‎72% מהעסקים רואים בתהליכי עבודה דיגיטליים את דרכם לשגשוג בזמנים משתנים.

מלאו את הטופס הזה כדי לקבל את המחקר של Forrester.

קראו את How Digital Document Processes Are Shifting

From Best Practice To Business Necessity

מחקר של Forrester.

ראו כיצד להעצים את העובדים מרחוק ולהפוך למקום עבודה זריז וגמיש המשתמש בפתרונות של מסמכים דיגיטליים במהלך המשבר הגלובלי שאיתו אנו מתמודדים כיום ואף לאחר מכן.

בדוח הזה תלמדו:

קראו את How Digital Document Processes Are

Shifting From Best Practice To Business Necessity

– מחקר של Forrester.

ראו כיצד להעצים את העובדים מרחוק ולהפוך

למקום עבודה זריז וגמיש המשתמש בפתרונות מסמכים דיגיטליים

במהלך המשבר הגלובלי שאיתו אנו מתמודדים כיום ואף לאחר מכן.

בדוח הזה תלמדו:

איך תהליכים עם מסמכים דיגיטליים עוזרים לעסקים

   לשמור על חוסן


איך המעבר לתהליכים דיגיטליים יכול להפחית סיכונים ולפתוח

   הזדמנויות חדשות להכנסה


איך מסמכים דיגיטליים יכולים לשפר את חוויית

   הלקוחות והעובדים בהווה ולטווח רחוק

איך תהליכים עם מסמכים דיגיטליים עוזרים לעסקים לשמור על חוסן


איך המעבר לתהליכים דיגיטליים יכול להפחית סיכונים ולפתוח הזדמנויות חדשות להכנסה


איך מסמכים דיגיטליים יכולים לשפר את חוויית הלקוחות והעובדים

   בהווה ולטווח רחוק

קראו את How Digital Document

Processes Are Shifting From

Best Practice To Business

Necessity – מחקר של

Forrester.

ראו כיצד להעצים את העובדים

מרחוק ולהפוך למקום עבודה זריז וגמיש

המשתמש בפתרונות מסמכים דיגיטליים

במהלך המשבר הגלובלי שאיתו אנו מתמודדים כיום ואף לאחר מכן.

בדוח הזה תלמדו:

איך תהליכים עם מסמכים דיגיטליים עוזרים

   לעסקים לשמור על חוסן

איך המעבר לתהליכים דיגיטליים יכול להפחית סיכונים ולפתוח

   הזדמנויות חדשות להכנסה

איך מסמכים דיגיטליים יכולים לשפר

את חוויית הלקוחות והעובדים בהווה

ולטווח רחוק

הדגמה

"How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity" (איך תהליכים עם מסמכים דיגיטליים הופכים משיטת עבודה מומלצת לכורח עסקי) מחקר שנערך על ידי Forrester Consulting מטעם Adobe, אוגוסט 2020.

Adobe, הלוגו של Adobe והלוגו של Adobe PDF הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של חברת Adobe בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. כל שאר הסימנים המסחריים הם

רכושם של בעליהם בהתאמה.

©‏ 2020 Adobe. כל הזכויות שמורות.