Informacje o wydaniu

Regularnie aktualizujemy aplikację Adobe Acrobat Sign w celu rozwiązania problemów, poprawy wydajności i zapewnienia użytkownikom lepszej obsługi. Aktualizowanie aplikacji na bieżąco zapewnia dostęp do najnowszych funkcji i usprawniony interfejs użytkownika.

Maj 2022 r. (wersja 3.26.1)

Nowości

Oprócz usprawnień wydajności i stabilności w tym wydaniu wprowadzono także zmianę nazwy z Adobe Sign na Adobe Acrobat Sign.

Październik 2021 r. (wersja 3.26)

Nowości

Ta wersja zawiera ulepszenia wydajności i stabilności.

Rozwiązane problemy

  • Poprawiono uprawnienia do przechwytywania lokalizacji osoby wysyłającej umowę dla użytkownika kontrolującego lokalizację podpisywania.

  • Rozwiązano problem powodujący utknięcie umowy na etapie „Oczekiwanie na synchronizację”. Użytkownicy mogą się wylogować i zalogować ponownie, aby przejść do następnego etapu procedury „Zakończone” lub „Oczekiwanie na innych”.