnementen bekijken

Als een functie die u wilt gebruiken, niet beschikbaar is, of u wordt gevraagd om u te abonneren, kunt u als volgt uw huidige abonnementen controleren:

 1. Tik op pictogram voor profiel

 2. Tik op Abonnementen.

 3. Tik op Nu proberen om een abonnement toe te voegen.

Standaard toont het scherm een lijst met de huidige abonnementen.

../_images/subscriptions.png

Gebruiksgegevens naar Adobe verzenden

De app stuurt gebruiksgegevens standaard naar Adobe als onderdeel van het programma voor productverbetering. Hierdoor kan ons engineeringteam het product verbeteren en u een persoonlijkere gebruikservaring bieden. Uitschrijven:

 1. Tik op pictogram voor profiel > Voorkeuren.

 2. Schakel de optie Gebruiksinfo verzenden uit.

 3. Tik op Terug.

../_images/usage.png

Foutrapporten naar Adobe verzenden

Acrobat stuurt foutrapporten naar Adobe voor het geval de app onverwachts wordt afgesloten. Standaard vraagt de app u automatisch om een foutrapport te verzenden telkens wanneer de app vastloopt. U kunt deze standaardinstelling als volgt wijzigen:

 1. Tik op pictogram voor profiel > Voorkeuren.

 2. Tik op Foutrapporten verzenden. De optie Altijd is de standaardselectie.

../_images/crash.png
 1. Selecteer Elke keer vragen als u wilt dat de app u telkens weer vraagt of u een foutrapport naar Adobe wilt sturen. Of selecteer Nooit om te stoppen met het verzenden van foutrapporten.

App-info en beoordeling

Tik in het instellingenvenster op Info over Adobe Acrobat om:

 • de productversie te zien

 • de optie Gebruiksinfo verzenden uit te schakelen

 • de Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Kennisgevingen van derden te zien

 • De app beoordelen

App-versie

De app voert standaard automatische updates uit. Om na te gaan welke productversie is geïnstalleerd:

 1. Tik op pictogram voor profiel > Info over Adobe Acrobat.

 2. Kijk in het instellingenvenster bij Over.