72% doanh nghiệp coi các quy trình kỹ thuật số là cách để họ phát triển trong thời gian thay đổi.

Hoàn thành biểu mẫu này để nhận nghiên cứu của Forrester.

Đọc How Digital Document Processes Are Shifting

From Best Practice To Business Necessity

một nghiên cứu của Forrester.

 

Tìm hiểu cách trao quyền cho lực lượng lao động từ xa của bạn và trở thành một nơi làm việc linh hoạt bằng cách sử dụng các giải pháp tài liệu kỹ thuật số trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu này và hơn thế nữa.

 

 

Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu:

Đọc How Digital Document Processes Are

Shifting From Best Practice To Business Necessity

—  một nghiên cứu của Forrester.

 

Tìm hiểu cách trao quyền cho lực lượng lao động từ xa của bạn và trở thành

một nơi làm việc linh hoạt bằng cách sử dụng các giải pháp tài liệu kỹ thuật số trong

thời kỳ khủng hoảng toàn cầu này và hơn thế nữa.

 

Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu:
 

Các quá trình tài liệu kỹ thuật số giúp doanh nghiệp

   ứng biến linh hoạt như thế nào


Số hóa có thể giảm thiểu rủi ro và mở ra

   các cơ hội thu được doanh thu


Các tài liệu kỹ thuật số có thể cải thiện trải nghiệm khách hàng và

   nhân viên cho bây giờ và về lâu dài như thế nào

• Các quá trình tài liệu kỹ thuật số giúp doanh nghiệp ứng biến linh hoạt như thế nào


Số hóa có thể giảm thiểu rủi ro và mở ra các cơ hội thu được doanh thu như thế nào


Các tài liệu kỹ thuật số có thể cải thiện trải nghiệm khách hàng và nhân viên

   cho bây giờ và về lâu dài như thế nào

Đọc How Digital Document

Processes Are Shifting From

Best Practice To Business

Necessity —  một nghiên cứu của

Forrester.

 

Tìm hiểu cách trao quyền cho lực lượng

lao động từ xa của bạn và trở thành một nơi làm việc linh hoạt

bằng cách sử dụng các giải pháp tài liệu kỹ thuật số trong

thời kỳ khủng hoảng toàn cầu này và hơn thế nữa.

 

Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu:
 

Các quá trình tài liệu kỹ thuật số giúp

   các doanh nghiệp ứng biến linh hoạt như thế nào

Số hóa có thể giảm thiểu rủi ro và mở ra

    các cơ hội thu được doanh thu như thế nào

Các tài liệu kỹ thuật số có thể cải thiện

   trải nghiệm khách hàng và nhân viên cho bây giờ và về lâu dài

   như thế nào

bản biểu diễn

“How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity”, một nghiên cứu được ủy quyền do Forrester Consulting thay mặt cho Adobe thực hiện, tháng 8 năm 2020.

 

Adobe, logo Adobe và logo Adobe PDF là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là

tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe. Mọi quyền được bảo lưu.