72% perniagaan melihat aliran kerja digital sebagai cara mereka berkembang maju dalam perubahan masa.

Lengkapkan borang ini untuk mendapatkan kajian Forrester.

Baca Cara Proses Dokumen Digital Berubah

Daripada Amalan Terbaik Kepada Keperluan Perniagaan

kajian Forrester.

 

Ketahui cara memperkasakan tenaga kerja jarak jauh anda dan menjadi tempat kerja yang tangkas menggunakan penyelesaian dokumen digital semasa krisis global ini dan seterusnya.

 

 

Dalam laporan ini, anda akan mengetahui:

Baca Cara Proses Dokumen Digital

Berubah Daripada Amalan Terbaik Kepada Keperluan Perniagaan

kajian Forrester.

 

Ketahui cara memperkasakan tenaga kerja jarak jauh anda dan menjadi

tempat kerja yang tangkas menggunakan penyelesaian dokumen digital semasa

krisis global ini dan seterusnya.

 

Dalam laporan ini, anda akan mengetahui:

Cara proses dokumen digital membantu perniagaan

kekal berdaya tahan


Cara pendigitalan boleh mengurangkan risiko dan membuka

peluang pendapatan


Cara dokumen digital dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan

pekerja sekarang danuntuk jangka masa yang panjang

Cara proses dokumen digital membantu perniagaan kekal berdaya tahan


Cara pendigitalan boleh mengurangkan risiko dan membuka peluang pendapatan


Cara dokumen digital dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan pekerja

sekarang dan untuk jangka masa yang panjang

Baca Cara Dokumen Digital

Proses Berubah Daripada

Amalan Terbaik kepada Perniagaan

Keperluan — Forrester

kajian.

 

Ketahui cara memperkasakan tenaga kerja jarak jauh

anda dan menjadi tempat kerja yang tangkas

menggunakan penyelesaian dokumen digital semasa

krisis global ini dan seterusnya.

 

Dalam laporan ini, anda akan mengetahui:

Cara proses dokumen digital membantu

perniagaan kekal berdaya tahan

Cara pendigitalan boleh mengurangkan risiko dan membuka

peluang pendapatan

Cara dokumen digital dapat meningkatkan

pengalaman pelanggan dan pekerja sekarang dan

untuk jangka masa yang panjang

tunjuk cara

“Cara Proses Dokumen Digital Berubah Daripada Amalan Terbaik Kepada Keperluan Perniagaan,” kajian bertauliah yang dijalankan oleh Forrester Consulting bagi pihak Adobe, Ogos 2020.

 

Adobe, logo Adobe dan logo Adobe PDF adalah sama ada tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan Adobe di Amerika Syarikat dan/atau negara lain. Semua tanda dagangan lain ialah

hak milik pemilik masing-masing.

 

 

© 2020 Adobe. Hak cipta terpelihara.