Το 72% των επιχειρήσεων βλέπουν τις ψηφιακές ροές εργασίας ως τον τρόπο με τον οποίο θα ευδοκιμήσουν στους μεταβαλλόμενους καιρούς.

Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα για να λάβετε τη μελέτη της Forrester.

Διαβάστε το «Πώς οι διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων μετατοπίζονται

από τη βέλτιστη πρακτική στην επιχειρηματική αναγκαιότητα

μια έκθεση της Forrester.

 

Μάθετε πώς να ενδυναμώσετε το εξ αποστάσεως εργατικό δυναμικό σας και να γίνετε ένας ευέλικτος χώρος εργασίας χρησιμοποιώντας λύσεις ψηφιακών εγγράφων κατά τη διάρκεια αυτής της παγκόσμιας κρίσης και πέραν αυτής.

 

 

Σε αυτή την έκθεση θα μάθετε:

Διαβάστε το «Πώς οι διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων μετατοπίζονται

από τη βέλτιστη πρακτική στην επιχειρηματική αναγκαιότητα

— μια έκθεση της Forrester.

 

Μάθετε πώς να ενδυναμώσετε το εξ αποστάσεως εργατικό δυναμικό σας και να γίνετε

ένας ευέλικτος χώρος εργασίας χρησιμοποιώντας λύσεις ψηφιακών εγγράφων κατά τη διάρκεια αυτής της

παγκόσμιας κρίσης και πέραν αυτής.

 

Σε αυτή την έκθεση θα μάθετε:

Πώς οι ψηφιακές διαδικασίες εγγράφων βοηθούν τις επιχειρήσεις

να παραμείνουν ανθεκτικές


Πώς η ψηφιοποίηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

και να αυξήσει τα έσοδα


Πώς τα ψηφιακά έγγραφα μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών και

των εργαζομένων τώρα και μακροπρόθεσμα

Πώς οι ψηφιακές διαδικασίες εγγράφων βοηθούν τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ανθεκτικές


Πώς η ψηφιοποίηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο και να αυξήσει τα έσοδα


Πώς τα ψηφιακά έγγραφα μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών και

των εργαζομένων τώρα και μακροπρόθεσμα

Διαβάστε το «Πώς οι διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων

μετατοπίζονται από

Ατη βέλτιστη πρακτική στην επιχειρηματική

αναγκαιότητα— μια έρευνα της

Forrester.

 

Μάθετε πώς να ενδυναμώσετε το εξ αποστάσεως

εργατικό δυναμικό σας και να γίνετε ένας ευέλικτος χώρος εργασίας

χρησιμοποιώντας λύσεις ψηφιακών εγγράφων κατά τη διάρκεια αυτής της

παγκόσμιας κρίσης και πέραν αυτής.

 

Σε αυτή την έκθεση θα μάθετε:

Πώς οι ψηφιακές διαδικασίες εγγράφων βοηθούν τις επιχειρήσεις

να παραμείνουν ανθεκτικές

Πώς η ψηφιοποίηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

και να αυξήσει τα έσοδα

Πώς τα ψηφιακά έγγραφα μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών και

των εργαζομένων τώρα και

μακροπρόθεσμα

demo

«How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity», μελέτη που διεξήχθη από τη Forrester Consulting για λογαριασμό της Adobe, Αύγουστος 2020.

 

Η Adobe, το λογότυπο Adobe και το λογότυπο Adobe PDF είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι

ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.