72% uzņēmumu atzīst, ka digitālās darbplūsmas nodrošina uzņēmuma attīstību mainīgos apstākļos.

Lai iegūtu Forrester ziņojumu, aizpildiet šo veidlapu.

Lasiet Forrester ziņojumu “Kā digitālā dokumentu aprite mainās,

kļūstot no labākās prakses ieteikuma par uzņēmuma nepieciešamību

.

 

Uzziniet, kā šīs globālās krīzes laikā un arī pēc tam izmantot digitālos dokumentu risinājumus, lai uzlabotu attālinātā darba efektivitāti un piedāvātu elastīgas darba iespējas.

 

 

Izlasot šo ziņojumu, uzzināsiet:

Lasiet Forrester ziņojumu “Kā digitālā dokumentu aprite mainās,

Kļūstot no labākās prakses ieteikuma par uzņēmuma nepieciešamību

.

 

Uzziniet, kā šīs globālās krīzes laikā un arī pēc tam

izmantot digitālos dokumentu risinājumus,

lai uzlabotu attālinātā darba efektivitāti un piedāvātu elastīgas darba iespējas.

 

Izlasot šo ziņojumu, uzzināsiet:
 

Kā digitālā dokumentu aprite palīdz uzņēmumiem

sekmīgi turpināt darbu


Kā digitalizācija var samazināt riskus un pavērt jaunas

peļņas iespējas


Kā digitālie dokumenti var uzlabot klientu un

darbinieku pieredzi šobrīd un ilgtermiņā

Kā digitālā dokumentu aprite palīdz uzņēmumiem sekmīgi turpināt darbību


Kā digitalizācija var samazināt riskus un pavērt jaunas peļņas iespējas


Kā digitālie dokumenti var uzlabot klientu un darbinieku

pieredzi šobrīd un ilgtermiņā

Lasiet Forrester ziņojumu “Kā digitālā dokumentu

aprite mainās,

kļūstot no labākās prakses ieteikuma par uzņēmuma

nepieciešamību

.

 

Uzziniet, kā šīs globālās krīzes laikā

un arī pēc tam

izmantot digitālos dokumentu risinājumus,

lai uzlabotu attālinātā darba efektivitāti un piedāvātu elastīgas darba iespējas.

 

Izlasot šo ziņojumu, uzzināsiet:
 

Kā digitālā dokumentu aprite palīdz

uzņēmumiem sekmīgi turpināt darbu

Kā digitalizācija var samazināt riskus un pavērt jaunas

peļņas iespējas

Kā digitālie dokumenti var uzlabot klientu un

klientu un darbinieku pieredzi šobrīd

ilgtermiņā

demonstrācijas versijas

“Kā digitālā dokumentu aprite mainās, kļūstot no labākās prakses ieteikuma par uzņēmuma nepieciešamību” — ziņojums, ko 2020. gada augustā pēc Adobe pasūtījuma sagatavoja uzņēmums Forrester Consulting.

 

Adobe, Adobe logotips un Adobe PDF logotips ir uzņēmuma Adobe reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. Visas citas preču zīmes

pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.