Το 71% των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων χρησιμοποιεί αποκλειστικά ψηφιακές διαδικασίες εγγράφων — γίνετε μέλος της πλειοψηφίας.

Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα για να λάβετε τη μελέτη της Forrester.

Διαβάστε τις Διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων το 2020: Οι ηλεκτρονικές υπογραφές στο επίκεντρο — μια έκθεση της Forrester.

 

Όταν χτύπησε η πανδημία, οι επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αντιμετώπισαν νέες και πρωτοφανείς απαιτήσεις. Για να ευδοκιμήσουν εν μέσω αλλαγών, έπρεπε να ψηφιοποιήσουν γρήγορα τις διαδικασίες εγγράφων. Μάθετε πώς αυτές οι επιχειρήσεις μετέτρεψαν τις αντιξοότητες σε απροσδόκητα οφέλη.

 

 

Σε αυτή την έκθεση θα μάθετε:

 

  • Πώς οι διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων δεν είναι απλώς εργαλεία, αλλά επιτακτική ανάγκη για την επιχειρηματική δραστηριότητα σήμερα
 
  • Πώς η ψηφιοποίηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο και να αυξήσει τα έσοδα ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας
 
  • Πώς τα ψηφιακά έγγραφα μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών και των εργαζομένων τώρα και μακροπρόθεσμα
demo

“Digital Document Processes In 2020: A Spotlight On Financial Servicess” (Διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων το 2020: Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο επίκεντρο), μελέτη που διεξήχθη από τη Forrester Consulting για λογαριασμό της Adobe, Αύγουστος 2020.

 

Η Adobe, το λογότυπο Adobe και το λογότυπο Adobe PDF είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.