71% finanšu pakalpojumu iestāžu izmanto tikai digitālos dokumentu procesus — pievienojieties vairākumam.

Lai iegūtu Forrester ziņojumu, aizpildiet šo veidlapu.

Lasiet Forrester ziņojumu “Digitālā dokumentu aprite 2020. gadā — finanšu pakalpojumi”.

 

Iestājoties pandēmijai, finanšu pakalpojumu uzņēmumi saskārās ar jauniem un vēl nepieredzētiem izaicinājumiem. Lai sekmīgi attīstītos pārmaiņu apstākļos, bija ātri jādigitalizē dokumentu procesi. Uzziniet, kā uzņēmumi pārvarēja grūtības un kādus necerētus ieguvumus šis process tiem sniedza.

 

 

Izlasot šo ziņojumu, uzzināsiet:

 

  • Kāpēc digitālie dokumentu procesi nav tikai rīki, bet gan nepieciešams nosacījums uzņēmējdarbībai mūsdienās
 
  • Kā digitalizācija var samazināt riskus un pavērt jaunas peļņas iespējas pat pandēmijas apstākļos
 
  •  Kā digitālie dokumenti var uzlabot klientu un darbinieku pieredzi šobrīd un ilgtermiņā
demonstrācijas versijas

Ziņojums “Digitālā dokumentu aprite 2020. gadā — finanšu pakalpojumi”, ko 2020. gada augustā pēc Adobe pasūtījuma sagatavoja uzņēmums Forrester Consulting.

 

Adobe, Adobe logotips un Adobe PDF logotips ir uzņēmuma Adobe reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. Visas citas preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.