Bestanden en mappen beheren

Bestanden openen in Acrobat

Omdat Acrobat kan worden geïntegreerd met elke Adobe DC-app, andere cloudopslagoplossingen, andere apps en OS-functies zoals de app voor bestanden, kunt u heel eenvoudig en vanaf vrijwel elke locatie PDF's openen in Acrobat. Zie Bestanden openen voor meer informatie over het openen van bestanden vanuit:

 • Dropbox

 • E-mail

 • iOS-app voor bestanden

 • Browsers

 • iBooks

Bestandsbeheer

Bestandsnamen wijzigen

Vanuit elke bestandenlijst, inclusief Start, Bestanden en een lijst met zoekresultaten:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op pictogram voor naamswijziging

 3. Voer de gewenste naam in.

 4. Tik op Naam wijzigen.

Bestanden dupliceren

Vanuit elke bestandenlijst, inclusief Start, Bestanden en een lijst met zoekresultaten:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op pictogram voor dupliceren

Het bestand wordt automatisch gedupliceerd met dezelfde naam en het nummer (1). U kunt deze naam wijzigen, net als bij elk ander bestand.

Bestanden verplaatsen

Acrobat biedt alleen ondersteuning voor het verplaatsen van Document Cloud-bestanden. Vanuit een bestandenlijst, inclusief Bestanden en een lijst met zoekresultaten:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op pictogram voor verplaatsen

 3. Tik op een nieuwe locatie.

 4. Tik op Verplaatsen.

Bestanden verwijderen

Vanuit elke bestandenlijst, inclusief Start, Bestanden en een lijst met zoekresultaten:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op pictogram voor verwijderen

 3. Tik op Verwijderen om de handeling te bevestigen.

Bestanden verwijderen uit de lijst Recent

In de weergave Start staan de bestanden die u recentelijk hebt bekeken, in chronologische volgorde. Bestanden verwijderen uit de lijst met recente bestanden:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op pictogram wissen

 3. Tik op Verwijderen om de handeling te bevestigen.

../_images/removefromrecent.png

Bestanden opslaan naar de cloud

Cloudgebaseerde bestanden worden automatisch naar de cloud opgeslagen nadat u een wijziging hebt doorgevoerd. Lokale bestanden kunnen handmatig worden geüpload.

Een lokaal bestand opslaan naar de cloud:

 1. Ga naar uw bestandenlijst.

 2. Tik op Locaties > Op deze iPad.

 3. Tik op pictogram overloop

 4. Tik op pictogram voor cloudopslag

Mappen beheren

Acrobat ondersteunt mapbeheer voor lokale bestanden Document Cloud en Dropbox.

Vanuit de weergave Bestanden > Document Cloud tikt u op pictogram overloop, rechts van elke map, om de map te verwijderen of de naam ervan te wijzigen.

../_images/foldermenu.png

Mapnamen wijzigen

Vanuit de weergave Bestanden > Document Cloud:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op pictogram voor naamswijziging

 3. Voer de gewenste naam in.

 4. Tik op Naam wijzigen.

Mappen verwijderen

Vanuit de weergave Bestanden > Document Cloud:

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op pictogram voor verwijderen

 3. Tik op Verwijderen om de handeling te bevestigen.

Een nieuwe map maken

Vanuit de weergave Bestanden > Document Cloud:

 1. Tik op pictogram met plusteken

 2. Tik op pictogram voor nieuwe map

 3. Voer de gewenste naam voor de map in.

 4. Tik op Maken.