Το OpenType® είναι μια μορφή αρχείου γραμματοσειράς για όλες τις πλατφόρμες που αναπτύχθηκε από κοινού από την Adobe και τη Microsoft. Η Adobe έχει μετατρέψει ολόκληρη την Adobe Type Library σε αυτήν τη μορφή και πλέον παρέχει χιλιάδες γραμματοσειρές OpenType.

Τα δύο κύρια πλεονεκτήματα της μορφής OpenType είναι η συμβατότητά του σε όλες τις πλατφόρμες (το ίδιο αρχείο γραμματοσειράς λειτουργεί τόσο σε υπολογιστές Macintosh όσο και σε υπολογιστές με Windows) και η δυνατότητά του να υποστηρίζει ευρέως εκτεταμένα σύνολα χαρακτήρων και δυνατότητες διάταξης, τα οποία παρέχουν μεγαλύτερη γλωσσική υποστήριξη και προηγμένο τυπογραφικό έλεγχο. 

Η μορφή OpenType είναι μια επέκταση της μορφής TrueType SFNT που μπορεί επίσης να υποστηρίξει δεδομένα γραμματοσειρών Adobe® PostScript® και νέες τυπογραφικές δυνατότητες. Οι γραμματοσειρές OpenType που περιέχουν δεδομένα PostScript, όπως αυτές που βρίσκονται στην Adobe Type Library, έχουν το επίθημα .otf στο όνομα αρχείου γραμματοσειράς, ενώ οι γραμματοσειρές OpenType που βασίζονται σε TrueType έχουν επίθημα ονόματος αρχείου .ttf.

Οι γραμματοσειρές OpenType μπορούν να περιλαμβάνουν εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων και δυνατότητες διάταξης, παρέχοντας ευρύτερη γλωσσική υποστήριξη και πιο επακριβή τυπογραφικό έλεγχο. Οι γραμματοσειρές με εμπλουτισμένα χαρακτηριστικά Adobe OpenType διακρίνονται από τη λέξη "Pro", η οποία αποτελεί μέρος του ονόματος της γραμματοσειράς και εμφανίζεται στα μενού γραμματοσειράς της εφαρμογής. Οι γραμματοσειρές OpenType μπορούν να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιούνται μαζί με τις γραμματοσειρές PostScript Type 1 και TrueType.


Ένα αρχείο γραμματοσειράς για όλες τις πλατφόρμες

Κάθε γραμματοσειρά OpenType χρησιμοποιεί ένα μοναδικό αρχείο γραμματοσειρών για όλα τα δεδομένα περιγράμματος, μέτρησης και bitmap, απλουστεύοντας έτσι τη διαχείριση αρχείων. Επιπλέον, το ίδιο αρχείο γραμματοσειράς λειτουργεί σε υπολογιστές Macintosh και Windows. Το αποτέλεσμα είναι ότι το OpenType σας επιτρέπει να μετακινείτε αρχεία γραμματοσειράς μεταξύ πλατφορμών με αξιοσημείωτη βελτίωση στη φορητότητα μεταξύ πλατφορμών για οποιαδήποτε έγγραφα που χρησιμοποιούν τυπογραφία.

Ένα αρχείο γραμματοσειράς για όλες τις πλατφόρμες

Τα δεδομένα bitmap, περιγράμματος και διαστάσεων συνδυάζονται σε ένα μοναδικό αρχείο OpenType για όλες τις πλατφόρμες, απλοποιώντας τη διαχείριση γραμματοσειρών.


Καλύτερη γλωσσική υποστήριξη

Με βάση το Unicode, μια διεθνή κωδικοποίηση χαρακτήρων πολλαπλών byte που καλύπτει σχεδόν όλες τις γλώσσες του κόσμου, οι γραμματοσειρές OpenType μπορούν να κάνουν την πολυγλωσσική τυπογραφία ευκολότερη, συμπεριλαμβάνοντας πολυγλωσσικά σύνολα χαρακτήρων σε μία γραμματοσειρά. Όλες οι γραμματοσειρές Adobe OpenType περιλαμβάνουν τους τυπικούς λατινικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στον δυτικό κόσμο καθώς και πολλά διεθνή σύμβολα, όπως τα σύμβολα "κατ' εκτίμηση", λίτρου και ευρώ. Οι γραμματοσειρές OpenType Pro της Adobe προσθέτουν ένα πλήρες σύνολο χαρακτήρων με τόνους για να υποστηρίξουν κεντροευρωπαϊκές ή ανατολικοευρωπαϊκές γλώσσες, όπως τα Τουρκικά και τα Πολωνικά. Πολλές από τις γραμματοσειρές Pro περιέχουν επίσης επεκτάσεις κυριλλικών ή ελληνικών χαρακτήρων στην ίδια γραμματοσειρά.

Καλύτερη γλωσσική υποστήριξη

Το OpenType επιτρέπει στους σχεδιαστές γραμματοσειρών να παρέχουν μεγαλύτερη γλωσσική υποστήριξη από οποιαδήποτε προηγούμενη μορφή γραμματοσειρών.


Τυπογραφία για προχωρημένους

Στο παρελθόν, μια τυπική δυτική γραμματοσειρά PostScript περιοριζόταν σε 256 γλυφές, επιβάλλοντας την εγκατάσταση και διαχείριση δύο ή περισσότερων γραμματοσειρών με σχετιζόμενο στυλ προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε χαρακτήρες "εξειδικευμένου συνόλου". Το OpenType απλουστεύει σημαντικά τη διαχείριση γραμματοσειρών και τη ροή εργασιών έκδοσης, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι απαραίτητες γλυφές για ένα έγγραφο περιέχονται σε ένα αρχείο γραμματοσειράς για όλες τις πλατφόρμες σε όλη τη ροή εργασίας. Οι γραμματοσειρές OpenType μπορούν να περιέχουν περισσότερες από 65.000 γλυφές, το οποίο επιτρέπει σε ένα μόνο αρχείο γραμματοσειράς να περιέχει πολλές μη τυπικές γλυφές, όπως ρετρό χαρακτήρες, πραγματικά μικρά κεφαλαία, κλάσματα, καλλιγραφικούς χαρακτήρες, εκθέτες, δείκτες, χαρακτήρες τίτλων, εναλλακτικούς χαρακτήρες βάσει συμφραζομένων και στυλ, καθώς και ένα πλήρες σύνολο από λιγκατούρες.

Παραδοσιακά, ορισμένα από τα πιο ποιοτικά τυπογραφικά στοιχεία περιλαμβάνουν διαφορετικά σχέδια για διαφορετικά μεγέθη εκτύπωσης. Πολλές γραμματοσειρές OpenType της Adobe περιλαμβάνουν τέσσερις οπτικές παραλλαγές μεγέθους: υπότιτλος, κανονικό, υποεπικεφαλίδα και επίδειξη. Αυτές οι παραλλαγές ονομάζονται "οπτικές" και είναι βελτιωμένες για χρήση σε συγκεκριμένα μεγέθη στιγμών. Μολονότι τα επακριβή επιδιωκόμενα μεγέθη ποικίλλουν ανά οικογένεια, τα γενικά εύρη των μεγεθών είναι: υπότιτλος (6-8 σημεία), κανονικός (9-13 σημεία), υποεπικεφαλίδα (14-24 σημεία) και επίδειξης (25-72 σημεία).

Τυπογραφία για προχωρημένους

Λόγω των περιορισμών των προηγούμενων τεχνολογιών γραμματοσειρών, η υποστήριξη για εξειδικευμένα σύνολα χαρακτήρων και πολλαπλές γλώσσες απαιτούσε χωριστά αρχεία γραμματοσειρών. Οι γραμματοσειρές OpenType παρέχουν πολύ περισσότερες τυπογραφικές δυνατότητες, συνδυάζοντας βασικά σύνολα χαρακτήρων, εξειδικευμένα σύνολα και εκτεταμένες πρόσθετες γλυφές σε ένα αρχείο.


Υποστήριξη δυνατότητας OpenType

Η διάκριση μεταξύ χαρακτήρων και γλυφών είναι ένα βασικό σημείο στη συζήτηση για την υποστήριξη δυνατότητας OpenType. Οι χαρακτήρες είναι τα σημεία κώδικα που αντιστοιχίζονται από το πρότυπο Unicode, το οποίο αντιπροσωπεύει τις μικρότερες σημαντικές μονάδες της γλώσσας, τα γράμματα. Οι γλυφές είναι οι συγκεκριμένες μορφές που μπορούν να λάβουν αυτοί οι χαρακτήρες. Ένας χαρακτήρας μπορεί να αντιστοιχεί σε πολλές γλυφές· το πεζό "α", το μικρό κεφαλαίο "α" και ένα εναλλακτικό πεζό καλλιγραφικό "α" είναι όλα ο ίδιος χαρακτήρας, ωστόσο είναι τρεις διαφορετικές γλυφές. Μία γλυφή μπορεί επίσης να αναπαριστά πολλαπλούς χαρακτήρες, όπως στην περίπτωση της λιγκατούρας "ffi", η οποία αντιστοιχεί σε μια ακολουθία τριών χαρακτήρων, των f, f και i.

Οι δυνατότητες διάταξης OpenType μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση ή την υποκατάσταση γλυφών. Για οποιονδήποτε χαρακτήρα, υπάρχει μια προεπιλεγμένη γλυφή και συμπεριφορά τοποθέτησης. Η εφαρμογή δυνατοτήτων διάταξης σε έναν ή περισσότερους χαρακτήρες μπορεί να αλλάξει την τοποθέτηση ή να υποκαταστήσει μια διαφορετική γλυφή. Για παράδειγμα, η εφαρμογή της δυνατότητας μικρών κεφαλαίων στο "α" θα μπορούσε να υποκαταστήσει τη γλυφή μικρού κεφαλαίου "α" για τη συνήθη γλυφή πεζού "α". Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εναλλακτικές γλυφές σε μια γραμματοσειρά OpenType Pro, μια εφαρμογή παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη που επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να εφαρμόζουν δυνατότητες διάταξης OpenType σε κείμενο. Οι εφαρμογές που δεν υποστηρίζουν Unicode ή προηγμένες δυνατότητες διάταξης OpenType εξακολουθούν να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βασικά σύνολα γλυφών των γραμματοσειρών OpenType Pro, τα οποία είναι ανάλογα με τα σύνολα γλυφών στις σύγχρονες γραμματοσειρές PostScript Type 1.

opentype

Ο χαρακτήρας πεζού "α" μπορεί να αναπαρίσταται από πολλαπλές γλυφές σε μια γραμματοσειρά OpenType.


OpenType και εφαρμογές Adobe

Αν και οι περισσότερες εφαρμογές Macintosh και Windows είναι συμβατές με το OpenType μέσω του ATM Light ή εγγενούς υποστήριξης λειτουργικού συστήματος, το Adobe InDesign® και το Adobe Photoshop® ήταν οι πρώτες εφαρμογές της Adobe που παρείχαν προηγμένη υποστήριξη δυνατότητας OpenType (για λεπτομέρειες σχετικά με το τι υποστηρίζεται από κάθε εφαρμογή, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του OpenType). Άλλες εφαρμογές της Adobe αναμένεται να ακολουθήσουν στο μέλλον. Με το InDesign και άλλες εφαρμογές που υποστηρίζουν το OpenType, μπορείτε να ενεργοποιήσετε δυνατότητες διάταξης OpenType που υποκαθιστούν αυτόματα εναλλακτικές γλυφές σε μια γραμματοσειρά OpenType. Πολλές από αυτές τις δυνατότητες διάταξης OpenType, όπως οι αυτόματες λιγκατούρες, τα μικρά κεφαλαία, τα καλλιγραφικά και τα ρετρό σχήματα προσπελάζονται μέσω του αναδυόμενου μενού OpenType στην παλέτα χαρακτήρων στο InDesign. Επιπλέον, οποιεσδήποτε εναλλακτικές γλυφές στις γραμματοσειρές OpenType μπορούν να επιλεγούν αυτόματα μέσω της παλέτας εισαγωγής γλυφής.

OpenType και εφαρμογές Adobe

Το Adobe InDesign σας επιτρέπει να αντικαθιστάτε αυτόματα τις λιγκατούρες και τα ρετρό σχήματα μιας γραμματοσειράς OpenType στο έγγραφό σας, επιλέγοντας απλώς το κατάλληλο στοιχείο μενού χαρακτήρα.

InDesign

Το Adobe InDesign σάς επιτρέπει να επιλέγετε και να εισαγάγετε οποιαδήποτε εναλλακτική γλυφή μιας γραμματοσειράς OpenType χρησιμοποιώντας την παλέτα εισαγωγής γλυφής.