Werken met formulieren

De functies voor formulieren in Acrobat Reader zijn nu uitgebreider dan ooit, met ondersteuning voor zowel de traditionele Acroforms als voor de formulieren met de functie Invullen en ondertekenen.

Formuliertypen en -functies

Er zijn twee categorieën van formulieren: Acroforms-formulieren en de formulieren met de functie Invullen en ondertekenen. Elk type formulier beschikt over een eigen reeks van functies.

 • Acroforms (dit zijn de traditionele formulieren die in Acrobat worden ontworpen) bevatten velden waarin u rechtstreeks gegevens kunt invoeren, selectievakjes, enzovoort. U kunt deze formulieren op elk platform invullen. De formulieren kunnen worden bewerkt in Acrobat. U kunt Acroform-velden echter niet bewerken of verwijderen op een mobiel apparaat.

 • De formulieren met de functie Invullen en ondertekenen zijn eenvoudiger en kunnen worden gemaakt op elk platform, inclusief mobiele apparaten. De velden van dit type formulier zijn vergelijkbaar met annotaties: selecteer een element uit de bijbehorende werkbalk van het formulier en tik vervolgens op de gewenste plek in een PDF om het element in het PDF-bestand te plaatsen. In Acrobat kunt u de velden van de functie Invullen en ondertekenen ook toevoegen en bewerken. Let op: u kunt de velden van Invullen en ondertekenen niet toevoegen aan een Acroform-formulier.

Acroform-functies

Een formulier invullen

Acroforms bevatten al velden. U kunt deze velden niet aan een Acroform toevoegen of eruit verwijderen. Als u een formulier wilt invullen, tikt u eenvoudig op een veld.

../_images/forms.png

Met de Tab-toets door velden navigeren

Door velden navigeren:

 1. Selecteer Vorige of Volgende.

 2. Voer de benodigde gegevens in en tik buiten het veld om de gegevens van het veld op te slaan.

Formuliervelden opnieuw instellen

Een veld wissen:

 1. Selecteer een willekeurig veld.

 2. Tik op Opnieuw instellen.

 3. Wanneer u wordt gevraagd om opnieuw instellen te bevestigen, tikt u op Annuleren of Opnieuw instellen.

Toetsenbordnavigatie met Bluetooth

Acrobat Reader biedt ondersteuning voor Bluetooth-toetsenbordnavigatie in formulieren. Zo kunt u al uw apparaten en randapparatuur gebruiken en sneller werken met formulieren.

Ondersteuning voor JavaScript-API's

Acrobat Reader biedt ondersteuning voor het gebruik van JavaScript voor veldberekeningen, -validaties en -indelingen. Voor meer informatie gaat u naar de API-referentiehandleiding voor mobiele apparaten: https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/Mobile/index.html.

Functies van Invullen en ondertekenen

Uw profiel instellen

Standaard gebruikt de app uw app-profiel voor woordsuggesties als u formulieren invult. Als u typt, worden overeenkomstige profielgegevens weergegeven in de pop-up van het toetsenbord. Hierdoor bespaart u veel tijd, vooral op mobiele apparaten. Uw profiel configureren:

 1. Tik op pictogram voor profiel > Gebruikersprofiel.

 2. Vul een veld in.

 3. Tik op Gereed.

../_images/profile.png

Formulieren automatisch invullen

Standaard gebruikt de app uw invulgeschiedenis en gebruikersprofiel voor woordsuggesties voor alle volgende formulieren. Hierdoor bespaart u veel tijd, vooral op mobiele apparaten. Bronnen voor deze suggesties zijn onder meer:

 • Uw apparaatprofiel: Profielgegevens worden weergegeven in de pop-up van het toetsenbord.

 • Gegevens van opgeslagen formulieren: Als de eerste twee letters overeenkomen met gegevens die u hebt ingevuld in eerdere (opgeslagen) formulieren, worden die gegevens gebruikt voor de automatische suggesties.

 • Datumnotaties: Als u de eerste letter of een willekeurig getal invult voor de huidige datum, worden de volgende datumnotaties voorgesteld: 06-08-2018; 6 aug 2018; 6 augustus 2018.

Deze functie uitschakelen:

 1. Tik op pictogram voor profiel > Voorkeuren.

 2. Schakel de optie Woorden of zonnen suggereren bij het invullen van formulieren uit.

 3. Tik op Gereed.

../_images/suggest.png

De gegevensgeschiedenis van een formulier wissen

Uw gebruiksgeschiedenis van voltooide formulieren wordt opgeslagen. Hierdoor kan de app woorden suggereren wanneer u typt in een formulierveld. Om uw geschiedenis voor suggesties te wissen tikt u op Suggesties wissen > Alles wissen > Gereed.

Een formulier maken en bewerken

U kunt praktisch elk PDF heel eenvoudig converteren naar een formulier en dit naar andere gebruikers sturen of zelf invullen. Let op: de functies van Invullen en ondertekenen kunnen niet worden gebruikt door sommige documenten, zoals Acroforms en PDF's die zijn ondertekend of beveiligd via een wachtwoord.

Een formulier maken in een open document:

 1. Tik op pictogram voor bewerken > pictogram voor invullen en ondertekenen om de werkbalk Invullen en ondertekenen te tonen.

../_images/editbuttonmenu.png
 1. Selecteer een formuliergereedschap, bijvoorbeeld een tekstveld of selectievakje.

 2. Voer de gegevens in. Standaard stelt de app woorden voor die u in de tekstvelden kunt invoeren.

Wanneer u een element plaatst, biedt een contextmenu opties voor het wijzigen van de grootte van het lettertype, de verwijdering van het element, enzovoort.

../_images/formeditmenu.png

Opmerking

U kunt tekst vanuit het klembord naar een tekstveld kopiëren.

Formulieren ondertekenen

Ondertekening is een eenvoudig proces, vooral indien u al uw handtekening hebt gemaakt. Tik op handtekeningpictogram en plaats uw handtekening.

Opmerking

Ondertekende documenten zijn vergrendeld en kunnen niet worden bewerkt. Als het document is opgeslagen, kunnen acties niet meer ongedaan worden gemaakt.

Tekst plakken in tekstvelden

Wanneer u tekst naar het klembord van uw apparaat kopieert, kunt u die tekst heel eenvoudig in een tekstveld plakken door lang op het veld te drukken en op Plakken te tikken.

../_images/pastetext.png

Ongedaan maken en Opnieuw uitvoeren

Wanneer u een formulier invult, kunt u elke handeling (behalve ondertekening) ongedaan maken en opnieuw uitvoeren. Tik op pictogram Ongedaan maken of pictogram Opnieuw uitvoeren in het menu rechtsboven of boven het toetsenbord (indien zichtbaar).

../_images/undoredo.png

Formuliervelden verwijderen

Een veld verwijderen:

 1. Tik op een willekeurig veld.

 2. Tik op Opnieuw instellen.

 3. Wanneer u wordt gevraagd om de herstelhandeling te bevestigen, tikt u op Annuleren of Opnieuw instellen.

Veelgestelde vragen over formulieren

Biedt Acrobat Reader ondersteuning voor XFA-formulieren?

Nee. Acrobat Reader kan geen dynamische of statische XFA-formulieren openen die zijn gemaakt met LiveCycle Designer.

Is LiveCycle-integratie beschikbaar?

Acrobat Reader biedt ondersteuning voor bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd via Adobe LiveCycle Rights Management Server. Ook wordt het intrekken van documenten nu ondersteund. Zie de Enterprise-handleiding voor mobiele apparaten op https://www.adobe.com/go/readermobileetk voor meer informatie.

Waarom is het formulier dat ik op mijn apparaat heb ingevuld helemaal leeg op andere apparaten?

Hiervoor kunnen er meerdere redenen zijn:

 • Het invullen van XFA-formulieren (soms gemaakt met LiveCycle Designer) wordt niet ondersteund.

 • Veel niet-Adobe PDF-viewers BIEDEN GEEN ONDERSTEUNING voor de weergave van formuliergegevens. Hieronder vallen iBooks, de ingebouwde PDF Preview-functie in iPad Mail en andere apps (zoals Dropbox).

Waarom zie ik geen gereedschappen voor formulierelementen?

U hebt een Acroform of ondertekend formulier geopend. U kunt geen formuliervelden toevoegen aan dit type bestand.

Waarom worden mijn profielgegevens niet gebruikt om het formulier automatisch in te vullen?

U kijkt waarschijnlijk naar een Acroform en niet naar een formulier met de functie Invullen en ondertekenen. Profielgegevens zijn alleen beschikbaar bij Invullen en ondertekenen.

Waarom kan ik mijn formulier niet bewerken?

Ondertekende formulieren zijn vergrendeld.