Para sa 72% ng mga negosyo, ang mga digital workflow ang paraan ng mga ito para umunlad sa pabago-bagong panahon.

Kumpletuhin ang form na ito para makuha ang pag-aaral ng Forrester.

Basahin ang How Digital Document Processes Are Shifting

From Best Practice To Business Necessity

isang pag-aaral ng Forrester.

 

Alamin kung paano bigyang-kakayahan ang remote na workforce mo at gawing agile ang workplace gamit ang mga digital document solution sa panahong ito ng pandaigdigang krisis at pagkatapos nito.

 

 

Sa ulat na ito, malalaman mo ang mga sumusunod:

Basahin ang How Digital Document Processes Are

Shifting From Best Practice To Business Necessity

—  isang pag-aaral ng Forrester.

 

Alamin kung paano bigyang-kakayahan ang remote na workforce mo at gawing

agile ang workplace gamit ang mga digital document solution sa panahong ito ng

pandaigdigang krisis at pagkatapos nito.

 

Sa ulat na ito, malalaman mo ang mga sumusunod:
 

Paano natutulungan ng mga proseso ng digital na dokumento ang mga negosyo

   na manatiling matatag


Paano posibleng paliitin ng digitalization ang panganib at magbigay-daan sa

   mga oportunidad para kumita


Paano mapapahusay ng mga digital na dokumento

   ang customer at employee experience ngayon at nang pangmatagalan

• Paano natutulungan ng mga proseso ng digital na dokumento ang mga negosyo na manatiling matatag


• Paano posibleng paliitin ng digitalization ang panganib at magbigay-daan sa mga oportunidad para kumita


• Paano mapapahusay ng mga digital na dokumento ang customer at employee experience

   ngayon at nang pangmatagalan

Basahin ang How Digital Document

Processes Are Shifting From

Best Practice To Business

Necessity —  isang pag-aaral ng

Forrester.

 

Alamin kung paano bigyang-kakayahan ang remote na

workforce mo at gawing agile ang workplace

gamit ang mga digital document solution sa panahong ito ng

pandaigdigang krisis at pagkatapos nito.

 

Sa ulat na ito, malalaman mo ang mga sumusunod:
 

Paano natutulungan ng mga proseso ng digital na dokumento

   ang mga negosyo na manatiling matatag

Paano posibleng paliitin ng digitalization ang panganib at magbigay-daan

   sa mga oportunidad para kumita

Paano mapapahusay ng mga digital na dokumento

   ang customer at employee experience ngayon at

   nang pangmatagalan

demo

“How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity,” isang kinomisyong pag-aaral na isinagawa ng Forrester Consulting sa ngalan ng Adobe, Agosto 2020.

 

Ang Adobe, logo ng Adobe, at logo ng Adobe PDF ay mga nakarehistrong trademark o trademark ng Adobe sa United States at/o iba pang bansa. Ang lahat ng iba pang trademark ay

pag-aari ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito.

 

 

© 2020 Adobe. Nakalaan ang lahat ng karapatan.