Dostępność

Urządzenia z systemem iOS obsługują wiele funkcji ułatwień dostępności, których nie ma na liście. Więcej informacji można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy Apple. Ustawienia ułatwień dostępu można również sprawdzić, przechodząc do ekranu ustawień urządzenia i dotykając pozycji Dostępność.

Włączanie funkcji wizualnych

Czytanie w słabym świetle

Funkcja trybu ciemnego urządzenia poprawia czytelność w warunkach słabego oświetlenia. Funkcja czytania w słabym świetle pomaga ograniczyć zmęczenie oczu i wydłużyć czas pracy baterii.

Aby włączyć tryb nocny:

 1. Przejdź do ekranu ustawień w urządzeniu.

 2. Dotknij pozycji Wyświetlanie i jasność.

 3. Dotknij pozycji Tryb nocny.

../_images/nightshift.png
 1. Skonfiguruj ustawienia. W zależności od wersji systemu operacyjnego można zaplanować włączanie trybu nocnego, włączyć go ręcznie oraz kontrolować ogólną barwę.

../_images/nightshift1.png

Jasność wyświetlacza

Ustaw jasność wyświetlacza, aby zwiększyć jego czytelność w razie potrzeby.

 1. Przejdź do ekranu ustawień w urządzeniu.

 2. Dotknij pozycji Wyświetlanie i jasność.

 3. Ustaw poziom jasności.

../_images/brightness.png

Odwracanie kolorów

Aby odwrócić kolory:

 1. Dotknij kolejno Ustawienia > Dostępność.

 2. Dotknij opcji Wyświetlacz i rozmiar tekstu.

 3. Wybierz jedną opcję:

  • Włącz opcję Odwrócenie inteligentne, aby odwrócić większość kolorów, ale pozostawić obrazy, multimedia i niektóre aplikacje w ich pierwotnym stanie.

  • Włącz opcję Odwrócenie klasyczne, aby odwrócić kolory wyświetlacza.

../_images/invertcolor.png

Uwaga

Na tym ekranie można również zmienić kontrast, rozmiar tekstu i inne funkcje wyświetlacza.

Włączanie trybu ciemnego

System iOS w wersji 13 i nowszych obsługuje tryb ciemny. Wysoki kontrast trybu ciemnego może poprawić czytelność w środowiskach o słabym świetle, a także wydłużyć czas pracy baterii. Dla niektórych użytkowników tryb ciemny jest ważną funkcją dostępności, która zachowuje kolory i sposób wyświetlania obrazów lepiej niż tryb nocny.

 1. Przejdź do ekranu ustawień w urządzeniu.

 2. Dotknij pozycji Wyświetlanie i jasność.

 3. Wybierz tryb jasny lub ciemny.

../_images/darkmode.png

Włączanie funkcji audio

Używanie funkcji VoiceOver

Aplikacja obsługuje funkcję VoiceOver — wbudowane oprogramowanie do odczytywania treści ekranu w systemie iOS. Funkcja VoiceOver umożliwia osobie z wadą wzroku usłyszeć treść pliku PDF po wykonaniu prostych gestów. Aby włączyć funkcję VoiceOver:

 1. Przejdź do ekranu ustawień w urządzeniu.

 2. Dotknij pozycji Dostępność.

 3. Dotknij pozycji VoiceOver i włącz tę funkcję.

../_images/voiceover.png

Używanie funkcji gestów

Aplikacja obsługuje standardowe gesty VoiceOver opisane w dokumentacji firmy Apple.