72% firm postrzega cyfrowe obiegi pracy jako sposób na rozwój w czasie zmian.

Wypełnij ten formularz, aby uzyskać badanie firmy Forrester.

Przeczytaj Jak cyfrowe przetwarzanie dokumentów zmienia się

z dobrej praktyki w konieczność biznesową

badanie firmy Forrester.

 

Dowiedz się, jak zwiększyć możliwości pracowników zdalnych i uelastycznić miejsce pracy w czasie obecnego globalnego kryzysu i po nim dzięki rozwiązaniom do obsługi dokumentów cyfrowych.

 

 

Z tego raportu dowiesz się:

Przeczytaj Jak cyfrowe przetwarzanie dokumentów

zmienia się z dobrej praktyki w konieczność biznesową

— badanie firmy Forrester.

 

Dowiedz się, jak zwiększyć możliwości pracowników zdalnych

i uelastycznić miejsce pracy w czasie obecnego

globalnego kryzysu i po nim.

 

Z tego raportu dowiesz się:
 

Jak przetwarzanie dokumentów cyfrowych zwiększa

   odporność firm


Jak cyfryzacja może redukować ryzyko i otwierać

   możliwości uzyskiwania przychodów


Jak dokumenty cyfrowe mogą pozytywnie wpłynąć na doświadczenia klientów

i pracowników teraz oraz w dłuższym okresie

• Jak przetwarzanie dokumentów cyfrowych zwiększa odporność firm


• Jak cyfryzacja może redukować ryzyko i otwierać możliwości uzyskiwania przychodów


• Jak dokumenty cyfrowe mogą pozytywnie wpłynąć na doświadczenia klientów i pracowników

   teraz oraz w dłuższym okresie

Przeczytaj Jak cyfrowe przetwarzanie

dokumentów zmienia się

z dobrej praktyki w konieczność

biznesową — badanie

firmy Forrester.

 

Dowiedz się, jak zwiększyć możliwości pracowników zdalnych

i uelastycznić miejsce pracy

dzięki rozwiązaniom do obsługi dokumentów cyfrowych

w czasie globalnego kryzysu i po nim.

 

Z tego raportu dowiesz się:
 

Jak przetwarzanie dokumentów cyfrowych zwiększa

   odporność firm

Jak cyfryzacja może redukować ryzyko i otwierać

   możliwości uzyskiwania przychodów

Jak dokumenty cyfrowe mogą pozytywnie wpłynąć

   na doświadczenia klientów i pracowników teraz

   oraz w dłuższym okresie

pokaz

„Jak cyfrowe przetwarzanie dokumentów zmienia się z dobrej praktyki w konieczność biznesową”, badanie na zlecenie firmy Adobe przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting, sierpień 2020 r.

 

Adobe, the Adobe logo, and the Adobe PDF logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the

property of their respective owners.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.