72% ของธุรกิจมองว่าเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลเป็นแนวทางในการเติบโตในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อรับการผลศึกษาของ Forrester

อ่านกระบวนการทางเอกสารแบบดิจิทัล

เปลี่ยนจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจได้อย่างไร

รายงานของ Forrester

 

เรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานจากระยะไกลและกลายเป็นสถานที่ทำงานที่คล่องตัวโดยใช้โซลูชันเอกสารดิจิทัลในช่วงวิกฤตระดับโลกนี้และเรื่องที่เหนือกว่านั้น

 

 

ในรายงานนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่า:

อ่านระบวนการทางเอกสารแบบดิจิทัล

เปลี่ยนจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจได้อย่างไร

รายงานของ Forrester

 

เรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานจากระยะไกลและกลายเป็น

สถานที่ทำงานที่คล่องตัวโดยใช้โซลูชันเอกสารดิจิทัลในช่วง

วิกฤตระดับโลกนี้และในช่วงเหตุการณ์อื่นๆ

 

ในรายงานนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่า:

กระบวนการเอกสารดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจ

มีความยืดหยุ่นได้อย่างไร


การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลช่วยลดความเสี่ยงและเปิดโอกาส

ในการสร้างรายได้ได้อย่างไร


เอกสารดิจิทัลสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและ

พนักงานในตอนนี้และในระยะยาวได้อย่างไร

กระบวนการเอกสารดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นได้อย่างไร


• การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลช่วยลดความเสี่ยงและเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ได้อย่างไร


• เอกสารดิจิทัลสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและพนักงาน

ในตอนนี้และในระยะยาวได้อย่างไร

อ่านกระบวนการทางเอกสารแบบดิจิทัล

เปลี่ยนจาก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

มาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจได้อย่างไร ผลการศึกษาของ

Forrester

 

เรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับ

พนักงานจากระยะไกลและกลายเป็นสถานที่ทำงานที่

คล่องตัวโดยใช้โซลูชันเอกสารดิจิทัลในช่วงนี้

วิกฤตระดับโลกนี้และในช่วงเหตุการณ์อื่นๆ

 

ในรายงานนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่า:

กระบวนการเอกสารดิจิทัลช่วยให้

มีความยืดหยุ่นได้อย่างไร

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลช่วยลดความเสี่ยงและเปิดโอกาส

ในการสร้างรายได้ได้อย่างไร

เอกสารดิจิทัลสามารถปรับปรุง

ประสบการณ์ของลูกค้าและพนักงานในตอนนี้และ

ระยะยาวได้อย่างไร

ตัวอย่าง

“กระบวนการทางเอกสารแบบดิจิทัลเปลี่ยนจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจได้อย่างไร” งานวิจัยที่จัดทำโดย Forrester Consulting ในนามของ Adobe ในเดือนสิงหาคม 2020

 

Adobe โลโก้ Adobe และโลโก้ Adobe PDF เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมด

เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.