PDF'leri değiştirme

Ayrıca bkz.

Arabiriminizi kontrol edin! Aşağıdaki ekran uygulama arabiriminizle eşleşiyorsa klasik sürümdesiniz. Klasik deneyimi kullanarak PDF'leri değiştirme hakkında bilgi edinin. Cevabınız hayır ise okumaya devam edin. oldui

PDF'ye metin ekleme

 1. Alt araç çubuğundan Metin'e dokunun.

Belge, alt araç çubuğunun metin rengi ve metin boyutu seçme araçlarının görüntülendiği "Metin ekle" modunda açılır.

../_images/add-text.png
 1. Metin rengini seçmek için:

 1. Renk paletini ve metin boyutu çubuğunu etkinleştirmek için colorpicker öğesine dokunun.

 2. colorpicker öğesine ve ardından paletten herhangi bir renge dokunun.

../_images/text-color.png
 1. Metin boyutunu değiştirmek için:

 1. Metin boyutu çubuğunu açmak için textsize öğesine dokunun.

 2. Boyut çubuğunu istediğiniz metin boyutuna sürükleyin.

 1. Belgede metin eklemek istediğiniz yere dokunun.

 2. Görüntülenen metin kutusuna metni girin, ardından sendarrow öğesine dokunun.

 3. Metin kutusunu yeniden boyutlandırmak için köşe tutamaçlarını gereken şekilde sürükleyin.

 4. Metin kutusunu farklı bir konuma taşımak için metin kutusunu basılı tutun ve sürükleyin.

 5. Daha fazla metin eklemek için belgeye tekrar dokunun ve yukarıdaki adımları izleyin.

 6. İşiniz bittiğinde, "Metin ekle" modundan çıkmak için sol üst köşedeki < simgesine dokunun.

Boş bir alana hızlıca metin eklemek için:

 1. Metin eklemek istediğiniz boş alana dokunun ve basılı tutun.

 2. Açılan menüden Metin'e dokunun.

 3. Metin kutusuna metninizi girin, ardından sendarrow seçeneğine dokunun.

../_images/quick-actions-menu.png

Eklenen metni düzenlemek, değiştirmek veya silmek için:

 1. Metne dokunun.

 2. Açılan iletişim kutusunda, gerekirse aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını gerçekleştirin:

  • Metni silmek için delete seçeneğine dokunun

  • Metin rengini değiştirmek için colorpicker öğesine dokunun ve ardından başka bir renk seçin.

  • Metin boyutunu değiştirmek için textsize öğesine dokunun ve ardından kaydırıcıyı istediğiniz boyuta sürükleyin.

  • Metni düzenlemek için overflow > Notu Düzenle'ye dokunun**. Ardından metni düzenleyin ve yeni metni girmek için sendarrow seçeneğine dokunun.

  • Eklenen metne yanıt eklemek için reply seçeneğine dokunun ve bir yanıt ekleyin. Yanıtı girmek için sendarrow seçeneğine dokunun.

  • Belgeye eklenen tüm metinlerde ve yorumlarda gezinmek için < ve > oklarını kullanın ve bunları gereken şekilde görüntüleyip değiştirin.

../_images/added-text-edit.png

PDF'deki metni düzenleme

PDF'yi yalnızca Adobe Acrobat Premium veya Adobe Acrobat Pro aboneliğiniz varsa düzenleyebilirsiniz.

 1. moretools > PDF Düzenle'ye dokunun.

PDF'yi düzenleme modunda açar.

 1. Düzenlemek istediğiniz metne dokunun. Seçimi gerektiği gibi ayarlamak için seçim kutusunun tutamaçlarını hareket ettirin.

../_images/edit-text.png
 1. Açılan menüde Metni düzenle'ye dokunun.

 2. Düzenleme bölmesinde metni gereken şekilde düzenleyin ve Bitti'ye dokunun.

../_images/edit-text-mode.png
 1. Düzenlemelerinizi iptal etmek için üstteki çubuktan İptal'e dokunun.

 2. PDF'nizdeki bazı metinleri hızla düzenlemek için:

 1. Düzenlemek istediğiniz metni basılı tutun.

 2. Açılan menüde Metni düzenle'ye dokunun.

 3. Açılan düzenleme bölmesinde metni gereken şekilde düzenleyin ve Tamam'a dokunun.

Metni silme

PDF'nizdeki metni yalnızca Adobe Acrobat Premium veya Adobe Acrobat Pro aboneliğiniz varsa silebilirsiniz.

PDF'nizden metin silmek için:

 1. moretools > PDF Düzenle'ye dokunun.

PDF'yi düzenleme modunda açar.

 1. Silmek istediğiniz metne dokunun. Seçimi gerektiği gibi ayarlamak için seçim kutusunun tutamaçlarını hareket ettirin.

 2. Açılan menüde Sil'e dokunun.

Seçili metin silinir. Üst menüden |undo| seçeneğine dokunarak silinen metni geri yükleyebilirsiniz.

Görüntü düzenleme

Acrobat Reader uygulamasının geçerli sürümü PDF'de görüntü düzenlemeyi desteklemez.

Görüntü ekleme

PDF'ye yalnızca Adobe Acrobat Premium veya Adobe Acrobat Pro aboneliğiniz varsa görüntü ekleyebilirsiniz.

PDF'ye yeni görüntü eklemek için:

 1. moretools > PDF Düzenle'ye dokunun.

  PDF'yi düzenleme modunda açar.

 1. Alt araç çubuğundan addimage Görüntü ekle'ye dokunun. Belgede görüntüyü eklemek istediğiniz boş alana dokunun.

../_images/add-image.png
 1. Görüntü ekle panelinden, aşağıdaki iki işlemden birini gerçekleştirin:

  • Fotoğraflardan ekle: İstenirse fotoğraflara erişime izin verin. Son kullanılan görüntü galerisi açılır. Seçim yapmak için buradan bir görüntüye dokunabilirsiniz. Diğer uygulamalardan görüntü seçmek için üst panelde görüntülenen uygulama simgelerinden birine dokunun ve dilediğiniz görüntüyü seçin.

  • Kameradan ekle'ye dokunun: Kameraya erişim izni vermeniz istenirse dilediğiniz onay seçeneğini belirleyin. Ardından, kamerayı görüntüye odaklayın ve yakalama simgesine dokunun. İstediğiniz görünümü ayarladıktan sonra Tamam'ı seçin.

Eklenen görüntüyü değiştirmek için:

 1. Görüntüye dokunun ve gerektiği gibi aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını gerçekleştirin:

 • Görüntüyü taşımak için istediğiniz konuma sürükleyin.

 • Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için mavi köşe tutamaçlarını gerektiği gibi sürükleyin.

 • Görüntüyü silmek için Sil'e dokunun

 • Görüntüyü döndürmek için alt menüden rotateleft veya rotateright öğelerine dokunun.

  ../_images/add-image-modify.png

Çizim yapma

Çizim yapmak için:

 1. Alt araç çubuğundan çiz öğesine dokunun

Dosyayı, alt araç çubuğunun Görüntü rengi ve Görüntü çizgisi genişliğini seçmek için araçları görüntülediği "Görüntü ekle" modunda açar.

"Görüntü ekle" moduna hızlı erişim için belgede boş bir alana ve ardından görüntülenen menüde Çiz'e dokunun.

../_images/quick-actions-menu.png
 1. Çizim rengini değiştirmek için:

  1. Renk paletini etkinleştirmek için çiz öğesine dokunun.

  2. colorpicker öğesine ve ardından paletten herhangi bir renge dokunun.

 2. Görüntü satırı genişliğini değiştirmek için:

  1. Çizgi genişliği seçiciyi açmak için drawwidth öğesine dokunun.

  2. İstediğiniz genişlik çubuğuna dokunun.

../_images/draw-line-width.png
 1. Görüntü çizgisi rengini ve genişliğini seçtikten sonra belgeye dokunun ve bir görüntü çizmek için tek parmakla sürükleyin.

  Not: Belgede gezinmek ve gerektiğinde görüntüler çizmek için 2 parmakla kaydırmayı kullanabilirsiniz.

 2. Çizimin bir bölümünü silmek için sil seçeneğine dokunun, ardından silmek istediğiniz bölüme sürükleyin.

 3. Bir adımı geri almak için üst menüden undo öğesine dokunun.

 4. Bitti'ye dokunun.

Çizim değiştirmek veya silmek için:

 1. image simgesine dokunun.

 2. Açılan iletişim kutusunda gerektiği gibi aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

 • Görüntü rengini değiştirmek için şu öğeye dokunun:colorpicker

 • Görüntü çizgisi genişliğini değiştirmek için drawwidth öğesine dokunun

 • Görüntüyü silmek için delete öğesine dokunun

 • Görüntüye yorum eklemek için Yorum ekle alanına dokunun ve mesajınızı yazın. İşiniz bittiğinde sağ üst köşeden > öğesine dokunun.

 • Bir görüntüye yanıt eklemek için reply seçeneğine dokunun, ardından yanıtınızı ekleyin.

  ../_images/draw-modify.png

Ek açıklama ekleme

 1. Alt araç çubuğundan vurgula öğesine dokunun

  PDF'yi Vurgulama, altını çizme, üstünü çizme ve renk seçici araçlarını görüntüleyen Vurgulama modunda açar.

 2. Alt araç çubuğundan, aşağıdaki araçlardan birine gerektiği gibi dokunun:

  • vurgula metni vurgulamak için.

  • altını çiz metnin altını çizmek için.

  • üstü çizili metnin üstünü çizmek için.

 3. Ekran rengini doğrulamak için colorpicker simgesini kontrol edin. Rengi değiştirmek için colorpicker öğesine dokunun ve ardından renk paletinden bir renge dokunarak seçin.

 4. Vurgulamak/altını çizmek/üstünü çizmek istediğiniz metnin üzerine sürükleyin.

 5. Açılan metin büyüteç aracını kullanarak seçiminizi doğrulayabilirsiniz.

  ../_images/highlight-text-magnifier.png

  Seçilen ek açıklamayla metni, belirlediğiniz renkle işaretler.

Birkaç satırı hızlı bir şekilde vurgulamak, bu satırların altını veya üstünü çizmek için:

 1. İşaretlemek istediğiniz metne dokunun ve ardından satırları seçmek için tutamaçları sürükleyin.

 2. Görüntülenen menüde, istediğiniz işlemi gerektiği şekilde gerçekleştirmek için herhangi bir araca dokunun. Kopyalama, vurgulama, altını çizme, üstünü çizme, çeviri, seçilen metni okuma veya heceleme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Vurgulama/altını çizme/üstünü çizme işlemlerini değiştirmek veya yorum eklemek için:

 1. İşaretli metne dokunun.

 2. Açılan iletişim kutusunda, gerekirse aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını gerçekleştirin:

 • Vurgulama, altını çizme veya üstünü çizme işleminin rengini değiştirmek için colorpicker öğesine ve seçmek istediğiniz renge dokunun.

 • Ek açıklamayı yanıtlamak için overflow > Yanıtla'ya dokunun ve yanıtınızı girin.

 • Ek açıklamaya yorum eklemek için "Yorum ekle"’ alanına dokunun ve yorumunuzu girin.

 • Ek açıklamayı silmek için şu öğeye dokunun:delete

Yorum ekle

PDF'nize yorum eklemek için:

 1. Alt araç çubuğundan addcomments öğesine ve ardından belgeye yorum eklemek istediğiniz yere dokunun.

 2. Alternatif olarak, boş bir alana dokunun, ardından gösterilen menüden Yorum ekle'ye dokunun.

 3. Gösterilen yorum alanına mesajınızı yazın, ardından yorumu göndermek için sendarrow seçeneğine dokunun.

Yorum, belgesinde yorum ekle şeklinde yayınlanır.

Seçilen metne yorum eklemek için:

 1. Metne dokunun ve ardından yorum eklemek istediğiniz metni seçmek için tutamaçları sürükleyin.

 2. Açılan menüde Yorum ekle'ye dokunun.

../_images/comments-3.png
 1. "Yorum ekle" alanına yorumunuzu yazın, ardından sendarrow seçeneğine dokunun.

Seçilen metni vurgular ve ona yorum ekler.

Yorum listesini görüntüleme

PDF'nizdeki yorumların listesini görüntülemek için:

 1. Üst çubuktan commentslist öğesine dokunun.

  PDF'deki tüm yorumların listesi açılır.

  ../_images/comments-panel.png
 1. Bir yorumu yanıtlamak için Yanıtla seçeneğine dokunun, ardından yorumunuzu girin.

 2. Bir yorumu düzenlemek için yorumun yanındaki overflow seçeneğine, ardından Yorumu düzenle seçeneğine dokunun.

 3. Yorumu silmek için yorumun yanındaki overflow seçeneğine, ardından Sil seçeneğine dokunun.

PDF'de sayfaları organize etme

PDF'nizin sayfalarını yalnızca Adobe Acrobat Premium veya Adobe Acrobat Pro aboneliğiniz varsa silebilirsiniz.

Sayfaları organize etmek için:

 1. moretools Daha fazla araç > organize et Sayfaları organize et'e dokunun.

../_images/organize.png
 1. Alternatif olarak, overflow > Sayfalar'a dokunun.

../_images/pages-1.png
 1. Seçmek için bir veya daha fazla sayfaya dokunun ve ardından aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerektiği gibi gerçekleştirin:

  • Sayfaları döndürmek için: rotateleft veya rotateright seçeneğine dokunun.

  • Sayfaları yeniden sıralamak için: Bir sayfaya uzun basın, ardından yeni bir konuma sürükleyin.

  • Sayfaları silmek için: delete seçeneğine dokunun ve işlemi onaylayın.

  • Sayfa yerleştirmek için: ekleme simgesine dokunun, ardından başka bir dosya mı yoksa boş bir sayfa mı ekleyeceğinizi seçin. Ardından önce veya sonra seçeneğini belirleyin. Uygulama dosyayı otomatik olarak kaydeder.

  • Sayfaları ayıklamak için: extract simgesine dokunun. Ayıklanan sayfalar, aygıtınıza otomatik olarak "<dosya adı> dosyasından sayfalar" şeklinde kaydedilir.

Bir PDF'deki sayfaları kırpma

PDF'nizin sayfalarını yalnızca Adobe Acrobat Premium veya Adobe Acrobat Pro aboneliğiniz varsa kırpabilirsiniz.

Bir sayfayı kırpmak için:

 1. moretoolsDaha fazla araç > Kırp aracıyla bir sayfayı kırpmak için Sayfaları kırp'a dokunun.

../_images/crop-pages.png
 1. Kırpma çerçevesini istediğiniz gibi ayarlamak için seçim tutamaçlarını sürükleyin.

  • Kırpma ayarlarını PDF'nin tüm sayfalarına uygulamak için Tüm sayfala'a dokunarak açık konuma getirin.

  • Ayarları uygulamak için Kaydet'e dokunun.

  • Kırpma ayarlarını sıfırlamak için Sıfırla'ya dokunun.

PDF'yi Adobe Bulut Depolama Alanına kaydetme

Aşağıdaki dosyalar otomatik olarak kaynak bulut konumuna kaydedilir:

 • Buluttan indirdikten sonra güncellediğiniz bir dosya.

 • Paylaşım, inceleme, dosya birleştirme, PDF olarak dışa aktarma ve çeşitli Adobe bulut depolama alanı özellikleri gerektiren bir dosya.

Bir dosyayı Adobe bulut depolama alanına kaydetmek için üst menüden overflow > Adobe bulut depolama alanına kaydet'e dokunun.

Dosyanın bir kopyası Adobe bulut depolama alanına kaydedilir.

PDF'nin bir kopyasını kaydetme

Dosyalarınızın bir kopyasını Adobe bulut depolamaya veya desteklenen herhangi bir 3. taraf depolama alanına kaydedebilirsiniz. Acrobat, paylaşılan ve incelenecek dosyaların bir kopyasını yorumlarıyla birlikte kaydetmenize olanak tanır.

PDF'nizin bir kopyasını kaydetmek için:

 1. Üst menüden overflow > Bir kopyasını kaydet'e dokunun.

 2. Bir konum seçin.

 3. Kaydet'e dokunun.